Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
601077815257448541191841996324058297222530495726849900
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7813778234690098352688654104746979229783659307695945677759555
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
776756775068888508176887970195670596665349279678896875672248
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83040899131158811100337879272104489215116758984632616926683024
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398593962652609430815315753284490305663458979812958675295170
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
553126054646067434955290239337400524304237601460084538847606
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347473889144462310994006036533393004391343006701404835252910
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232793134024413221893396632220271702665729199399673179132012
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101561047412218175141351317304162811384915239181252027619327
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121582
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 234914
 2. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 113674
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 111931
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 104227
 5. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 83523
 6. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 82067
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 43604
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 42594
 9. Oferty pracy
  Wyświetleń: 42414
 10. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 27371
 11. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 21734
 12. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 21511
 13. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 20162
 14. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 18977
 15. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 18663
 16. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 18653
 17. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 18503
 18. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 17134
 19. Rokowania
  Wyświetleń: 16884
 20. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 16670
 21. Cel publiczny
  Wyświetleń: 15075
 22. Sołectwa
  Wyświetleń: 14546
 23. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 14459
 24. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14331
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 13261
 26. Kontrole
  Wyświetleń: 13251
 27. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 12981
 28. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12709
 29. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12517
 30. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 12317
 31. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 12271
 32. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 12132
 33. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12002
 34. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 11970
 35. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 11876
 36. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 11659
 37. Radni
  Wyświetleń: 11375
 38. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 11276
 39. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 11262
 40. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 11213
 41. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10824
 42. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 10511
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10425
 44. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10386
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10136
 46. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 10116
 47. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10097
 48. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10063
 49. Zadania
  Wyświetleń: 10035
 50. Kierownictwo
  Wyświetleń: 9860
 51. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 9857
 52. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 9688
 53. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 9556
 54. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 9537
 55. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 9358
 56. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 9284
 57. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 9250
 58. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 9237
 59. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 9190
 60. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 9137
 61. Akty prawne związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 9075
 62. Zadania
  Wyświetleń: 9031
 63. Deklaracje
  Wyświetleń: 8882
 64. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8807
 65. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 8751
 66. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 8744
 67. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8610
 68. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 8580
 69. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8557
 70. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 8477
 71. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 8180
 72. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 8109
 73. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 8077
 74. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 8046
 75. Zadania Rady
  Wyświetleń: 8046
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7968
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7952
 78. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 7947
 79. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7846
 80. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 7821
 81. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 7817
 82. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7816
 83. Konsultacje
  Wyświetleń: 7773
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7751
 85. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 7697
 86. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7676
 87. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7591
 88. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 7447
 89. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 7390
 90. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7331
 91. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 7312
 92. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 7100
 93. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 7070
 94. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 7031
 95. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 6931
 96. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6780
 97. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6753
 98. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 6719
 99. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 6691
 100. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 6644
 101. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6603
 102. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 6594
 103. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 6587
 104. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6574
 105. Osiedla
  Wyświetleń: 6551
 106. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 6515
 107. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6477
 108. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 6456
 109. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 6405
 110. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6326
 111. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 6320
 112. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 6216
 113. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 6064
 114. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 6035
 115. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5965
 116. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5887
 117. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 5837
 118. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5781
 119. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 5781
 120. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5691
 121. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 5607
 122. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 5593
 123. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 5584
 124. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 5483
 125. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 5453
 126. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5451
 127. Dotacje
  Wyświetleń: 5437
 128. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 5416
 129. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 5404
 130. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 5382
 131. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5338
 132. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 5331
 133. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5331
 134. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 5318
 135. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5257
 136. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 5193
 137. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 5168
 138. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 5122
 139. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 5096
 140. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5047
 141. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 5041
 142. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 5022
 143. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4986
 144. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 4970
 145. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 4948
 146. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4946
 147. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4928
 148. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4914
 149. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4855
 150. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4851
 151. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4837
 152. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 4785
 153. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4716
 154. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 4693
 155. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 4665
 156. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4661
 157. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 4637
 158. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4623
 159. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4612
 160. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4581
 161. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4563
 162. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4540
 163. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 4524
 164. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4512
 165. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4439
 166. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 4409
 167. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4387
 168. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4384
 169. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4368
 170. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 4356
 171. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4337
 172. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 4247
 173. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 4218
 174. Inicjatywa lokalna - informacje ogólne
  Wyświetleń: 4159
 175. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4150
 176. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 4139
 177. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 4121
 178. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 4108
 179. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4108
 180. Petycje
  Wyświetleń: 4104
 181. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 4088
 182. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4072
 183. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4058
 184. Rok 2013
  Wyświetleń: 4053
 185. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 4047
 186. Rok 2012
  Wyświetleń: 4032
 187. Informacja o stanie mienia za 2003 rok
  Wyświetleń: 4018
 188. Rok 2011
  Wyświetleń: 4014
 189. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 3972
 190. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3944
 191. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3936
 192. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3917
 193. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3897
 194. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3894
 195. Karta usług nr Nr 03/OR - Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3890
 196. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3884
 197. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3868
 198. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3866
 199. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 3834
 200. Oświata
  Wyświetleń: 3806
 201. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3764
 202. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3757
 203. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3753
 204. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3721
 205. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 3688
 206. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 3684
 207. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 3684
 208. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 3678
 209. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3673
 210. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3667
 211. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3667
 212. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3657
 213. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3582
 214. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3580
 215. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3568
 216. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3545
 217. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 3536
 218. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3535
 219. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3530
 220. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3502
 221. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 3501
 222. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3484
 223. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3483
 224. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 3468
 225. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 3459
 226. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3448
 227. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3443
 228. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3429
 229. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3416
 230. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 3398
 231. Rok 2014
  Wyświetleń: 3366
 232. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 3354
 233. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3348
 234. Karta usług numer 20/GKZP - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3339
 235. Informacja o stanie mienia za 2005 rok
  Wyświetleń: 3338
 236. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3328
 237. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3325
 238. Rok 2010
  Wyświetleń: 3310
 239. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 3299
 240. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 3299
 241. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 3292
 242. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 3286
 243. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 3279
 244. Karta usług numer 13/SO - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego
  Wyświetleń: 3278
 245. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3253
 246. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 3247
 247. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 3243
 248. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 3228
 249. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 3224
 250. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3223
 251. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3216
 252. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 3212
 253. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 3209
 254. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 3203
 255. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 3203
 256. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 3197
 257. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3194
 258. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 3191
 259. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3190
 260. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 3187
 261. Informacja o stanie mienia za 2004 rok
  Wyświetleń: 3176
 262. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 3173
 263. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 3172
 264. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 3165
 265. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 3160
 266. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3155
 267. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 3155
 268. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3153
 269. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 3150
 270. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 3149
 271. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 3145
 272. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 3140
 273. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne - 2018 rok
  Wyświetleń: 3129
 274. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 3117
 275. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3111
 276. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3085
 277. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 3077
 278. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3076
 279. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 3072
 280. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3062
 281. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 3054
 282. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 3052
 283. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3040
 284. Rok 2008
  Wyświetleń: 3038
 285. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 3037
 286. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 3035
 287. Informacja o stanie mienia za 2006 rok
  Wyświetleń: 3025
 288. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3024
 289. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 3018
 290. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 3011
 291. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 3008
 292. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2991
 293. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2984
 294. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2975
 295. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2972
 296. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2972
 297. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2969
 298. Informacja o stanie mienia za 2008 rok
  Wyświetleń: 2953
 299. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2947
 300. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2943
 301. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2939
 302. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2937
 303. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 2935
 304. Rok 2009
  Wyświetleń: 2930
 305. Informacja o stanie mienia za 2009 rok
  Wyświetleń: 2928
 306. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2916
 307. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2912
 308. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2911
 309. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2907
 310. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2896
 311. Karta usług numer 09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 2891
 312. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2891
 313. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2889
 314. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2887
 315. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2882
 316. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2880
 317. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2879
 318. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2870
 319. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2869
 320. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2861
 321. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2860
 322. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2860
 323. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2854
 324. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2850
 325. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2850
 326. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2848
 327. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2844
 328. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2843
 329. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2842
 330. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2839
 331. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 2838
 332. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2832
 333. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2816
 334. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2814
 335. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2805
 336. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2788
 337. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2787
 338. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2787
 339. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2783
 340. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2780
 341. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2779
 342. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2776
 343. Informacja o stanie mienia za 2007 rok
  Wyświetleń: 2773
 344. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2771
 345. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2770
 346. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2768
 347. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2766
 348. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2763
 349. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2761
 350. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2759
 351. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2756
 352. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2750
 353. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2750
 354. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2748
 355. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2748
 356. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2744
 357. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2737
 358. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 2735
 359. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2734
 360. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2734
 361. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2729
 362. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2728
 363. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2719
 364. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2709
 365. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2707
 366. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2707
 367. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2703
 368. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2702
 369. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2698
 370. Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne
  Wyświetleń: 2697
 371. Informacja o stanie mienia za 2010 rok
  Wyświetleń: 2692
 372. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2691
 373. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2690
 374. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2688
 375. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2687
 376. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2679
 377. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2677
 378. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2673
 379. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2673
 380. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2672
 381. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2671
 382. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2661
 383. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2660
 384. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2658
 385. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2658
 386. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2657
 387. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2652
 388. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2651
 389. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2651
 390. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2650
 391. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2649
 392. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2646
 393. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2646
 394. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2646
 395. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 2645
 396. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2637
 397. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2637
 398. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2636
 399. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2632
 400. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2628
 401. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2628
 402. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2626
 403. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2623
 404. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2615
 405. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 2613
 406. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2611
 407. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2608
 408. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2604
 409. Karta usług numer 05/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 2600
 410. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2600
 411. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2596
 412. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 2596
 413. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2595
 414. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2590
 415. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2590
 416. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 2590
 417. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2586
 418. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2581
 419. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2580
 420. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2579
 421. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 2579
 422. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2577
 423. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2576
 424. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2575
 425. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2574
 426. Opłaty
  Wyświetleń: 2574
 427. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2572
 428. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2566
 429. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2560
 430. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2560
 431. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2554
 432. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2552
 433. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 2550
 434. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2547
 435. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2544
 436. Rok 2006
  Wyświetleń: 2544
 437. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2543
 438. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2541
 439. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2540
 440. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2538
 441. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2538
 442. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2535
 443. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2534
 444. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2529
 445. Rok 2005
  Wyświetleń: 2526
 446. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2526
 447. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2523
 448. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2522
 449. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2522
 450. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2522
 451. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2520
 452. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2519
 453. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2516
 454. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2514
 455. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2512
 456. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2502
 457. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2500
 458. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2499
 459. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2498
 460. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 2497
 461. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2496
 462. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2495
 463. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2490
 464. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2488
 465. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2488
 466. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2486
 467. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2478
 468. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2477
 469. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2475
 470. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2471
 471. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim Wsi Miłowice
  Wyświetleń: 2464
 472. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2462
 473. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2458
 474. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2452
 475. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2451
 476. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2450
 477. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2447
 478. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2443
 479. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2443
 480. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 2439
 481. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2437
 482. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2437
 483. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2436
 484. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2436
 485. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2435
 486. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2435
 487. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2434
 488. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2433
 489. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2427
 490. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2427
 491. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2426
 492. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 2425
 493. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2422
 494. Informacja
  Wyświetleń: 2421
 495. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2421
 496. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2420
 497. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2418
 498. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2417
 499. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2414
 500. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2410
 501. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2409
 502. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2408
 503. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2406
 504. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2406
 505. Karta usług numer 01/USC - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2406
 506. Rok 2007
  Wyświetleń: 2406
 507. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2404
 508. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 2402
 509. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2401
 510. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2401
 511. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2400
 512. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2398
 513. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2389
 514. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 2388
 515. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2387
 516. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2387
 517. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2386
 518. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 2385
 519. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2384
 520. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 2380
 521. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 2377
 522. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2377
 523. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2375
 524. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2371
 525. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2371
 526. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2370
 527. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2369
 528. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 2368
 529. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 2368
 530. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2367
 531. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2360
 532. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2360
 533. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2358
 534. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 2358
 535. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2358
 536. Rok 2004
  Wyświetleń: 2358
 537. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2357
 538. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2356
 539. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2355
 540. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2355
 541. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 2354
 542. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 2353
 543. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2351
 544. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2350
 545. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 2346
 546. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 2344
 547. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2343
 548. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2343
 549. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2342
 550. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2341
 551. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2340
 552. Karta usług numer 07/GKZP - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2339
 553. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2339
 554. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2339
 555. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 2339
 556. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2338
 557. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 2335
 558. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2332
 559. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2330
 560. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2330
 561. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2326
 562. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 2322
 563. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 2316
 564. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2315
 565. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 2313
 566. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 2312
 567. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 2311
 568. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2310
 569. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2307
 570. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 2306
 571. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2305
 572. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2304
 573. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2302
 574. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2302
 575. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2301
 576. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 2299
 577. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 2298
 578. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 2294
 579. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2292
 580. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2289
 581. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 2284
 582. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2282
 583. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2282
 584. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2275
 585. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 2274
 586. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 2274
 587. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 2273
 588. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2271
 589. Karta usług numer 10/GKZP - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 2270
 590. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2270
 591. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2269
 592. Karta usług numer 01/GN - Nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  Wyświetleń: 2267
 593. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 2266
 594. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2263
 595. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 2263
 596. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2262
 597. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2261
 598. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2259
 599. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2258
 600. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 2255
 601. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 2254
 602. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2251
 603. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2249
 604. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2247
 605. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2246
 606. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 2246
 607. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 2244
 608. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 2243
 609. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 2240
 610. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 2240
 611. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2239
 612. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2236
 613. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 2235
 614. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2233
 615. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 2232
 616. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2231
 617. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 2231
 618. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2226
 619. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 2222
 620. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2221
 621. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2221
 622. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 2220
 623. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2219
 624. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 2218
 625. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 2218
 626. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2217
 627. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 2217
 628. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 2216
 629. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2214
 630. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 2212
 631. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 2211
 632. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2210
 633. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2209
 634. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 2208
 635. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2207
 636. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 2205
 637. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 2204
 638. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 2203
 639. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2201
 640. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2200
 641. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2199
 642. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 2199
 643. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 2197
 644. Akty prawne
  Wyświetleń: 2195
 645. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2190
 646. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2186
 647. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2185
 648. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2183
 649. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2180
 650. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2179
 651. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2177
 652. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2173
 653. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2171
 654. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2170
 655. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 2170
 656. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2166
 657. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2166
 658. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 2166
 659. Przetargi
  Wyświetleń: 2166
 660. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 2165
 661. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 2163
 662. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2162
 663. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 2162
 664. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2161
 665. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2161
 666. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2156
 667. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2153
 668. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 2152
 669. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2152
 670. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 2151
 671. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 2150
 672. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2149
 673. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2149
 674. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2148
 675. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2146
 676. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2146
 677. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 2145
 678. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 2144
 679. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 2144
 680. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2140
 681. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 2140
 682. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2139
 683. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2138
 684. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2137
 685. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2135
 686. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2133
 687. Karta usług numer 12/SO - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 2131
 688. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2129
 689. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2128
 690. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 2127
 691. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 2126
 692. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2125
 693. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2124
 694. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2121
 695. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 2120
 696. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 2120
 697. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2118
 698. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 2117
 699. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2114
 700. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 2114
 701. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2111
 702. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2110
 703. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2110
 704. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 2109
 705. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 2102
 706. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 2101
 707. Karta usług numer 04/GN - Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2100
 708. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 2100
 709. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2100
 710. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2099
 711. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2097
 712. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2097
 713. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 2096
 714. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 2095
 715. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2095
 716. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2094
 717. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2094
 718. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 2094
 719. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2093
 720. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 2093
 721. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2092
 722. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 2092
 723. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 2091
 724. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 2090
 725. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 2088
 726. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 2088
 727. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2088
 728. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 2087
 729. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 2087
 730. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 2082
 731. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2082
 732. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 2080
 733. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 2077
 734. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2076
 735. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 2075
 736. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 2075
 737. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2068
 738. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2068
 739. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 2067
 740. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2067
 741. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 2067
 742. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2066
 743. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2065
 744. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 2064
 745. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2063
 746. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2063
 747. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 2062
 748. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 2060
 749. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2060
 750. Karta usług numer 02/SO - Wpis do Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 2059
 751. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2059
 752. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 2057
 753. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 2054
 754. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2052
 755. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 2050
 756. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 2049
 757. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2048
 758. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2047
 759. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2047
 760. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 2043
 761. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2041
 762. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2040
 763. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 2040
 764. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 2039
 765. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2038
 766. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 2033
 767. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 2033
 768. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 2030
 769. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 2030
 770. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 2027
 771. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2024
 772. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 2024
 773. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2023
 774. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2020
 775. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 2017
 776. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 2017
 777. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2014
 778. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 2014
 779. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2013
 780. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2010
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 2008
 782. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 2007
 783. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2006
 784. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 2001
 785. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2000
 786. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1998
 787. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1996
 788. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1993
 789. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1991
 790. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1989
 791. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1988
 792. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1988
 793. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1988
 794. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1987
 795. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1985
 796. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1985
 797. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1982
 798. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1981
 799. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1980
 800. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1980
 801. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1979
 802. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1976
 803. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1974
 804. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1974
 805. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1973
 806. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1972
 807. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1971
 808. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1970
 809. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1969
 810. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1967
 811. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1965
 812. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1965
 813. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1964
 814. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1960
 815. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1958
 816. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1958
 817. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1954
 818. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1949
 819. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1949
 820. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1949
 821. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1948
 822. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1948
 823. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1947
 824. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1943
 825. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1942
 826. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1941
 827. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1938
 828. Karta usług numer 03/FN - Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1938
 829. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1938
 830. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1933
 831. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1932
 832. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1932
 833. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1931
 834. Karta usług numer 04/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 1928
 835. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1922
 836. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1918
 837. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1918
 838. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1917
 839. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1915
 840. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1914
 841. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1913
 842. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1913
 843. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1910
 844. Karta usług numer 14/USC - Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 1908
 845. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1907
 846. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1907
 847. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1907
 848. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1906
 849. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1904
 850. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1904
 851. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1902
 852. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1901
 853. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1901
 854. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1901
 855. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1899
 856. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1899
 857. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1898
 858. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1898
 859. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1897
 860. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1896
 861. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1896
 862. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1894
 863. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1894
 864. Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 1893
 865. Karta usług numer 11/SO - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 1893
 866. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 1892
 867. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1890
 868. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1889
 869. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1888
 870. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1888
 871. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1884
 872. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1881
 873. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1881
 874. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1879
 875. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1878
 876. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1877
 877. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1877
 878. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1876
 879. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1874
 880. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1874
 881. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1874
 882. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1872
 883. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1872
 884. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1872
 885. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1869
 886. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1868
 887. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1868
 888. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1868
 889. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1866
 890. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1866
 891. Karta usług numer 02/GN - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1864
 892. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1863
 893. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1862
 894. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1862
 895. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1862
 896. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1862
 897. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1861
 898. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1860
 899. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1860
 900. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1859
 901. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1859
 902. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1859
 903. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1858
 904. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1858
 905. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1857
 906. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1856
 907. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1852
 908. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1848
 909. Karta usług numer 03/GKZP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1848
 910. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1848
 911. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1847
 912. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1847
 913. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1846
 914. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1845
 915. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1840
 916. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1840
 917. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1836
 918. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1835
 919. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1834
 920. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1834
 921. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1832
 922. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1830
 923. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1830
 924. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1828
 925. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1826
 926. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1825
 927. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1824
 928. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1824
 929. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1820
 930. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1820
 931. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1819
 932. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1817
 933. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1813
 934. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1812
 935. Karta usług numer 14/SO - Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1812
 936. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1811
 937. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1803
 938. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1803
 939. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1802
 940. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1800
 941. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1797
 942. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1796
 943. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1796
 944. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1790
 945. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1787
 946. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1786
 947. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1784
 948. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1783
 949. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1783
 950. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1782
 951. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1781
 952. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1781
 953. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1780
 954. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1779
 955. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1779
 956. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1779
 957. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1776
 958. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1776
 959. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1774
 960. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1772
 961. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1770
 962. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1766
 963. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy" przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 4 lutego 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Prudniku
  Wyświetleń: 1765
 964. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1763
 965. Karta usług numer 21/GKZP - Przyznanie dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1759
 966. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1758
 967. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1758
 968. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1756
 969. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1756
 970. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1755
 971. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1755
 972. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1753
 973. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1751
 974. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1751
 975. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1749
 976. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1747
 977. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1747
 978. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1746
 979. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1744
 980. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1741
 981. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1740
 982. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1739
 983. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1737
 984. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1735
 985. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1735
 986. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1733
 987. Karta usług numer 1/GKZP - Decyzje o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1732
 988. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1728
 989. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1728
 990. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1724
 991. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1723
 992. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1723
 993. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1723
 994. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1723
 995. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1721
 996. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1719
 997. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1718
 998. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1716
 999. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1716
 1000. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1715
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1709
 1002. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1709
 1003. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1706
 1004. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1705
 1005. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1702
 1006. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1701
 1007. Karta usług numer 04/FN - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1701
 1008. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1700
 1009. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1700
 1010. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1699
 1011. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1699
 1012. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1698
 1013. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1698
 1014. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1698
 1015. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1697
 1016. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1691
 1017. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1689
 1018. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1688
 1019. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1687
 1020. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1686
 1021. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1685
 1022. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1684
 1023. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1680
 1024. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1676
 1025. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1674
 1026. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1669
 1027. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1669
 1028. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1665
 1029. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1665
 1030. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1664
 1031. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1664
 1032. Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe
  Wyświetleń: 1663
 1033. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1663
 1034. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1662
 1035. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1661
 1036. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1660
 1037. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1658
 1038. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1655
 1039. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1653
 1040. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1652
 1041. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1650
 1042. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 1647
 1043. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1646
 1044. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1645
 1045. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1645
 1046. Karta usług numer 07/SO - Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1644
 1047. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1642
 1048. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1641
 1049. Karta usług numer 13/USC - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw
  Wyświetleń: 1638
 1050. Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone
  Wyświetleń: 1638
 1051. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1637
 1052. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1636
 1053. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1634
 1054. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1633
 1055. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1633
 1056. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1632
 1057. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1630
 1058. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1625
 1059. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1625
 1060. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 1625
 1061. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1624
 1062. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1622
 1063. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1621
 1064. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1621
 1065. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1620
 1066. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1620
 1067. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1620
 1068. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1615
 1069. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1611
 1070. Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1610
 1071. Przyjmowanie wniosków – program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 1608
 1072. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1602
 1073. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1598
 1074. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1597
 1075. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1597
 1076. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 1597
 1077. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1597
 1078. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1593
 1079. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1593
 1080. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 1593
 1081. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1592
 1082. Karta usług numer 07/FN - Podatek rolny  od osób  prawnych
  Wyświetleń: 1591
 1083. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1589
 1084. Karta usług numer 06/SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1584
 1085. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1584
 1086. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1584
 1087. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1583
 1088. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1582
 1089. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1581
 1090. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1581
 1091. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1580
 1092. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1580
 1093. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1575
 1094. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1570
 1095. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1570
 1096. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1570
 1097. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1566
 1098. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1566
 1099. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1563
 1100. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1560
 1101. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1560
 1102. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1559
 1103. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1559
 1104. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1556
 1105. Karta usług numer 11/USC - Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie unii europejskiej
  Wyświetleń: 1556
 1106. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1552
 1107. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1550
 1108. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1549
 1109. Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 1548
 1110. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1545
 1111. Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020
  Wyświetleń: 1541
 1112. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1540
 1113. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1540
 1114. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1538
 1115. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1537
 1116. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1536
 1117. Karta usług numer 09/GKZP - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1535
 1118. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1534
 1119. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1533
 1120. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1532
 1121. Karta usług numer 09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1531
 1122. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1530
 1123. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1524
 1124. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1521
 1125. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1517
 1126. Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1516
 1127. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1516
 1128. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1515
 1129. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1514
 1130. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1512
 1131. Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 1506
 1132. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1505
 1133. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 1505
 1134. Karta usług numer 02/GKZP - Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1502
 1135. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1499
 1136. Karta usług numer 13/GKZP - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1498
 1137. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1498
 1138. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1496
 1139. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 1495
 1140. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1495
 1141. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1494
 1142. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 1494
 1143. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 1491
 1144. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1489
 1145. Karta usług numer 08/GKZP - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1488
 1146. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1486
 1147. Karta usług numer 04/USC - Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 1484
 1148. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1478
 1149. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1478
 1150. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1477
 1151. Karta usług numer 05/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1476
 1152. Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1476
 1153. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1476
 1154. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1473
 1155. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1472
 1156. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1470
 1157. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1465
 1158. Karta usług numer 15/SO - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1465
 1159. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1463
 1160. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1462
 1161. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1461
 1162. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1460
 1163. Karta usług numer 03/SO - Udostępnienie Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1459
 1164. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1459
 1165. Karta usług numer 12/GKZP - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1457
 1166. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 1455
 1167. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 1455
 1168. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 1449
 1169. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1442
 1170. Karta usług numer 17/GKZP - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1437
 1171. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1436
 1172. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1435
 1173. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1434
 1174. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1431
 1175. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1430
 1176. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1429
 1177. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1428
 1178. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1426
 1179. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1426
 1180. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1423
 1181. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1422
 1182. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1422
 1183. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1420
 1184. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1420
 1185. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1416
 1186. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1413
 1187. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 1413
 1188. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1411
 1189. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1407
 1190. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1406
 1191. Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1404
 1192. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1401
 1193. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1400
 1194. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1395
 1195. Karta usług numer 05/GKZP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1394
 1196. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1392
 1197. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 1388
 1198. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1386
 1199. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1382
 1200. Karta usług numer 01/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1381
 1201. Karta usług numer 10/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1381
 1202. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1381
 1203. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1379
 1204. Karta usług numer 08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1375
 1205. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1374
 1206. Karta usług numer 09/FN.DG - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1373
 1207. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1373
 1208. Karta usług numer 06/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1368
 1209. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1367
 1210. Karta usług numer 16/FN - Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1367
 1211. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1367
 1212. Karta usług numer 06/FN.DG - Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1366
 1213. Karta usług numer 07/FN.DG -  Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1366
 1214. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1366
 1215. Karta usług numer 01/FN - Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1365
 1216. Karta usług numer 12/USC - Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
  Wyświetleń: 1365
 1217. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 1361
 1218. Karta usług numer 06/GN - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1360
 1219. Karta usług numer 07/USC - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja
  Wyświetleń: 1360
 1220. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1357
 1221. Karta usług numer 05/FN.DG - Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)
  Wyświetleń: 1355
 1222. Karta usług numer 04/GKZP - Wypis i wyrys ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1353
 1223. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1353
 1224. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 1352
 1225. Karta usług numer 07/GN - Przekształcenie udziału w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
  Wyświetleń: 1351
 1226. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 1350
 1227. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1350
 1228. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1348
 1229. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1347
 1230. Karta usług numer 02/USC - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 1346
 1231. Karta usług numer 17/FN - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wyświetleń: 1341
 1232. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1340
 1233. Karta usług numer 01/SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1339
 1234. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1338
 1235. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 1338
 1236. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1335
 1237. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1333
 1238. Karta usług numer 02/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1333
 1239. Karta usług numer 15/FN - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1330
 1240. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1330
 1241. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1330
 1242. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1329
 1243. Karta usług numer 10/SO - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 1328
 1244. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1328
 1245. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1327
 1246. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1327
 1247. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1325
 1248. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 1322
 1249. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1322
 1250. Karta usług numer 03/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1321
 1251. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 1320
 1252. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1316
 1253. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 1315
 1254. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1315
 1255. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1314
 1256. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1313
 1257. Karta usług numer 09/GN - Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1312
 1258. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1312
 1259. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 1311
 1260. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015 przeprowadzona w dniu 12 maja 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1311
 1261. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1311
 1262. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1308
 1263. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1307
 1264. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1306
 1265. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1306
 1266. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 1305
 1267. Karta usług numer 04/FN.DG - przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1305
 1268. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1305
 1269. Karta usług numer 13/FN - Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1304
 1270. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1302
 1271. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 1301
 1272. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 1298
 1273. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 1298
 1274. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1295
 1275. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1292
 1276. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1290
 1277. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 1290
 1278. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1290
 1279. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1288
 1280. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 1282
 1281. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1280
 1282. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 1277
 1283. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1276
 1284. Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1274
 1285. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1267
 1286. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 1266
 1287. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1265
 1288. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 1264
 1289. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1261
 1290. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 1261
 1291. Karta usług numer 08/FN.DG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
  Wyświetleń: 1260
 1292. Karta usług numer 02/FN - Podatek leśny od osób prawnych
  Wyświetleń: 1259
 1293. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1258
 1294. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1257
 1295. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1256
 1296. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1253
 1297. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1251
 1298. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 1250
 1299. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 1247
 1300. Karta usług numer 08/FN - Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu
  Wyświetleń: 1245
 1301. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 1242
 1302. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 1242
 1303. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1241
 1304. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1240
 1305. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1239
 1306. Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 1238
 1307. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1237
 1308. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 1236
 1309. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1229
 1310. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 1227
 1311. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 1226
 1312. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1224
 1313. Karta usług numer 15/GKZP - Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1222
 1314. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1222
 1315. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1219
 1316. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 1217
 1317. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1213
 1318. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 1212
 1319. Karta usług numer 10/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wydanie opolskiej karty rodziny i seniora
  Wyświetleń: 1212
 1320. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1211
 1321. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1211
 1322. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1210
 1323. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1210
 1324. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 1209
 1325. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1207
 1326. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1206
 1327. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1199
 1328. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1199
 1329. Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1197
 1330. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1197
 1331. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1196
 1332. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 1193
 1333. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1192
 1334. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1192
 1335. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1191
 1336. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1190
 1337. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 1190
 1338. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 1189
 1339. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1189
 1340. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1189
 1341. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 1342. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1188
 1343. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej przeprowadzona w dniu 10 października 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1187
 1344. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 1186
 1345. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1186
 1346. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1185
 1347. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1185
 1348. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 1185
 1349. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 1184
 1350. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1183
 1351. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 1183
 1352. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 1179
 1353. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1178
 1354. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 1177
 1355. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1176
 1356. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 1174
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1173
 1358. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 1172
 1359. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1172
 1360. Karta usług numer 14/FN - Odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1170
 1361. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1170
 1362. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 1170
 1363. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017 przeprowadzona w dniach od 3 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2017 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
  Wyświetleń: 1168
 1364. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 1165
 1365. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 1165
 1366. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1164
 1367. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1163
 1368. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach przeprowadzona w dniach od 3 sierpnia 2016 do 27 września 2016 roku przez Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1161
 1369. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1160
 1370. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 1160
 1371. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1158
 1372. Karta usług numer 05/GN - Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy biała z przeznaczeniem na cele rolne
  Wyświetleń: 1156
 1373. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 1155
 1374. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 1153
 1375. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 1149
 1376. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 1148
 1377. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 1148
 1378. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1147
 1379. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 1146
 1380. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 1145
 1381. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 1141
 1382. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 1140
 1383. Karta usług numer 14/GKZP - Zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w rejestrze zabytków
  Wyświetleń: 1139
 1384. Karta usług numer 03/GN - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1137
 1385. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1136
 1386. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 1136
 1387. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1135
 1388. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1134
 1389. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 1133
 1390. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 1133
 1391. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 1128
 1392. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1127
 1393. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 1125
 1394. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 1125
 1395. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 1123
 1396. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 1123
 1397. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1120
 1398. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 1120
 1399. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1118
 1400. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 1118
 1401. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej przeprowadzona w dniu 28 września 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  Wyświetleń: 1117
 1402. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 1117
 1403. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 1117
 1404. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1117
 1405. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 1116
 1406. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w dniach 4 i 5 maja 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1115
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 1115
 1408. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1114
 1409. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019
  Wyświetleń: 1114
 1410. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1113
 1411. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 1111
 1412. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 1109
 1413. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1108
 1414. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 1107
 1415. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1107
 1416. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1107
 1417. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1107
 1418. Karta usług numer 06/FN - Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1105
 1419. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 1104
 1420. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 1103
 1421. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1103
 1422. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1100
 1423. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1099
 1424. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 1098
 1425. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 1095
 1426. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1095
 1427. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 1094
 1428. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 1090
 1429. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 1090
 1430. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 1089
 1431. Raport o stanie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1088
 1432. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 1088
 1433. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 1088
 1434. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1087
 1435. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1083
 1436. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1083
 1437. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 1083
 1438. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1082
 1439. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 1082
 1440. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1080
 1441. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1078
 1442. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1078
 1443. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1077
 1444. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 1077
 1445. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 1076
 1446. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 1076
 1447. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1075
 1448. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1075
 1449. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 1075
 1450. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1075
 1451. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 1073
 1452. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 1073
 1453. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1073
 1454. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1072
 1455. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1070
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1070
 1457. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 1069
 1458. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1069
 1459. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 1068
 1460. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 1067
 1461. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1066
 1462. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1066
 1463. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1065
 1464. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 1064
 1465. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1064
 1466. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1064
 1467. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 1063
 1468. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 1063
 1469. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1062
 1470. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1062
 1471. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1062
 1472. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1062
 1473. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1061
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1061
 1475. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 1060
 1476. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1060
 1477. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1060
 1478. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1059
 1479. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1058
 1480. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1058
 1481. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 1058
 1482. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 1058
 1483. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 1057
 1484. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1056
 1485. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1055
 1486. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1053
 1487. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 1053
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1053
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1053
 1490. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 1052
 1491. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1052
 1492. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 1051
 1493. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1051
 1494. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1050
 1495. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 1050
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1050
 1497. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1050
 1498. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 1049
 1499. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 1049
 1500. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 1048
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1048
 1502. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1048
 1503. Karta usług numer 11/FN - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne
  Wyświetleń: 1047
 1504. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 1046
 1505. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1045
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1045
 1507. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1044
 1508. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1044
 1509. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1043
 1510. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 1042
 1511. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 1041
 1512. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1041
 1513. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1040
 1514. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1039
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1039
 1516. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1039
 1517. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1038
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1038
 1519. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1036
 1520. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 1036
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1035
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1035
 1523. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1034
 1524. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1034
 1525. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 1032
 1526. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1031
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1031
 1528. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 1031
 1529. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 1030
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1030
 1531. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 1029
 1532. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1029
 1533. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1028
 1534. Program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 1028
 1535. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1027
 1536. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1026
 1537. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1026
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1026
 1539. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1026
 1540. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1026
 1541. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 1025
 1542. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1023
 1543. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1023
 1544. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1021
 1545. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 1021
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1021
 1547. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1021
 1548. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1020
 1549. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1020
 1550. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1020
 1551. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1019
 1552. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1019
 1553. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 1018
 1554. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1018
 1555. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 1018
 1556. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1017
 1557. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 1017
 1558. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1017
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 1016
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1016
 1561. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1016
 1562. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1015
 1563. Karta usług numer 19/FN - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Wyświetleń: 1015
 1564. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1015
 1565. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1014
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1013
 1567. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1011
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1011
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1011
 1570. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1010
 1571. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 1009
 1572. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1009
 1573. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1008
 1574. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 1008
 1575. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 1008
 1576. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1008
 1577. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 1008
 1578. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1007
 1579. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1007
 1580. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1006
 1581. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1006
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1006
 1583. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 1005
 1584. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1005
 1585. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1005
 1586. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1004
 1587. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 1004
 1588. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1003
 1589. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1003
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1003
 1591. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1001
 1592. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1001
 1593. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 1000
 1594. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 999
 1595. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 999
 1596. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 999
 1597. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 999
 1598. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 998
 1599. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
  Wyświetleń: 997
 1600. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 996
 1601. Podinspektor ds. gospodarowania odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 996
 1602. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 996
 1603. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 996
 1604. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 995
 1605. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 995
 1606. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 994
 1607. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 993
 1608. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 992
 1609. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 992
 1610. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 992
 1611. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 991
 1612. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 991
 1613. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 991
 1614. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 991
 1615. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 990
 1616. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 990
 1617. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 990
 1618. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 988
 1619. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 988
 1620. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 988
 1621. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 987
 1622. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 987
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 987
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 987
 1625. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 987
 1626. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 985
 1627. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 985
 1628. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 984
 1629. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 983
 1630. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 983
 1631. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 982
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 982
 1633. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 981
 1634. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017 przeprowadzona w dniu 31 października 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 979
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 979
 1636. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 979
 1637. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 978
 1638. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 978
 1639. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 978
 1640. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 977
 1641. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 977
 1642. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 977
 1643. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 976
 1644. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 974
 1645. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 974
 1646. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 973
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 973
 1648. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 973
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 972
 1650. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 971
 1651. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 971
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 971
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 971
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 971
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 970
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 970
 1657. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 969
 1658. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 968
 1659. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 968
 1660. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 968
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 968
 1662. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 968
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 967
 1664. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 965
 1665. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 963
 1666. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 961
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 961
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 961
 1669. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 960
 1670. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 960
 1671. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 959
 1672. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 959
 1673. Karta usług numer 18/FN - Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 958
 1674. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 958
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 958
 1676. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 957
 1677. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 956
 1678. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 955
 1679. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 955
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 954
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 953
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 953
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 952
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 952
 1685. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 951
 1686. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 950
 1687. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 950
 1688. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 950
 1689. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 949
 1690. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 949
 1691. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 949
 1692. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 949
 1693. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 948
 1694. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 947
 1695. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 947
 1696. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 947
 1697. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 946
 1698. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 945
 1699. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 945
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 945
 1701. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 944
 1702. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 942
 1703. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 941
 1704. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 941
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 941
 1706. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 940
 1707. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 940
 1708. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 939
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 939
 1710. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 938
 1711. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 938
 1712. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 938
 1713. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 937
 1714. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 937
 1715. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 936
 1716. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 936
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 936
 1718. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 934
 1719. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 934
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 934
 1721. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 933
 1722. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 931
 1723. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 931
 1724. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 930
 1725. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2019 r
  Wyświetleń: 929
 1726. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 929
 1727. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 927
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 927
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 925
 1730. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 925
 1731. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 923
 1732. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 923
 1733. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 922
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 20