Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała na dzień 28 maja 2021 roku

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 położonego w Białej przy ulicy 1-go Maja 48:

 1. Adrian i Maria Grzywa,
 2.  Justyna Świeczewska,
 3. Jolanta Zebzda,
 4. Zbigniew Całka.
Wersja XML