Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
782337836169125222700000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774836760168770506716883170155669876653049161678586861572247
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83093898981159661101227877072114489095111158996629806923782968
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397603954752540431065312153257490315664658997813108677795240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
554186066146136435745311839349400794311337587459584530347496
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347603891044530311004013036589393554401643092702514844652992
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232923136924482222243403332299271872664029191399803175231860
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100621040912169175331351517314162851386315228181402030919364
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121554
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 199883
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 89363
 3. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 84017
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 77692
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 65948
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 64493
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 35146
 8. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 34830
 9. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 34278
 10. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 20846
 11. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 20257
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 16858
 13. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 16688
 14. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 15533
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15320
 16. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 13614
 17. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13213
 18. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13136
 19. Cel publiczny
  Wyświetleń: 12535
 20. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 12162
 21. Sołectwa
  Wyświetleń: 11651
 22. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 11455
 23. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 11448
 24. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 11390
 25. Rokowania
  Wyświetleń: 11233
 26. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 10926
 27. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 10857
 28. Kontrole
  Wyświetleń: 10756
 29. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 10731
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10437
 31. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10238
 32. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10228
 33. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 10126
 34. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9948
 35. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 9566
 36. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 9486
 37. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 9478
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 9394
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9329
 40. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 9233
 41. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8778
 42. Radni
  Wyświetleń: 8740
 43. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 8676
 44. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 8364
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8270
 46. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 8221
 47. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8165
 48. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 8133
 49. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 8021
 50. Kierownictwo
  Wyświetleń: 7977
 51. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 7907
 52. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7864
 53. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 7857
 54. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 7830
 55. Zadania
  Wyświetleń: 7823
 56. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 7720
 57. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 7652
 58. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 7646
 59. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 7644
 60. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 7616
 61. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7510
 62. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7488
 63. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 7453
 64. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7418
 65. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7280
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7072
 67. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7027
 68. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 6973
 69. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6929
 70. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 6919
 71. Deklaracje
  Wyświetleń: 6918
 72. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 6912
 73. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 6896
 74. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 6851
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6748
 76. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 6746
 77. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 6711
 78. Zadania
  Wyświetleń: 6686
 79. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 6659
 80. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6611
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6527
 82. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 6465
 83. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6386
 84. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 6379
 85. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6300
 86. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 6247
 87. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6233
 88. Zadania Rady
  Wyświetleń: 6222
 89. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6215
 90. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 6205
 91. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 6137
 92. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6121
 93. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 5958
 94. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5845
 95. Konsultacje
  Wyświetleń: 5824
 96. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5666
 97. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 5655
 98. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5632
 99. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 5624
 100. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5599
 101. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5563
 102. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 5535
 103. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5482
 104. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5335
 105. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 5330
 106. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5315
 107. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5296
 108. Osiedla
  Wyświetleń: 5187
 109. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 5148
 110. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 5051
 111. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5005
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5002
 113. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 4952
 114. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 4940
 115. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 4924
 116. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 4900
 117. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 4852
 118. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 4837
 119. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4772
 120. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 4735
 121. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 4686
 122. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 4668
 123. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4601
 124. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4440
 125. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4411
 126. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 4381
 127. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 4343
 128. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4312
 129. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4283
 130. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4261
 131. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4254
 132. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 4248
 133. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 4163
 134. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 4125
 135. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4114
 136. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4101
 137. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 4094
 138. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 4074
 139. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4063
 140. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4025
 141. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 3956
 142. SKARGI I WNIOSKI
  Wyświetleń: 3943
 143. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 3924
 144. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3912
 145. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3905
 146. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 3903
 147. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3898
 148. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3851
 149. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3817
 150. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3802
 151. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3800
 152. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3794
 153. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3773
 154. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3752
 155. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 3746
 156. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 3742
 157. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 3742
 158. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 3737
 159. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3729
 160. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3725
 161. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3669
 162. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 3621
 163. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3590
 164. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 3525
 165. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3511
 166. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3461
 167. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3424
 168. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3403
 169. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 3399
 170. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3372
 171. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3369
 172. Dotacje
  Wyświetleń: 3360
 173. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3314
 174. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3307
 175. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3302
 176. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 3294
 177. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3289
 178. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3261
 179. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3261
 180. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3234
 181. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3214
 182. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3203
 183. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 3198
 184. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3198
 185. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3192
 186. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3176
 187. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3175
 188. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3166
 189. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3152
 190. Rok 2012
  Wyświetleń: 3148
 191. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3145
 192. Rok 2011
  Wyświetleń: 3115
 193. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3096
 194. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3095
 195. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3090
 196. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3043
 197. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3024
 198. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 3023
 199. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3017
 200. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3010
 201. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2999
 202. 3. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2964
 203. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2950
 204. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2943
 205. Rok 2013
  Wyświetleń: 2938
 206. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 2927
 207. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 2920
 208. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2920
 209. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2913
 210. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 2904
 211. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2898
 212. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2867
 213. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 2839
 214. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 2826
 215. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 2815
 216. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2813
 217. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 2810
 218. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 2810
 219. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2810
 220. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2805
 221. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 2804
 222. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2797
 223. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2791
 224. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 2787
 225. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 2776
 226. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2775
 227. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2775
 228. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2764
 229. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2752
 230. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2745
 231. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2739
 232. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 2737
 233. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2737
 234. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 2719
 235. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 2716
 236. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 2692
 237. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2687
 238. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 2683
 239. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2680
 240. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2673
 241. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2667
 242. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2663
 243. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2662
 244. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2661
 245. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2658
 246. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 2655
 247. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 2651
 248. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 2651
 249. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2620
 250. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2619
 251. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2611
 252. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 2610
 253. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2606
 254. Rok 2008
  Wyświetleń: 2601
 255. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 2596
 256. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2592
 257. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 2591
 258. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2570
 259. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2562
 260. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 2556
 261. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 2545
 262. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 2538
 263. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2536
 264. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2532
 265. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2524
 266. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 2518
 267. Rok 2009
  Wyświetleń: 2494
 268. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2493
 269. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2492
 270. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2491
 271. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2487
 272. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 2482
 273. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 2482
 274. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 2482
 275. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2478
 276. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2476
 277. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2466
 278. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2465
 279. Rok 2014
  Wyświetleń: 2461
 280. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2460
 281. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2455
 282. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2452
 283. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2451
 284. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2448
 285. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2446
 286. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2439
 287. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2434
 288. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2433
 289. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2422
 290. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2421
 291. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2417
 292. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2413
 293. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2411
 294. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2406
 295. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2404
 296. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2403
 297. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2394
 298. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2384
 299. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2381
 300. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2376
 301. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2372
 302. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2369
 303. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2363
 304. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2363
 305. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 2359
 306. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2358
 307. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2354
 308. KARTA USŁUG Nr 03/OR - SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 2350
 309. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2341
 310. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2339
 311. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 2333
 312. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2332
 313. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2331
 314. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2318
 315. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2308
 316. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2306
 317. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2306
 318. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2304
 319. Petycje
  Wyświetleń: 2298
 320. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2297
 321. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2292
 322. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2291
 323. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2285
 324. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2284
 325. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2282
 326. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2281
 327. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 2274
 328. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2273
 329. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2273
 330. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2268
 331. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2267
 332. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2265
 333. Rok 2010
  Wyświetleń: 2265
 334. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2257
 335. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2256
 336. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2253
 337. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2252
 338. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2250
 339. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2249
 340. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2247
 341. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2242
 342. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2239
 343. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2238
 344. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2236
 345. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2233
 346. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2231
 347. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 2226
 348. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2222
 349. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2220
 350. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2215
 351. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2213
 352. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2210
 353. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2208
 354. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2202
 355. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2200
 356. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2197
 357. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2196
 358. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2195
 359. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 2193
 360. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2192
 361. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2189
 362. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2189
 363. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2188
 364. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2183
 365. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2183
 366. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 2182
 367. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2180
 368. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2180
 369. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2180
 370. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2176
 371. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 2173
 372. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2171
 373. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2169
 374. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2169
 375. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2166
 376. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2164
 377. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2164
 378. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2155
 379. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2152
 380. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2152
 381. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2149
 382. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2147
 383. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2146
 384. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2143
 385. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2143
 386. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2140
 387. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2138
 388. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2138
 389. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2137
 390. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2133
 391. Rok 2007
  Wyświetleń: 2133
 392. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2132
 393. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2132
 394. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2128
 395. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2127
 396. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2126
 397. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 2125
 398. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2125
 399. Rok 2006
  Wyświetleń: 2125
 400. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2125
 401. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2123
 402. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2121
 403. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2117
 404. Rok 2005
  Wyświetleń: 2116
 405. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2114
 406. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2109
 407. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2109
 408. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2108
 409. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2107
 410. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2107
 411. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2105
 412. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2101
 413. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2098
 414. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2097
 415. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2097
 416. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2096
 417. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2094
 418. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2092
 419. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2089
 420. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2088
 421. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2087
 422. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2087
 423. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2085
 424. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2085
 425. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2083
 426. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2080
 427. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2076
 428. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2075
 429. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2075
 430. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2074
 431. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2072
 432. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2070
 433. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2069
 434. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2068
 435. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2067
 436. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2067
 437. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2067
 438. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2066
 439. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2062
 440. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2062
 441. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2061
 442. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2060
 443. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2059
 444. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2057
 445. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2055
 446. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2054
 447. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2053
 448. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2047
 449. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2046
 450. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2046
 451. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2046
 452. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2040
 453. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2039
 454. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2038
 455. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2036
 456. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2034
 457. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2033
 458. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2033
 459. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2029
 460. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2025
 461. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2017
 462. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2016
 463. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2015
 464. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2014
 465. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2014
 466. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2013
 467. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2011
 468. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 2005
 469. Rok 2004
  Wyświetleń: 2005
 470. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2002
 471. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2000
 472. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1999
 473. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 1997
 474. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 1997
 475. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1996
 476. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 1994
 477. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 1992
 478. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 1991
 479. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1991
 480. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 1981
 481. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 1979
 482. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 1978
 483. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1977
 484. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1975
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1974
 486. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 1973
 487. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1972
 488. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1968
 489. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1968
 490. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 1968
 491. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1967
 492. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1965
 493. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1965
 494. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1963
 495. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1962
 496. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 1957
 497. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1953
 498. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 1952
 499. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1951
 500. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1946
 501. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 1946
 502. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1942
 503. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1942
 504. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 1942
 505. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1941
 506. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 1940
 507. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 1940
 508. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1939
 509. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 1937
 510. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1936
 511. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1932
 512. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1932
 513. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 1930
 514. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 1929
 515. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1928
 516. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1927
 517. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1927
 518. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1926
 519. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1925
 520. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1924
 521. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1923
 522. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1920
 523. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 1919
 524. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1918
 525. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1916
 526. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 1912
 527. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1911
 528. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 1911
 529. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1910
 530. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 1909
 531. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1907
 532. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1906
 533. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1903
 534. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 1902
 535. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 1902
 536. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1897
 537. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1897
 538. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 1895
 539. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 1894
 540. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1894
 541. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 1894
 542. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1894
 543. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1894
 544. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 1891
 545. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1887
 546. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1883
 547. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1882
 548. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 1882
 549. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1881
 550. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1880
 551. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1879
 552. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1879
 553. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1877
 554. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1875
 555. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1875
 556. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1874
 557. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1873
 558. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1873
 559. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 1871
 560. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1870
 561. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1869
 562. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1866
 563. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1865
 564. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 1864
 565. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 1860
 566. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1858
 567. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1857
 568. Oświata
  Wyświetleń: 1856
 569. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 1854
 570. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 1854
 571. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1853
 572. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1850
 573. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1848
 574. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 1848
 575. Przetargi
  Wyświetleń: 1847
 576. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1839
 577. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1838
 578. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1838
 579. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 1834
 580. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1834
 581. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1834
 582. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1833
 583. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 1833
 584. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1831
 585. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 1831
 586. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1830
 587. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1829
 588. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1828
 589. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1827
 590. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1827
 591. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1825
 592. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1825
 593. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1824
 594. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1823
 595. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1823
 596. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1823
 597. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1821
 598. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1819
 599. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1818
 600. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1818
 601. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1815
 602. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1814
 603. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 1813
 604. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1812
 605. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1812
 606. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1811
 607. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 1811
 608. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1805
 609. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1804
 610. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1803
 611. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1801
 612. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1798
 613. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1798
 614. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1792
 615. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1790
 616. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1786
 617. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1786
 618. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1785
 619. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1785
 620. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1784
 621. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1781
 622. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1781
 623. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1776
 624. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1775
 625. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1773
 626. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 1771
 627. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1770
 628. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 1769
 629. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1765
 630. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1763
 631. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1762
 632. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 1761
 633. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1761
 634. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 1760
 635. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1759
 636. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 1757
 637. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 1757
 638. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1754
 639. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1754
 640. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1753
 641. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1753
 642. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1752
 643. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1750
 644. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1747
 645. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1746
 646. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1744
 647. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1742
 648. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1742
 649. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1741
 650. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1739
 651. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1739
 652. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1737
 653. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1736
 654. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1736
 655. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 1735
 656. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1733
 657. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1732
 658. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1729
 659. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1725
 660. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1722
 661. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1722
 662. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1722
 663. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 1719
 664. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 1718
 665. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 1717
 666. KARTA USŁUG Nr 07/GKZP - WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 1717
 667. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1716
 668. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1714
 669. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1714
 670. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1711
 671. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1709
 672. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1707
 673. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1707
 674. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1707
 675. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1706
 676. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 1706
 677. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1705
 678. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1705
 679. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1705
 680. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1701
 681. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 1701
 682. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1701
 683. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1698
 684. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1697
 685. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1696
 686. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1695
 687. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1694
 688. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1692
 689. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1688
 690. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1688
 691. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1687
 692. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 1687
 693. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1687
 694. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1683
 695. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1678
 696. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 1678
 697. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1677
 698. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1672
 699. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1670
 700. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1670
 701. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1669
 702. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1669
 703. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1669
 704. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1667
 705. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 1665
 706. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1665
 707. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1658
 708. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 1654
 709. KARTA USŁUG NR 08/SO - WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1653
 710. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1653
 711. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1653
 712. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 1653
 713. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1653
 714. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1648
 715. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1647
 716. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 1647
 717. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 1646
 718. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1645
 719. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1644
 720. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1643
 721. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1638
 722. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1637
 723. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 1636
 724. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1635
 725. KARTA USŁUG Nr 04/GN - SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 1634
 726. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 1632
 727. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1632
 728. KARTA USŁUG Nr 09/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 1631
 729. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1631
 730. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1630
 731. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 1628
 732. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1627
 733. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1624
 734. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1624
 735. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1623
 736. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1621
 737. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1620
 738. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 1620
 739. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 1618
 740. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1615
 741. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1615
 742. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1615
 743. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 1613
 744. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1613
 745. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1611
 746. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1609
 747. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 1607
 748. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 1605
 749. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1604
 750. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1603
 751. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1602
 752. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 1602
 753. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1600
 754. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1599
 755. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1599
 756. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1598
 757. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1596
 758. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1596
 759. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 1593
 760. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 1592
 761. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1589
 762. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1588
 763. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1587
 764. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1586
 765. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1586
 766. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1585
 767. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1584
 768. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1584
 769. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1583
 770. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1582
 771. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1581
 772. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1581
 773. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1580
 774. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1580
 775. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1578
 776. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1577
 777. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1577
 778. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1574
 779. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1573
 780. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1573
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1569
 782. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 1567
 783. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1567
 784. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 1565
 785. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1564
 786. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1563
 787. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1562
 788. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1561
 789. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1560
 790. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1556
 791. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1556
 792. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1552
 793. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 1549
 794. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1544
 795. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1542
 796. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1541
 797. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1541
 798. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1541
 799. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 1536
 800. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1535
 801. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 1534
 802. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1532
 803. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1531
 804. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1530
 805. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1530
 806. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1529
 807. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 1528
 808. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1524
 809. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1522
 810. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1522
 811. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1521
 812. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1520
 813. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1520
 814. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1520
 815. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1519
 816. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1517
 817. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1513
 818. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1513
 819. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1507
 820. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1505
 821. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1504
 822. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1503
 823. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1503
 824. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1503
 825. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1501
 826. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1500
 827. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1500
 828. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1499
 829. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1498
 830. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1498
 831. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1498
 832. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1496
 833. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 1496
 834. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1492
 835. KARTA USŁUG Nr 20/GKZP - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 1490
 836. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1489
 837. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1488
 838. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1487
 839. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1487
 840. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1483
 841. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1483
 842. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1481
 843. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1480
 844. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1480
 845. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1475
 846. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1474
 847. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1471
 848. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1470
 849. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1469
 850. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1467
 851. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1467
 852. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1466
 853. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1463
 854. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1461
 855. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1460
 856. KARTA USŁUG NR 12/SO - UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
  Wyświetleń: 1455
 857. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1455
 858. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1455
 859. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1454
 860. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1452
 861. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1451
 862. KARTA USŁUG NR 13/SO - ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1450
 863. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1449
 864. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1449
 865. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1446
 866. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1446
 867. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1445
 868. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1444
 869. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 1443
 870. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1443
 871. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1443
 872. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 1441
 873. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1440
 874. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1437
 875. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1436
 876. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1435
 877. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1435
 878. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1434
 879. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1433
 880. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1433
 881. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1430
 882. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1429
 883. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1428
 884. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1427
 885. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1424
 886. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1423
 887. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1423
 888. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1423
 889. KARTA USŁUG NR 05/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 1422
 890. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1419
 891. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1419
 892. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1419
 893. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1418
 894. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1416
 895. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1411
 896. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1411
 897. KARTA USŁUG Nr 03/FN - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1410
 898. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1410
 899. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1410
 900. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1410
 901. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1397
 902. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1393
 903. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1390
 904. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1383
 905. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1381
 906. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1380
 907. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1379
 908. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1378
 909. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1377
 910. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1375
 911. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1370
 912. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1369
 913. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1365
 914. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1364
 915. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1362
 916. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1361
 917. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1359
 918. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1357
 919. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1351
 920. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1350
 921. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1349
 922. KARTA USŁUG NR 02/SO - WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1341
 923. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1341
 924. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1339
 925. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1339
 926. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1338
 927. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1338
 928. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1337
 929. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1336
 930. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1332
 931. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1332
 932. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1329
 933. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1328
 934. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1327
 935. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1326
 936. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1325
 937. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1324
 938. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1317
 939. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1316
 940. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1315
 941. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1313
 942. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1312
 943. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1312
 944. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1311
 945. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1311
 946. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1310
 947. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1309
 948. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1307
 949. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1306
 950. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1305
 951. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1304
 952. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1303
 953. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1302
 954. KARTA USŁUG Nr 05/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1302
 955. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1302
 956. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1302
 957. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1302
 958. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1301
 959. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1300
 960. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1299
 961. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1298
 962. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1295
 963. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1291
 964. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1291
 965. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1290
 966. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 1290
 967. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1289
 968. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1285
 969. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1282
 970. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1280
 971. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1279
 972. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1277
 973. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1276
 974. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1275
 975. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1275
 976. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1271
 977. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1270
 978. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1269
 979. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1265
 980. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1265
 981. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1264
 982. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1263
 983. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1263
 984. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1262
 985. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1260
 986. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1259
 987. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1258
 988. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1257
 989. KARTA USŁUG NR 14/SO - ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1255
 990. KARTA USŁUG Nr 03/GKZP WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1253
 991. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1253
 992. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1252
 993. KARTA USŁUG NR 04/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 1252
 994. KARTA USŁUG NR 11/SO - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
  Wyświetleń: 1252
 995. KARTA USŁUG Nr 14/USC - UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1252
 996. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1252
 997. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1250
 998. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1247
 999. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1246
 1000. KARTA USŁUG Nr 01/GN - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 1245
 1001. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1243
 1002. KARTA USŁUG Nr 04/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1241
 1003. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1240
 1004. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1238
 1005. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1237
 1006. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1236
 1007. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1233
 1008. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1233
 1009. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1233
 1010. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1232
 1011. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1230
 1012. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 1230
 1013. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1229
 1014. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1229
 1015. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1227
 1016. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1227
 1017. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1226
 1018. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1226
 1019. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1225
 1020. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1224
 1021. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1222
 1022. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1222
 1023. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1221
 1024. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1219
 1025. KARTA USŁUG NR 07/SO - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 1217
 1026. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1217
 1027. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1217
 1028. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 1213
 1029. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1213
 1030. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1213
 1031. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1211
 1032. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1208
 1033. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1208
 1034. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1207
 1035. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1206
 1036. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1199
 1037. KARTA USŁUG Nr 12/GKZP - WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 1192
 1038. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1191
 1039. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1189
 1040. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1188
 1041. KARTA USŁUG Nr 02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1187
 1042. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1187
 1043. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1186
 1044. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1184
 1045. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1181
 1046. KARTA USŁUG Nr 21/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 1180
 1047. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1178
 1048. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1177
 1049. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1176
 1050. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1176
 1051. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1175
 1052. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1173
 1053. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1172
 1054. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1172
 1055. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 1169
 1056. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1169
 1057. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1164
 1058. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1161
 1059. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1158
 1060. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1158
 1061. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1156
 1062. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1155
 1063. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1152
 1064. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1152
 1065. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1143
 1066. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1134
 1067. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1133
 1068. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1130
 1069. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1129
 1070. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1129
 1071. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1125
 1072. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1123
 1073. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1120
 1074. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1117
 1075. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1117
 1076. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1116
 1077. KARTA USŁUG Nr 01/USC - WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1115
 1078. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1111
 1079. KARTA USŁUG NR 16/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 1108
 1080. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1105
 1081. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1105
 1082. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1096
 1083. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1093
 1084. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1091
 1085. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1090
 1086. KARTA USŁUG Nr 10/GKZP - WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1088
 1087. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1088
 1088. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1088
 1089. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 1090. KARTA USŁUG Nr 13/USC - POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 1085
 1091. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1085
 1092. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1083
 1093. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1083
 1094. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1081
 1095. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1080
 1096. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1078
 1097. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1076
 1098. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1076
 1099. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1075
 1100. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1074
 1101. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1074
 1102. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1073
 1103. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1069
 1104. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 1060
 1105. KARTA USŁUG NR 06/SO - ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1059
 1106. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1058
 1107. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1056
 1108. KARTA USŁUG Nr 07/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1054
 1109. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1053
 1110. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1052
 1111. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1051
 1112. KARTA USŁUG NR 15/SO - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1049
 1113. KARTA USŁUG Nr 07/GN - PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1048
 1114. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1047
 1115. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1046
 1116. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1046
 1117. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1046
 1118. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1045
 1119. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1042
 1120. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1042
 1121. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1040
 1122. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1039
 1123. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1039
 1124. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1039
 1125. KARTA USŁUG Nr 02/GKZP - POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1038
 1126. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1037
 1127. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1036
 1128. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1036
 1129. KARTA USŁUG Nr 09/GKZP - DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1030
 1130. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 1028
 1131. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1027
 1132. KARTA USŁUG NR 17/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 1026
 1133. KARTA USŁUG Nr 17/GKZP - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 1022
 1134. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1021
 1135. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1020
 1136. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1015
 1137. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1012
 1138. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1011
 1139. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1010
 1140. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1009
 1141. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1007
 1142. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1007
 1143. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1006
 1144. KARTA USŁUG Nr 04/USC - ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1005
 1145. KARTA USŁUG Nr 1/GKZP DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 1004
 1146. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1003
 1147. KARTA USŁUG NR 09/SO - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 1003
 1148. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 997
 1149. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 997
 1150. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 995
 1151. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 994
 1152. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 993
 1153. KARTA USŁUG Nr 03/USC - SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 990
 1154. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 990
 1155. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 989
 1156. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 987
 1157. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 986
 1158. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 985
 1159. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 985
 1160. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 985
 1161. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 982
 1162. KARTA USŁUG NR 03/SO - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 979
 1163. KARTA USŁUG Nr 05/USC - ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 979
 1164. KARTA USŁUG Nr 06/USC - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 979
 1165. KARTA USŁUG Nr 13/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 976
 1166. KARTA USŁUG NR 01/SO - POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 975
 1167. KARTA USŁUG Nr 01/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 974
 1168. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 973
 1169. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 972
 1170. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 972
 1171. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 970
 1172. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 966
 1173. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 962
 1174. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 962
 1175. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 961
 1176. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 960
 1177. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 959
 1178. KARTA USŁUG Nr 08/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 955
 1179. KARTA USŁUG Nr 06/FN.DG - WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 954
 1180. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 954
 1181. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 954
 1182. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 953
 1183. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 953
 1184. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 952
 1185. KARTA USŁUG Nr 02/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 951
 1186. KARTA USŁUG Nr 04/GKZP - WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 948
 1187. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 946
 1188. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 945
 1189. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 944
 1190. KARTA USŁUG Nr 10/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 943
 1191. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 942
 1192. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 941
 1193. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 941
 1194. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 941
 1195. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 940
 1196. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 940
 1197. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 939
 1198. KARTA USŁUG Nr 08/GKZP - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 938
 1199. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 938
 1200. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 938
 1201. KARTA USŁUG Nr 05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 937
 1202. KARTA USŁUG Nr 09/GN - UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 937
 1203. KARTA USŁUG Nr 03/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 934
 1204. KARTA USŁUG Nr 07/FN.DG - WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 934
 1205. KARTA USŁUG Nr 09/FN.DG - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 934
 1206. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 933
 1207. KARTA USŁUG Nr 05/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 932
 1208. KARTA USŁUG Nr 07/USC - WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 932
 1209. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 932
 1210. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 931
 1211. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 931
 1212. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 929
 1213. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 927
 1214. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 926
 1215. KARTA USŁUG Nr 02/USC - REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 926
 1216. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 921
 1217. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 920
 1218. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 920
 1219. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 917
 1220. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 917
 1221. KARTA USŁUG Nr 04/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 916
 1222. Sprawozdanie Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 916
 1223. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 916
 1224. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 915
 1225. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 914
 1226. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 912
 1227. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 911
 1228. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 910
 1229. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 909
 1230. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 909
 1231. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 907
 1232. KARTA USŁUG NR 10/SO - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 906
 1233. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 905
 1234. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 904
 1235. KARTA USŁUG Nr 03/GN - SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 903
 1236. KARTA USŁUG Nr 06/GN PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 902
 1237. KARTA USŁUG Nr 01/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 901
 1238. KARTA USŁUG Nr 02/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 901
 1239. KARTA USŁUG Nr 14/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 901
 1240. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 900
 1241. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 899
 1242. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 898
 1243. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 897
 1244. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 896
 1245. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 895
 1246. KARTA USŁUG Nr 05/GN - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 895
 1247. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 895
 1248. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 894
 1249. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 891
 1250. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 889
 1251. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 888
 1252. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 885
 1253. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 885
 1254. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 884
 1255. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 882
 1256. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 878
 1257. KARTA USŁUG Nr 18/GKZP - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 877
 1258. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 876
 1259. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 875
 1260. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 875
 1261. Informacja
  Wyświetleń: 874
 1262. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 874
 1263. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 872
 1264. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 872
 1265. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 872
 1266. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 871
 1267. KARTA USŁUG Nr 08/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 869
 1268. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 869
 1269. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 868
 1270. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 866
 1271. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 866
 1272. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 864
 1273. KARTA USŁUG Nr 11/USC - UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 862
 1274. KARTA USŁUG Nr 06/GKZP - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 861
 1275. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 860
 1276. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 858
 1277. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 857
 1278. KARTA USŁUG Nr 08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 857
 1279. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 857
 1280. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 856
 1281. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 854
 1282. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 854
 1283. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 852
 1284. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 851
 1285. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 850
 1286. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 849
 1287. KARTA USŁUG Nr 10/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 847
 1288. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 845
 1289. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 843
 1290. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 842
 1291. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 838
 1292. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 837
 1293. KARTA USŁUG Nr 15/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 836
 1294. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 834
 1295. Opłaty
  Wyświetleń: 833
 1296. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 833
 1297. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 830
 1298. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 830
 1299. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 829
 1300. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 829
 1301. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 829
 1302. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 829
 1303. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 828
 1304. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 828
 1305. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 826
 1306. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 826
 1307. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 826
 1308. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 826
 1309. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 826
 1310. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 825
 1311. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 824
 1312. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 823
 1313. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 823
 1314. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 823
 1315. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 822
 1316. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 821
 1317. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 820
 1318. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 819
 1319. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 818
 1320. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 817
 1321. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 817
 1322. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 816
 1323. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 815
 1324. Akty prawne
  Wyświetleń: 813
 1325. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 813
 1326. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 812
 1327. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 812
 1328. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 811
 1329. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 810
 1330. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 809
 1331. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 809
 1332. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 809
 1333. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 808
 1334. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 807
 1335. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 807
 1336. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 807
 1337. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 806
 1338. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 806
 1339. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 806
 1340. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 805
 1341. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 805
 1342. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 804
 1343. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 804
 1344. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 803
 1345. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 803
 1346. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 802
 1347. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 801
 1348. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 800
 1349. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 800
 1350. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 797
 1351. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 797
 1352. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 795
 1353. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 795
 1354. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 794
 1355. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 793
 1356. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 791
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 790
 1358. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 789
 1359. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 789
 1360. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 788
 1361. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 786
 1362. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 786
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 786
 1364. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 786
 1365. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 785
 1366. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 784
 1367. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 784
 1368. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 783
 1369. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 783
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 782
 1371. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 782
 1372. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 782
 1373. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 782
 1374. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 781
 1375. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 780
 1376. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 780
 1377. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 779
 1378. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 779
 1379. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 779
 1380. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 779
 1381. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 779
 1382. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 778
 1383. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 778
 1384. KARTA USŁUG Nr 12/USC - UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  Wyświetleń: 777
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 777
 1386. KARTA USŁUG Nr 09/FN - ULGA INWESTYCYJNA
  Wyświetleń: 775
 1387. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 775
 1388. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 774
 1389. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 774
 1390. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 774
 1391. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 773
 1392. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 773
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 773
 1394. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 773
 1395. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 772
 1396. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 771
 1397. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 771
 1398. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 771
 1399. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 770
 1400. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 770
 1401. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 770
 1402. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 770
 1403. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 770
 1404. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 770
 1405. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 769
 1406. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 769
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 769
 1408. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 767
 1409. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 767
 1410. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 767
 1411. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 767
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 766
 1413. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 766
 1414. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 765
 1415. KARTA USŁUG Nr 13/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 765
 1416. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 765
 1417. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 765
 1418. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 765
 1419. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 765
 1420. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 764
 1421. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 764
 1422. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 764
 1423. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 764
 1424. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 763
 1425. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 763
 1426. KARTA USŁUG Nr 08/FN - ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU
  Wyświetleń: 762
 1427. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 762
 1428. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 762
 1429. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 761
 1430. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 761
 1431. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 760
 1432. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 760
 1433. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 760
 1434. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 760
 1435. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 759
 1436. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 758
 1437. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 757
 1438. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 757
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 757
 1440. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 757
 1441. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 755
 1442. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 755
 1443. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 755
 1444. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 754
 1445. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 754
 1446. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 753
 1447. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 753
 1448. KARTA USŁUG Nr 15/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  Wyświetleń: 751
 1449. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 751
 1450. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 751
 1451. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 750
 1452. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 749
 1453. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 749
 1454. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 748
 1455. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 748
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 748
 1457. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 746
 1458. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 746
 1459. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 746
 1460. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 745
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 745
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 745
 1463. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 744
 1464. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 744
 1465. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 744
 1466. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 744
 1467. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 742
 1468. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 742
 1469. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 742
 1470. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 740
 1471. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 739
 1472. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 737
 1473. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 737
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 737
 1475. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 737
 1476. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 737
 1477. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 736
 1478. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 736
 1479. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 736
 1480. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 735
 1481. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 734
 1482. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 734
 1483. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 734
 1484. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 733
 1485. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 733
 1486. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 732
 1487. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 732
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 732
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 732
 1490. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 731
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 731
 1492. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 731
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 731
 1494. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 730
 1495. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 730
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 730
 1497. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 729
 1498. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 729
 1499. KARTA USŁUG Nr 14/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 728
 1500. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 728
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 728
 1502. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 728
 1503. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 728
 1504. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 727
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 727
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 727
 1507. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 727
 1508. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 725
 1509. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 725
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 724
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 724
 1512. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 724
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 723
 1514. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 723
 1515. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 723
 1516. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 722
 1517. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 721
 1518. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017
  Wyświetleń: 721
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 721
 1520. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 721
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 721
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 720
 1523. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 719
 1524. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 719
 1525. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 718
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 718
 1527. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 717
 1528. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 717
 1529. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 716
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 715
 1531. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 715
 1532. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 715
 1533. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 715
 1534. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 714
 1535. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 714
 1536. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 714
 1537. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 714
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 713
 1539. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 713
 1540. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 711
 1541. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 709
 1542. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 709
 1543. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 709
 1544. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 709
 1545. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 708
 1546. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 708
 1547. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 707
 1548. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 707
 1549. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 706
 1550. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 706
 1551. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 706
 1552. KARTA USŁUG Nr 16/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 705
 1553. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 705
 1554. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 704
 1555. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 703
 1556. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 702
 1557. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 699
 1558. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 698
 1559. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 697
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 697
 1561. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 696
 1562. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 696
 1563. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 695
 1564. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 695
 1565. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 695
 1566. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 694
 1567. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 693
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 693
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 693
 1570. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 693
 1571. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 692
 1572. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 692
 1573. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 692
 1574. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 692
 1575. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 691
 1576. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 691
 1577. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 691
 1578. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 690
 1579. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 690
 1580. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 690
 1581. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 689
 1582. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 689
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 689
 1584. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 689
 1585. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 689
 1586. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 688
 1587. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 687
 1588. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 686
 1589. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 686
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 686
 1591. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 685
 1592. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 684
 1593. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 683
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 682
 1595. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 681
 1596. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 680
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 680
 1598. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 679
 1599. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 678
 1600. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 678
 1601. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 677
 1602. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 676
 1603. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 676
 1604. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 675
 1605. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 674
 1606. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 674
 1607. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 674
 1608. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 674
 1609. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 673
 1610. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 673
 1611. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 672
 1612. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 672
 1613. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 672
 1614. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 671
 1615. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 671
 1616. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 671
 1617. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 669
 1618. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 669
 1619. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 669
 1620. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 669
 1621. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 668
 1622. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 667
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 667
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 665
 1625. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 664
 1626. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 664
 1627. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 664
 1628. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 662
 1629. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 661
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 661
 1631. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 661
 1632. KARTA USŁUG Nr 06/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 660
 1633. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 660
 1634. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 659
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 658
 1636. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 657
 1637. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 657
 1638. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 655
 1639. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 655
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 655
 1641. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 654
 1642. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 653
 1643. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 653
 1644. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 653
 1645. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 653
 1646. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 652
 1647. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 651
 1648. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 651
 1649. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 649
 1650. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 649
 1651. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 648
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 647
 1653. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 646
 1654. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 646
 1655. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 646
 1656. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 644
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 642
 1658. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 641
 1659. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 641
 1660. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 641
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 641
 1662. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 640
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 640
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 639
 1665. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 638
 1666. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 638
 1667. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 636
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 635
 1669. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 633
 1670. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 633
 1671. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 633
 1672. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 633
 1673. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 632
 1674. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 631
 1675. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 629
 1676. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 628
 1677. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 627
 1678. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 626
 1679. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 625
 1680. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 625
 1681. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 625
 1682. KARTA USŁUG Nr 11/FN - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE
  Wyświetleń: 622
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 622
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 622
 1685. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 622
 1686. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 621
 1687. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 620
 1688. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 618
 1689. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 618
 1690. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 617
 1691. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 617
 1692. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 616
 1693. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 615
 1694. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 615
 1695. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 614
 1696. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 613
 1697. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 613
 1698. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 613
 1699. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 611
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 611
 1701. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 610
 1702. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 610
 1703. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 610
 1704. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 609
 1705. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 609
 1706. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 608
 1707. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 608
 1708. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 608
 1709. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 607
 1710. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 607
 1711. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 607
 1712. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 606
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 605
 1714. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 605
 1715. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 605
 1716. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 604
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 603
 1718. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 603
 1719. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 602
 1720. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 602
 1721. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 601
 1722. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 600
 1723. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 600
 1724. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 599
 1725. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 599
 1726. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 598
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 598
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 598
 1729. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 598
 1730. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 597
 1731. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 597
 1732. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 597
 1733. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 596
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 596
 1735. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 596
 1736. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 596
 1737. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 596
 1738. KARTA USŁUG Nr 17/FN - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
  Wyświetleń: 595
 1739. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 595
 1740. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 595
 1741. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 594
 1742. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 594
 1743. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 593
 1744. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 592
 1745. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 592
 1746. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 591
 1747. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 591
 1748. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 590
 1749. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 589
 1750. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 589
 1751. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 589
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 589
 1753. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 587
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 587
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 587
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 586
 1757. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 585
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 585
 1759. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 585
 1760. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 584
 1761. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 584
 1762. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 584
 1763. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 583
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 583
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 583
 1766. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 582
 1767. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 582
 1768. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 581
 1769. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 580
 1770. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 580
 1771. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 579
 1772. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 579
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 579
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 579
 1775. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 578
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 578
 1777. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 577
 1778. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 576
 1779. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 576
 1780. KARTA USŁUG Nr 19/FN - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Wyświetleń: 575
 1781. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 575
 1782. „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publi
  Wyświetleń: 574
 1783. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 573
 1784. Budżet 2019
  Wyświetleń: 572
 1785. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 572
 1786. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 571
 1787. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 571
 1788. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 571
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 571
 1790. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 570
 1791. Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 570
 1792. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 569
 1793. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 565
 1794. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 564
 1795. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 564
 1796. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 564
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 564
 1798. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 563
 1799. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 563
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 563
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 563
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 562
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.591.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 562
 1804. Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 561
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 560
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 559
 1807. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 558
 1808. Kompleksowa integracja systemów wdrożonych w ramach projektu z narzędziami obecnie posiadanymi przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 557
 1809. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 557
 1810. Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 557
 1811. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 555
 1812. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 555
 1813. Zarządzenie Nr OR.0050.530.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 553
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.531.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 553
 1815. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 552
 1816. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 551
 1817. Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 551
 1818. Zarządzenie Nr OR.0050.623.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 551
 1819. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 550
 1820. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 550
 1821. Zarządzenie Nr OR.0050.616.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 550
 1822. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 549
 1823. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 549
 1824. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 548
 1825. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 547
 1826. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 546
 1827. Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...
  Wyświetleń: 546
 1828. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 545
 1829. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 545
 1830. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 545
 1831. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 544
 1832. Zarządzenie Nr OR 0050.619.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 542
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 542
 1834. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 542
 1835. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 541
 1836. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 540
 1837. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 540
 1838. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 540
 1839. Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 540
 1840. Zarządzenie Nr OR.0050.590.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 539
 1841. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 538
 1842. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 538
 1843. Zarządzenie Nr OR.0050.566.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 538
 1844. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 537
 1845. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 537
 1846. Zarządzenie Nr OR.0050.543.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 537
 1847. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 536
 1848. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 536
 1849. Zarządzenie Nr OR.0050.554.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 536
 1850. Zarządzenie Nr OR.0050.575.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 536
 1851. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 535
 1852. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017
  Wyświetleń: 534
 1853. Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 534
 1854. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 534
 1855. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 534
 1856. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 533
 1857. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 532
 1858. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 532
 1859. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 532
 1860. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 532
 1861. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 532
 1862. Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 532
 1863. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 531
 1864. Zarządzenie Nr OR.0050.567.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 531
 1865. Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 531
 1866. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 530
 1867. Zarządzenie Nr OR.0050.624.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 529
 1868. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 528
 1869. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 528
 1870. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 528
 1871. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 528
 1872. Uchwała Nr XXVI.267.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka
  Wyświetleń: 525
 1873. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 525
 1874. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 525
 1875. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 525
 1876. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 525
 1877. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 524
 1878. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 524
 1879. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 524
 1880. Zarządzenie Nr OR.0050.564.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie ...
  Wyświetleń: 524
 1881. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 523
 1882. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 523
 1883. Zarządzenie Nr OR.0050.546.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 523
 1884. Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 523
 1885. KARTA USŁUG Nr 18/FN - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
  Wyświetleń: 521
 1886. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 521
 1887. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 519
 1888. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 519
 1889. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 519
 1890. Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 518
 1891. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 516
 1892. Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych ...
  Wyświetleń: 516
 1893. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach
  Wyświetleń: 515
 1894. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 515
 1895. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 513
 1896. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 512
 1897. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 512
 1898. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 511
 1899. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 510
 1900. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 510
 1901. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 510
 1902. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydłużenia TERMINU zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 509
 1903. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 509
 1904. Zarządzenie Nr OR.0050.559.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 509
 1905. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 508
 1906. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 507
 1907. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 507
 1908. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 506
 1909. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 504
 1910. Uchwała Nr XXVII.271.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej ...
  Wyświetleń: 504
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.535.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 504
 1912. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 503
 1913. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 503
 1914. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 503
 1915. Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 503
 1916. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 502
 1917. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 501
 1918. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 499
 1919. Zarządzenie Nr OR.0050.540.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 499
 1920. Zarządzenie Nr OR.0050.690.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 1325 km.7 o pow. 0,0504 ha położonej w Chrzelicach
  Wyświetleń: 499
 1921. Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 498
 1922. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 497
 1923. Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 495
 1924. Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego ...
  Wyświetleń: 494
 1925. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 494
 1926. Zarządzenie Nr OR.0050.571.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 493
 1927. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 492
 1928. Zarządzenie Nr OR.0050.533.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 492
 1929. Zarządzenie Nr OR.0050.568.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 492
 1930. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 491
 1931. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 491
 1932. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 491
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.539.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 491
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.542.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 491
 1935. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 490
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 488
 1937. Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 488
 1938. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 487
 1939. Zarządzenie Nr OR.0050.562.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 486
 1940. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 484
 1941. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 484
 1942. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 484
 1943. Zarządzenie Nr OR.0050.622.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 484
 1944. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 483
 1945. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 482
 1946. Zarządzenie Nr OR.0050.563.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 482
 1947. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 480
 1948. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 479
 1949. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 479
 1950. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 478
 1951. Zarządzenie Nr OR.0050.596.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 478
 1952. Zarządzenie Nr OR.0050.544.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 477
 1953. Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 475
 1954. Zarządzenie Nr OR.0050.593.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 475
 1955. Zarządzenie Nr OR.120.30.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należnego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym ...
  Wyświetleń: 474
 1956. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 471
 1957. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 469
 1958. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 469
 1959. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 469
 1960. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 468
 1961. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 468
 1962. Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 467
 1963. Uchwała Nr XXVI.268.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 467
 1964. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 80 km.2 o pow. 0,5675 ha położona obrębie Solec
  Wyświetleń: 464
 1965. Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 464
 1966. Zarządzenie Nr OR.0050.588.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 464
 1967. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 462
 1968. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r
  Wyświetleń: 462
 1969. Zagospodarowanie terenów Otwartych Stref Aktywności (utwardzenie oraz zieleń) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA
  Wyświetleń: 462
 1970. Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 461
 1971. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 460
 1972. Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 460
 1973. Zarządzenie Nr OR.0050.594.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 460
 1974. Zarządzenie Nr OR.0050.621.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 460
 1975. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 459
 1976. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 459
 1977. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 458
 1978. Zarządzenie Nr OR.0050.597.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 458
 1979. Uchwała Nr XXVII.273.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 457
 1980. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 456
 1981. Remont-wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 455
 1982. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 455
 1983. Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 454
 1984. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 452
 1985. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 450
 1986. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz roboty zewnętrzne OPS"
  Wyświetleń: 450
 1987. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 450
 1988. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 450
 1989. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 449
 1990. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 449
 1991. Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 448
 1992. Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 447
 1993. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 447
 1994. Zarządzenie Nr OR.0050.589.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 446
 1995. Dostawa i montaż wyposażenia Otwartych Stref Aktywności (urządzenia małej architektury) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA.
  Wyświetleń: 444
 1996. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 443
 1997. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 443
 1998. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 443
 1999. Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla ...
  Wyświetleń: 442
 2000. Budowa chodnika oraz elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej
  Wyświetleń: 440
 2001. Obwieszczenia o podziale województwa, powiatu i gminy na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 438
 2002. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 438
 2003. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 438
 2004. Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ...
  Wyświetleń: 437
 2005. Zarządzenie Nr OR.0050.691.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 437
 2006. Zarządzenie Nr OR.0050.692.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego U1 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 437
 2007. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 434
 2008. INFORMACJA DLA WYBORCÓW w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców
  Wyświetleń: 433
 2009. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 433
 2010. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 432
 2011. Zarządzenie Nr OR.0050.620.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 432
 2012. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 429
 2013. Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 427
 2014. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2 stycznia 2019 r
  Wyświetleń: 427
 2015. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 427
 2016. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 426
 2017. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 426
 2018. Dostawa i montaż 30 urządzeń siłowni zewnętrznych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)
  Wyświetleń: 425
 2019. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 424
 2020. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 424
 2021. Zarządzenie Nr OR.0050.628.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 424
 2022. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej
  Wyświetleń: 423
 2023. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 96 i 106
  Wyświetleń: 422
 2024. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 422
 2025. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Inne Materiały
  Wyświetleń: 421
 2026. Zarządzenie Nr OR.0050.617.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 421
 2027. Sesja XXXIII z dnia 12 października 2018 r
  Wyświetleń: 420
 2028. Uchwała Nr XXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę ...
  Wyświetleń: 418
 2029. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 417
 2030. Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 417
 2031. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 415
 2032. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 414
 2033. Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 414
 2034. Zarządzenie Nr Or 120.7.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 414
 2035. Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 r
  Wyświetleń: 412
 2036. Uchwała Nr XXVIII.288.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2018
  Wyświetleń: 412
 2037. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 409
 2038. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 408
 2039. Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 406
 2040. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 405
 2041. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 404
 2042. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 404
 2043. Zarządzenie Nr OR.0050. 683.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 404
 2044. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 403
 2045. Zarządzenie Nr OR.0050.618.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 403
 2046. Zarządzenie Nr OR. 0050.615.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 401
 2047. Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których ...
  Wyświetleń: 401
 2048. Zarządzenie Nr OR.0050.644.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 400
 2049. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 399
 2050. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 398
 2051. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 107
  Wyświetleń: 396
 2052. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2019 r
  Wyświetleń: 396
 2053. Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania
  Wyświetleń: 396
 2054. Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 391
 2055. III Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 388
 2056. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 108
  Wyświetleń: 388
 2057. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 388
 2058. Zarządzenie Nr OR.0050.653.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 382/4 km.2 położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 388
 2059. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 387
 2060. Zarządzenie Nr OR.0050.605.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 385
 2061. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow 0,7851 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 382
 2062. Zarządzenie Nr OR.0050.607.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 382
 2063. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2014-2018
  Wyświetleń: 382
 2064. Zarządzenie Nr OR.0050.654.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 380
 2065. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2018 r.
  Wyświetleń: 379
 2066. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 101
  Wyświetleń: 378
 2067. Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok
  Wyświetleń: 378
 2068. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 376
 2069. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 375
 2070. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie „budowia linii kablowo – napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej
  Wyświetleń: 372
 2071. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 372
 2072. Zarządzenie Nr OR.0050.613.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 372
 2073. Zarządzenie Nr OR.0050.582.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 370
 2074. Zarządzenie Nr OR.0050.643.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 370
 2075. Zarządzenie Nr OR.0050.647.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 370
 2076. Zarządzenie Nr OR. 120.9.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2018 rokui wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu6 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 368
 2077. Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ...
  Wyświetleń: 366
 2078. Zarządzenie Nr OR.0050.631.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem ...
  Wyświetleń: 366
 2079. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 365
 2080. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 365
 2081. Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 360
 2082. Zarządzenie Nr OR.0050.579.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 359
 2083. Zarządzenie Nr OR.0050.659.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 359
 2084. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2017
  Wyświetleń: 358
 2085. Uchwała Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 357
 2086. Uchwała Nr XXVIII.287.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2018 rok
  Wyświetleń: 356
 2087. 20181213 - Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu
  Wyświetleń: 354
 2088. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 353
 2089. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 października 2018 r
  Wyświetleń: 353
 2090. Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 352
 2091. Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 350
 2092. Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 350
 2093. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 350
 2094. Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 348
 2095. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2018
  Wyświetleń: 347
 2096. Zarządzenie Nr OR.0050.583.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 347
 2097. Zarządzenie Nr OR.0050.638.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 zmieniające plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 347
 2098. Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 346
 2099. Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 Burmistrza Białej z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 346
 2100. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018
  Wyświetleń: 345
 2101. Zarządzenie Nr OR.120.30.2018 Burmistrza Białej z dnia 30-07-2018 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 31 lipca 2018 r.do 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 344
 2102. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 343
 2103. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 343
 2104. Uchwała Nr XXIX.305.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
  Wyświetleń: 343
 2105. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 343
 2106. Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 342
 2107. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 341
 2108. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 341
 2109. Zarządzenie Nr OR.0050.603.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 339
 2110. Zarządzenie Nr OR.0050.640.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 339
 2111. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 listopada 2018
  Wyświetleń: 339
 2112. Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 337
 2113. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 337
 2114. Zarządzenie Nr OR.0050.537.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 337
 2115. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Radostynia
  Wyświetleń: 335
 2116. Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 335
 2117. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 335
 2118. Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 333
 2119. Zarządzenie Nr OR. 0050.655.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-02-2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kolnowice
  Wyświetleń: 329
 2120. Zarządzenie Nr OR.0050.635.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 329
 2121. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 328
 2122. Zarządzenie Nr OR.0050.578.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 328
 2123. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 327
 2124. Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 326
 2125. Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 325
 2126. Zarządzenie Nr OR.0050.612.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 325
 2127. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 325
 2128. Uchwała Nr XXXI.325. 2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 323
 2129. Zarządzenie Nr OR.0050.626.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 322
 2130. Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 321
 2131. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 321
 2132. Zarządzenie Nr OR.0050.576.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 321
 2133. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 Burmistrza Białej z dnia 20-03-2019 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Biała obejmującego rok 2018  oraz określenia obszarów raportu
  Wyświetleń: 321
 2134. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 320
 2135. Zarządzenie Nr OR.0050.581.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 320
 2136. Zarządzenie Nr OR.0050.577.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 318
 2137. Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 314
 2138. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019
  Wyświetleń: 312
 2139. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości ok.1000 m2)
  Wyświetleń: 312
 2140. Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 312
 2141. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 311
 2142. IV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 310
 2143. Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 310
 2144. Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego w Białej, oświetlenia ulicznego oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 310
 2145. Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 310
 2146. Zarządzenie Nr OR.0050.584.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 309
 2147. Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 308
 2148. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie „budowia linii kablowo - napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej z dnia 3.12.2018
  Wyświetleń: 307
 2149. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – etap II
  Wyświetleń: 307
 2150. Uchwała nr 12/26/2018 RIO w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. o nieważności w części uchwały
  Wyświetleń: 307
 2151. Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 307
 2152. Zarządzenie Nr OR.0050.636.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 307
 2153. Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 307
 2154. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2019 r
  Wyświetleń: 305
 2155. Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 305
 2156. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 304
 2157. Zarządzenie Nr OR.0050.737.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-09-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 303
 2158. Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ...
  Wyświetleń: 302
 2159. Zarządzenie Nr OR.0050.625.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Biała"
  Wyświetleń: 302
 2160. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 301
 2161. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VIII - 2018-2023
  Wyświetleń: 301
 2162. Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 301
 2163. Zarządzenie Nr OR.120.16.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 300
 2164. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 297
 2165. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 297
 2166. Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 297
 2167. Zarządzenie Nr OR 120.31.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-08-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 296
 2168. Zarządzenie Nr OR.0050.580.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 295
 2169. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 294
 2170. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 294
 2171. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2019
  Wyświetleń: 293
 2172. Zarządzenie Nr OR.0050.608.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 293
 2173. Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-03-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 293
 2174. Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 Burmistrza Białej z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 293
 2175. GKZP.6733.2.2018 - Budowa podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, na odcinku o długości ok. 1025 mb
  Wyświetleń: 292
 2176. Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 292
 2177. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki gruntu nr 73 km.1 o pow. 0,5852 ha położonej obrębie Wasiłowice
  Wyświetleń: 291
 2178. Informacja Burmistrza Białej o przyznanych dotacjach sportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 289
 2179. Zarządzenie Nr OR.120.15.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2018 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 289
 2180. Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 288
 2181. GKZP.6733.1.2018 - budowa odcinka kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV o długości do 150m, w tym linii kablowej na odcinku ok. 40mb i linii napowietrznej na odcinku ok. 110mb
  Wyświetleń: 287
 2182. Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 287
 2183. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2010-2014
  Wyświetleń: 287
 2184. Terminy polowań
  Wyświetleń: 286
 2185. Zarządzenie Nr OR.0050.519.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 286
 2186. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 5.12.2018 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 284
 2187. Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 283
 2188. Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego
  Wyświetleń: 283
 2189. Uchwała Nr XXX.309.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 282
 2190. Uchwała Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 282
 2191. Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 281
 2192. Zarządzenie Nr OR.0050.632.2018 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 280
 2193. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 279
 2194. Uchwała Nr XXX.314.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 279
 2195. Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 279
 2196. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 278
 2197. Zarządzenie Nr OR.0050.599.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 278
 2198. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2018
  Wyświetleń: 277
 2199. Zarządzenie Nr Or 120.27.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 277
 2200. Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  Wyświetleń: 277
 2201. V sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 276
 2202. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 276
 2203. "Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 275
 2204. Zarządzenie Nr OR.0050.598.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 273
 2205. Zarządzenie Nr OR.0050.637.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 273
 2206. Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 271
 2207. Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 271
 2208. Zarządzenie Nr OR.0050.642.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 271
 2209. Zarządzenie Nr OR.0050.641.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 270
 2210. Zarządzenie Nr OR.0050.627.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-01-2018 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 269
 2211. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 268
 2212. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 268
 2213. Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 268
 2214. Zarządzenie Nr OR.0050.555.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 267
 2215. Zarządzenie Nr OR.0050.572.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 267
 2216. Zarządzenie Nr OR.0050.786.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok