Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Kształtowanie i ochrona środowiska.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Naliczanie wymiaru ewidencja i pobór opłat.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Naliczanie wymiaru ewidencja i pobór podatków.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Obsługa finansowa.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Ochrona zwierząt.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Organizacja i działalność rady miejskiej i jej organów kolegialnych.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Organizacja i działalność sołectwa.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Organizacja i prowadzenie staży.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Organizacja i realizacja zadań dotyczących nauczania, wychowania i wspierania uczniów.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Prowadzenie działalności socjalnej.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Prowadzenie gospodarki komunalnej.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Przeprowadzanie naborów kandydatów do pracy.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Realizacja spraw dotyczących upraw maku i konopi.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Realizacja zadań dotyczących spraw obronnych.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji, postulatów i inicjatyw obywateli.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Udostępnianie informacji publicznej.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Udzielanie zamówień publicznych.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Zarządzanie drogami gminnymi.pdf
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.pdf

Wersja XML