Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
25232328619472533292990546940000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
597017775757070538491833726293157960221802492909225859241275962
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7770977899686378323788381104301975189752558927692765642159205
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
770616698668535505376857669766666106629649017676256816571832
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82460892651150451094487842171708484805080658679628506885082376
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
393093924852015426045262352800483585612558487807458624494653
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
550846018845826432205261739142399094264737289456324496547041
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
343923860444155308123976636313389954358542890698644812752521
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230783106824190220183371131811266672608728516393353133831517
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100221033112101174151338317172161581371315081179212010519171
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216021514
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 248642
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 165042
 3. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 120297
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 115785
 5. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 90322
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 89671
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 48414
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 46457
 9. Oferty pracy
  Wyświetleń: 46175
 10. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 31593
 11. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 29809
 12. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 25431
 13. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 22706
 14. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 21868
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 20524
 16. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 19557
 17. Rokowania
  Wyświetleń: 18853
 18. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 18615
 19. Cel publiczny
  Wyświetleń: 16651
 20. Sołectwa
  Wyświetleń: 16183
 21. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 15795
 22. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15013
 23. Kontrole
  Wyświetleń: 14580
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 14206
 25. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 14204
 26. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 13963
 27. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 13771
 28. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 13604
 29. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 13363
 30. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 13030
 31. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 12887
 32. Radni
  Wyświetleń: 12786
 33. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 12769
 34. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 12658
 35. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 12558
 36. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12486
 37. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 12469
 38. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 12259
 39. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 12124
 40. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 12124
 41. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12020
 42. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 11788
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11604
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 11269
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11191
 46. Zadania
  Wyświetleń: 11151
 47. Kierownictwo
  Wyświetleń: 10772
 48. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 10679
 49. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10658
 50. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 10594
 51. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 10465
 52. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 10454
 53. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 10402
 54. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 10214
 55. Zadania
  Wyświetleń: 10198
 56. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 10076
 57. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 9983
 58. Deklaracje
  Wyświetleń: 9979
 59. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 9973
 60. Akty prawne związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 9962
 61. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 9943
 62. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 9813
 63. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 9779
 64. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 9755
 65. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 9656
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 9469
 67. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9459
 68. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 9235
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9151
 70. Konsultacje
  Wyświetleń: 9139
 71. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 9133
 72. Zadania Rady
  Wyświetleń: 9113
 73. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 9060
 74. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 9014
 75. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 8992
 76. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 8974
 77. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 8830
 78. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 8671
 79. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8645
 80. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 8641
 81. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 8560
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8529
 83. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 8461
 84. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 8397
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8245
 86. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 8125
 87. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 8067
 88. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 8065
 89. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 8043
 90. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7995
 91. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 7983
 92. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 7961
 93. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7849
 94. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 7730
 95. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 7668
 96. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 7593
 97. Osiedla
  Wyświetleń: 7573
 98. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 7477
 99. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 7381
 100. Dotacje
  Wyświetleń: 7335
 101. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 7333
 102. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 7315
 103. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7252
 104. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7147
 105. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 7119
 106. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7079
 107. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7074
 108. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 7070
 109. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6958
 110. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 6924
 111. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 6717
 112. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 6715
 113. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 6713
 114. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 6700
 115. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6677
 116. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 6667
 117. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 6637
 118. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6614
 119. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 6433
 120. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 6389
 121. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 6327
 122. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 6298
 123. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 6274
 124. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 6267
 125. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2021
  Wyświetleń: 6084
 126. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 6070
 127. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 6060
 128. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 6023
 129. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 6013
 130. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 6008
 131. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6001
 132. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5875
 133. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5855
 134. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 5844
 135. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 5782
 136. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 5712
 137. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 5704
 138. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 5695
 139. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 5681
 140. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2016
  Wyświetleń: 5628
 141. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 5582
 142. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 5570
 143. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 5570
 144. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5540
 145. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 5487
 146. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5486
 147. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5479
 148. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 5427
 149. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 5425
 150. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 5413
 151. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 5405
 152. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 5344
 153. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5292
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 5292
 155. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 5277
 156. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 5246
 157. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 5211
 158. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 5201
 159. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 5170
 160. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5150
 161. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5114
 162. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 5069
 163. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 5050
 164. Petycje
  Wyświetleń: 5002
 165. Inicjatywa lokalna - informacje ogólne
  Wyświetleń: 4991
 166. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 4980
 167. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4978
 168. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4917
 169. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4900
 170. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4877
 171. Oświata
  Wyświetleń: 4854
 172. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 4829
 173. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 4797
 174. Rok 2013
  Wyświetleń: 4748
 175. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4724
 176. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4715
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 4713
 178. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4678
 179. Rok 2011
  Wyświetleń: 4676
 180. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4652
 181. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4633
 182. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4624
 183. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4589
 184. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4557
 185. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 4541
 186. Karta usług nr Nr 03/OR - Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4524
 187. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 4508
 188. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 4505
 189. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 4473
 190. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 4470
 191. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 4456
 192. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 4452
 193. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 4410
 194. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4382
 195. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 4343
 196. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4330
 197. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2017
  Wyświetleń: 4299
 198. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 4294
 199. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 4292
 200. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4291
 201. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 4290
 202. Karta usług numer 13/SO - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4286
 203. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4263
 204. Informacja o stanie mienia za 2003 rok
  Wyświetleń: 4259
 205. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 4241
 206. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 4225
 207. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 4201
 208. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 4177
 209. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 4171
 210. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 4122
 211. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 4121
 212. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 4064
 213. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4062
 214. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 4061
 215. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4060
 216. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4052
 217. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 4046
 218. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4016
 219. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 4014
 220. Rok 2014
  Wyświetleń: 4006
 221. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 4001
 222. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 3955
 223. Rok 2010
  Wyświetleń: 3953
 224. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 3889
 225. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 3883
 226. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3879
 227. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3861
 228. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 3861
 229. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 3851
 230. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3840
 231. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3836
 232. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3822
 233. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3816
 234. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 3792
 235. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 3785
 236. Karta usług numer 20/GKZP - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3785
 237. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3779
 238. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3776
 239. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3773
 240. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 3764
 241. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 3742
 242. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 3732
 243. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 3731
 244. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 3725
 245. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3684
 246. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne - 2018 rok
  Wyświetleń: 3682
 247. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3668
 248. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3661
 249. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 3633
 250. Informacja o stanie mienia za 2005 rok
  Wyświetleń: 3624
 251. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 3623
 252. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 3615
 253. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 3613
 254. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 3606
 255. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 3600
 256. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 3597
 257. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3584
 258. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3579
 259. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 3574
 260. Opłaty
  Wyświetleń: 3572
 261. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 3563
 262. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 3541
 263. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 3539
 264. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3533
 265. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 3528
 266. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 3527
 267. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 3521
 268. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 3515
 269. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3508
 270. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 3501
 271. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 3501
 272. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 3500
 273. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 3499
 274. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 3492
 275. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3485
 276. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 3483
 277. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 3481
 278. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 3479
 279. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3477
 280. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 3475
 281. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 3474
 282. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3469
 283. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 3464
 284. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 3458
 285. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 3457
 286. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 3447
 287. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3435
 288. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3423
 289. Informacja o stanie mienia za 2004 rok
  Wyświetleń: 3407
 290. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 3399
 291. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 3390
 292. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 3373
 293. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3361
 294. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3356
 295. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 3356
 296. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 3355
 297. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 3352
 298. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 3347
 299. Rok 2008
  Wyświetleń: 3346
 300. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 3338
 301. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 3336
 302. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 3330
 303. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 3328
 304. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 3323
 305. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 3313
 306. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 3310
 307. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 3307
 308. Informacja
  Wyświetleń: 3303
 309. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 3303
 310. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 3302
 311. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 3302
 312. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 3300
 313. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 3295
 314. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3284
 315. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3283
 316. Karta usług numer 09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 3278
 317. Zaproszenie do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym
  Wyświetleń: 3269
 318. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 3264
 319. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3263
 320. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 3250
 321. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 3246
 322. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 3240
 323. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 3233
 324. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 3232
 325. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 3225
 326. Rok 2009
  Wyświetleń: 3224
 327. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 3222
 328. Informacja o stanie mienia za 2008 rok
  Wyświetleń: 3210
 329. Informacja o stanie mienia za 2006 rok
  Wyświetleń: 3209
 330. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 3206
 331. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 3203
 332. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 3198
 333. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 3192
 334. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3192
 335. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 3190
 336. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 3177
 337. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 3176
 338. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 3173
 339. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 3171
 340. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 3159
 341. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 3153
 342. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 3152
 343. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3149
 344. Karta usług numer 05/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 3143
 345. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 3141
 346. Informacja o stanie mienia za 2009 rok
  Wyświetleń: 3137
 347. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 3137
 348. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3126
 349. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3120
 350. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 3116
 351. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 3114
 352. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 3111
 353. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 3106
 354. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 3104
 355. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 3104
 356. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 3103
 357. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 3101
 358. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3098
 359. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 3095
 360. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 3095
 361. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3094
 362. Karta usług numer 01/USC - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3092
 363. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 3092
 364. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3090
 365. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3087
 366. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 3084
 367. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 3077
 368. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 3067
 369. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 3063
 370. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3062
 371. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 3061
 372. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 3059
 373. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 3057
 374. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 3054
 375. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 3054
 376. Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne
  Wyświetleń: 3040
 377. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 3039
 378. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim Wsi Miłowice
  Wyświetleń: 3036
 379. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 3032
 380. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 3030
 381. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 3026
 382. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3025
 383. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 3025
 384. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 3022
 385. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3020
 386. Informacja o stanie mienia za 2007 rok
  Wyświetleń: 3019
 387. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 3019
 388. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 3015
 389. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 3014
 390. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 3014
 391. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 3012
 392. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2995
 393. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2995
 394. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2994
 395. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2988
 396. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2986
 397. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 2981
 398. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2976
 399. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2973
 400. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2969
 401. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2966
 402. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2962
 403. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2962
 404. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2961
 405. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2952
 406. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2952
 407. Informacja o stanie mienia za 2010 rok
  Wyświetleń: 2948
 408. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2947
 409. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2947
 410. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2947
 411. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2942
 412. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2941
 413. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2939
 414. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2939
 415. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2930
 416. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2923
 417. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2921
 418. Akty prawne
  Wyświetleń: 2917
 419. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2910
 420. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2909
 421. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2908
 422. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2900
 423. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2899
 424. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2897
 425. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2896
 426. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2896
 427. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2894
 428. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2893
 429. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2892
 430. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2881
 431. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2881
 432. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2878
 433. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2876
 434. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2875
 435. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2869
 436. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2867
 437. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2867
 438. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2865
 439. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2861
 440. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2859
 441. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2859
 442. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2859
 443. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2856
 444. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2854
 445. Rok 2006
  Wyświetleń: 2851
 446. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2849
 447. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2846
 448. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2845
 449. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 2845
 450. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2844
 451. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2843
 452. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2842
 453. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2842
 454. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 2833
 455. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 2832
 456. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2832
 457. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2832
 458. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2831
 459. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2829
 460. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2829
 461. Rok 2005
  Wyświetleń: 2825
 462. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2824
 463. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2823
 464. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2823
 465. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2822
 466. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2821
 467. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2820
 468. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2818
 469. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2814
 470. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2814
 471. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2813
 472. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2807
 473. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2807
 474. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2805
 475. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2791
 476. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2789
 477. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2788
 478. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2786
 479. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 2784
 480. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2783
 481. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2778
 482. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2777
 483. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2775
 484. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2774
 485. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2766
 486. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy ul. Tysiąclecia"
  Wyświetleń: 2764
 487. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2764
 488. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2764
 489. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2761
 490. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 2760
 491. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2760
 492. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2756
 493. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2755
 494. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2749
 495. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2748
 496. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2743
 497. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2740
 498. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2739
 499. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2738
 500. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2737
 501. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 2733
 502. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2733
 503. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2731
 504. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2731
 505. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2728
 506. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2727
 507. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2726
 508. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2725
 509. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2716
 510. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2715
 511. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2714
 512. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 2714
 513. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2712
 514. Karta usług numer 10/GKZP - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 2712
 515. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2711
 516. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 2710
 517. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 2710
 518. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 2710
 519. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2709
 520. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 2706
 521. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2705
 522. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 2703
 523. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 2702
 524. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2693
 525. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2693
 526. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2688
 527. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2687
 528. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2686
 529. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 2683
 530. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2682
 531. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2678
 532. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2677
 533. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2676
 534. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 2676
 535. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 2675
 536. Rok 2007
  Wyświetleń: 2675
 537. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2672
 538. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2671
 539. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2670
 540. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2670
 541. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2669
 542. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 2665
 543. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2664
 544. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2664
 545. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2662
 546. Karta usług numer 01/GN - Nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  Wyświetleń: 2658
 547. Rok 2004
  Wyświetleń: 2655
 548. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 2654
 549. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 2654
 550. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2649
 551. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2649
 552. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2649
 553. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2648
 554. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2647
 555. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2647
 556. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2647
 557. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 2646
 558. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2645
 559. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2645
 560. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 2641
 561. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 2637
 562. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2636
 563. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2633
 564. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2630
 565. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 2628
 566. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2627
 567. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2625
 568. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 2625
 569. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2621
 570. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2621
 571. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2620
 572. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2619
 573. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2619
 574. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 2618
 575. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2618
 576. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2618
 577. Karta usług numer 07/GKZP - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2615
 578. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2614
 579. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2609
 580. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 2608
 581. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2606
 582. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 2605
 583. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2605
 584. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2605
 585. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2603
 586. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2602
 587. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2601
 588. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 2599
 589. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 2598
 590. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 2595
 591. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2595
 592. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 2594
 593. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2588
 594. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2585
 595. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 2585
 596. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2585
 597. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 2580
 598. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 2578
 599. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 2576
 600. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2571
 601. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 2570
 602. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 2565
 603. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 2563
 604. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2560
 605. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2560
 606. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2558
 607. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2557
 608. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 2557
 609. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 2557
 610. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 2550
 611. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 2549
 612. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2547
 613. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 2547
 614. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 2547
 615. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2545
 616. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 2543
 617. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2540
 618. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2540
 619. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 2536
 620. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2536
 621. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2534
 622. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 2534
 623. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 2532
 624. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 2532
 625. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2531
 626. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2531
 627. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2529
 628. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2527
 629. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2526
 630. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 2526
 631. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2525
 632. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 2524
 633. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 2522
 634. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2522
 635. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2522
 636. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2521
 637. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 2521
 638. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 2516
 639. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2515
 640. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 2515
 641. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2511
 642. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2510
 643. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 2507
 644. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 2507
 645. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2507
 646. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2506
 647. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2505
 648. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2505
 649. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 2501
 650. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 2500
 651. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 2498
 652. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2497
 653. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2496
 654. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2496
 655. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2495
 656. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2492
 657. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2491
 658. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2489
 659. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 2489
 660. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2487
 661. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2484
 662. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 2483
 663. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 2483
 664. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2482
 665. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2479
 666. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2478
 667. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2475
 668. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2474
 669. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 2474
 670. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 2474
 671. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 2470
 672. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 2469
 673. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 2469
 674. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 2466
 675. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2465
 676. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania "PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH BIAŁEJ DO ROKU 2025 - ZWANEGO DALEJ OPRACOWANIEM"
  Wyświetleń: 2464
 677. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2463
 678. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 2459
 679. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2458
 680. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2458
 681. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 2454
 682. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 2449
 683. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 2449
 684. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 2446
 685. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2444
 686. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 2441
 687. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 2440
 688. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2438
 689. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2436
 690. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2435
 691. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 2434
 692. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2433
 693. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2432
 694. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2432
 695. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2431
 696. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2431
 697. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2428
 698. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2427
 699. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2427
 700. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2425
 701. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2420
 702. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2420
 703. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2418
 704. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 2418
 705. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2417
 706. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 2415
 707. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 2415
 708. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2411
 709. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2411
 710. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2409
 711. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 2407
 712. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 2405
 713. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 2404
 714. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 2403
 715. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 2401
 716. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2398
 717. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 2397
 718. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 2395
 719. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 2395
 720. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2394
 721. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 2393
 722. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 2393
 723. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2393
 724. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 2390
 725. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 2386
 726. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 2386
 727. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 2384
 728. Karta usług numer 12/SO - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 2381
 729. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2380
 730. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2380
 731. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2379
 732. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 2379
 733. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 2379
 734. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 2377
 735. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 2376
 736. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 2376
 737. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 2375
 738. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 2374
 739. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2374
 740. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2374
 741. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2374
 742. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2374
 743. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 2373
 744. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 2370
 745. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2370
 746. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 2369
 747. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2369
 748. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2368
 749. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 2366
 750. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2366
 751. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2364
 752. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2363
 753. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 2361
 754. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2359
 755. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2355
 756. Przetargi
  Wyświetleń: 2355
 757. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2354
 758. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2353
 759. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 2353
 760. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2351
 761. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 2350
 762. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 2349
 763. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2348
 764. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 2348
 765. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2345
 766. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2343
 767. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2342
 768. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 2339
 769. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2336
 770. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 2333
 771. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 2332
 772. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2331
 773. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2331
 774. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 2330
 775. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 2327
 776. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2327
 777. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 2325
 778. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2325
 779. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 2324
 780. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2323
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 2320
 782. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 2319
 783. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2318
 784. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2318
 785. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 2318
 786. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 2315
 787. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2311
 788. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2305
 789. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 2305
 790. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 2304
 791. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 2304
 792. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2302
 793. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 2301
 794. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 2300
 795. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2299
 796. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 2298
 797. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 2295
 798. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2292
 799. Karta usług numer 02/SO - Wpis do Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 2291
 800. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 2291
 801. Karta usług numer 04/GN - Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2289
 802. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 2289
 803. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 2286
 804. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 2285
 805. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2285
 806. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 2279
 807. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 2274
 808. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2272
 809. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2270
 810. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 2269
 811. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 2269
 812. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2267
 813. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2267
 814. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2259
 815. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 2257
 816. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 2256
 817. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 2253
 818. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 2253
 819. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 2253
 820. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2249
 821. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2247
 822. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 2247
 823. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 2246
 824. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 2246
 825. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 2244
 826. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 2244
 827. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2242
 828. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 2241
 829. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2240
 830. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 2240
 831. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2239
 832. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2238
 833. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2233
 834. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2230
 835. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 2228
 836. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 2227
 837. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 2227
 838. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 2224
 839. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 2224
 840. Karta usług numer 04/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 2221
 841. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 2221
 842. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2220
 843. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 2220
 844. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 2219
 845. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 2219
 846. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 2217
 847. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 2217
 848. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 2215
 849. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2211
 850. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 2210
 851. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2210
 852. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2209
 853. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 2209
 854. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 2206
 855. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 2205
 856. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 2205
 857. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 2204
 858. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 2204
 859. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 2201
 860. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 2201
 861. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2199
 862. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 2197
 863. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2197
 864. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2196
 865. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 2196
 866. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 2194
 867. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 2193
 868. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 2191
 869. Karta usług numer 14/USC - Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 2189
 870. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 2188
 871. Spis źródeł ciepła - obowiązek złożenia deklaracji
  Wyświetleń: 2186
 872. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 2183
 873. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 2182
 874. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 2181
 875. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 2180
 876. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2179
 877. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2178
 878. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2178
 879. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 2178
 880. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 2177
 881. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 2175
 882. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 2174
 883. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 2174
 884. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2172
 885. Karta usług numer 11/SO - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 2171
 886. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2170
 887. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 2168
 888. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2168
 889. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2161
 890. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 2160
 891. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 2160
 892. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2160
 893. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 2159
 894. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 2158
 895. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 2158
 896. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 2157
 897. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 2157
 898. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 2154
 899. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 2152
 900. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 2150
 901. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2149
 902. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2149
 903. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 2149
 904. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 2149
 905. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 2148
 906. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 2148
 907. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2146
 908. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 2143
 909. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 2142
 910. Karta usług numer 03/GKZP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2142
 911. Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2139
 912. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2138
 913. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 2137
 914. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2135
 915. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 2131
 916. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 2131
 917. Karta usług numer 03/FN - Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2130
 918. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 2130
 919. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy" przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 4 lutego 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Prudniku
  Wyświetleń: 2129
 920. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 2129
 921. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 2129
 922. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2128
 923. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2127
 924. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 2127
 925. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 2127
 926. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 2127
 927. Przyjmowanie wniosków – program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 2125
 928. Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 2122
 929. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 2121
 930. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 2120
 931. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2119
 932. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 2111
 933. Karta usług numer 1/GKZP - Decyzje o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2110
 934. Karta usług numer 02/GN - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 2109
 935. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2109
 936. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2107
 937. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2106
 938. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 2106
 939. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 2104
 940. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2104
 941. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2103
 942. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 2100
 943. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 2099
 944. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 2099
 945. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 2096
 946. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 2096
 947. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 2095
 948. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 2095
 949. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 2094
 950. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 2092
 951. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 2089
 952. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2089
 953. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 2086
 954. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 2084
 955. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 2084
 956. Karta usług numer 21/GKZP - Przyznanie dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 2081
 957. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 2081
 958. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2077
 959. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 2076
 960. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 2075
 961. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 2075
 962. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 2075
 963. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 2074
 964. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 2073
 965. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 2073
 966. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2072
 967. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 2070
 968. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 2067
 969. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2066
 970. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 2065
 971. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
  Wyświetleń: 2065
 972. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 2061
 973. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 2059
 974. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2059
 975. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 2059
 976. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 2059
 977. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 2054
 978. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 2054
 979. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 2050
 980. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 2049
 981. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 2049
 982. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 2049
 983. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 2048
 984. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 2048
 985. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 2046
 986. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2042
 987. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 2041
 988. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 2040
 989. Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020
  Wyświetleń: 2039
 990. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2033
 991. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 2031
 992. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 2029
 993. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 2028
 994. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 2027
 995. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 2024
 996. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 2023
 997. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 2020
 998. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 2020
 999. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2019
 1000. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 2016
 1001. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 2016
 1002. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 2011
 1003. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 2009
 1004. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 2007
 1005. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 2006
 1006. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 2006
 1007. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 2006
 1008. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 2005
 1009. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2005
 1010. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 2004
 1011. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 2004
 1012. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2003
 1013. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 2003
 1014. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 2002
 1015. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 2002
 1016. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 2001
 1017. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1998
 1018. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1995
 1019. Karta usług numer 14/SO - Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1994
 1020. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1992
 1021. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1990
 1022. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1986
 1023. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1982
 1024. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1981
 1025. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1981
 1026. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1979
 1027. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 1979
 1028. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1977
 1029. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1976
 1030. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1976
 1031. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1975
 1032. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1973
 1033. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1973
 1034. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1970
 1035. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1970
 1036. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1969
 1037. Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1966
 1038. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1963
 1039. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1962
 1040. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1959
 1041. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1959
 1042. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1957
 1043. Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1955
 1044. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1955
 1045. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1954
 1046. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1952
 1047. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1950
 1048. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1948
 1049. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1948
 1050. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1946
 1051. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1940
 1052. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1938
 1053. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1937
 1054. Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 1937
 1055. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1936
 1056. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1936
 1057. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1934
 1058. Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe
  Wyświetleń: 1933
 1059. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1933
 1060. Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1932
 1061. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1931
 1062. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1930
 1063. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1929
 1064. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1929
 1065. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1926
 1066. Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone
  Wyświetleń: 1926
 1067. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1921
 1068. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1921
 1069. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1920
 1070. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1917
 1071. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1917
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1914
 1073. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1911
 1074. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1911
 1075. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 1910
 1076. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1909
 1077. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1908
 1078. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1908
 1079. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1907
 1080. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1907
 1081. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1903
 1082. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1901
 1083. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1898
 1084. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 1898
 1085. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1895
 1086. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1893
 1087. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1892
 1088. Program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 1891
 1089. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 1889
 1090. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1888
 1091. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1888
 1092. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1888
 1093. Karta usług numer 13/USC - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw
  Wyświetleń: 1887
 1094. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1885
 1095. Karta usług numer 09/GKZP - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1884
 1096. Karta usług numer 04/FN - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1882
 1097. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1882
 1098. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1879
 1099. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1876
 1100. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1875
 1101. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1871
 1102. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1870
 1103. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1868
 1104. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1867
 1105. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1867
 1106. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1866
 1107. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1866
 1108. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 1862
 1109. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1861
 1110. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1860
 1111. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1856
 1112. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1849
 1113. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1848
 1114. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1846
 1115. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1845
 1116. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1845
 1117. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1844
 1118. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1842
 1119. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1842
 1120. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1840
 1121. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1835
 1122. Karta usług numer 07/SO - Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1835
 1123. Karta usług numer 09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1827
 1124. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1827
 1125. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1825
 1126. Karta usług numer 07/FN - Podatek rolny  od osób  prawnych
  Wyświetleń: 1822
 1127. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1822
 1128. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1821
 1129. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1820
 1130. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1820
 1131. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1820
 1132. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1816
 1133. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1813
 1134. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1811
 1135. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1808
 1136. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1805
 1137. Karta usług numer 11/USC - Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie unii europejskiej
  Wyświetleń: 1805
 1138. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1803
 1139. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1803
 1140. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1803
 1141. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - rozpoczęcie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1802
 1142. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1800
 1143. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1798
 1144. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1798
 1145. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1797
 1146. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1788
 1147. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1784
 1148. Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 1783
 1149. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1783
 1150. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1781
 1151. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1779
 1152. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1778
 1153. Karta usług numer 06/SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1778
 1154. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1777
 1155. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 1775
 1156. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1772
 1157. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1772
 1158. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1772
 1159. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1765
 1160. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1761
 1161. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1760
 1162. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 1758
 1163. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1758
 1164. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1758
 1165. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1757
 1166. Karta usług numer 13/GKZP - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1757
 1167. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1757
 1168. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1757
 1169. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 1755
 1170. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1751
 1171. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1747
 1172. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1737
 1173. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1737
 1174. Karta usług numer 08/GKZP - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1736
 1175. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1736
 1176. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1730
 1177. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1730
 1178. Raport o stanie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1729
 1179. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1727
 1180. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 1726
 1181. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1723
 1182. Karta usług numer 04/USC - Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 1723
 1183. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1722
 1184. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1721
 1185. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1721
 1186. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1718
 1187. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1716
 1188. Karta usług numer 02/GKZP - Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1715
 1189. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1713
 1190. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1712
 1191. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1708
 1192. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1705
 1193. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1703
 1194. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1702
 1195. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1701
 1196. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1699
 1197. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1698
 1198. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1697
 1199. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1697
 1200. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1695
 1201. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1692
 1202. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1687
 1203. Karta usług numer 05/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1685
 1204. Karta usług numer 03/SO - Udostępnienie Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1683
 1205. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1683
 1206. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1679
 1207. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 1672
 1208. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1670
 1209. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1669
 1210. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1668
 1211. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1667
 1212. Karta usług numer 05/GKZP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1666
 1213. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1666
 1214. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 1662
 1215. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1661
 1216. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 1659
 1217. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1658
 1218. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 1657
 1219. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1657
 1220. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1657
 1221. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1656
 1222. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1651
 1223. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1650
 1224. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1649
 1225. Karta usług numer 15/SO - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1649
 1226. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 1648
 1227. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1641
 1228. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1639
 1229. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1639
 1230. Karta usług numer 12/GKZP - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1638
 1231. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1638
 1232. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1634
 1233. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 1625
 1234. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 1625
 1235. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015 przeprowadzona w dniu 12 maja 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1624
 1236. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1623
 1237. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1623
 1238. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1622
 1239. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1621
 1240. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 1621
 1241. Karta usług numer 16/FN - Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1619
 1242. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1619
 1243. Karta usług numer 17/GKZP - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1618
 1244. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019
  Wyświetleń: 1618
 1245. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1617
 1246. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1617
 1247. Karta usług numer 17/FN - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wyświetleń: 1615
 1248. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 1615
 1249. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 1614
 1250. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 1610
 1251. Karta usług numer 04/GKZP - Wypis i wyrys ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1608
 1252. Listy osób zakwalifikowanych do przetargów
  Wyświetleń: 1608
 1253. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1608
 1254. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1607
 1255. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1605
 1256. Karta usług numer 01/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1598
 1257. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 1597
 1258. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 1596
 1259. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1596
 1260. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 1595
 1261. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 1591
 1262. Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1590
 1263. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1588
 1264. Karta usług numer 10/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1587
 1265. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 1582
 1266. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1582
 1267. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 1582
 1268. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1581
 1269. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1580
 1270. Karta usług numer 15/FN - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1579
 1271. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1579
 1272. Karta usług numer 12/USC - Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
  Wyświetleń: 1573
 1273. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1573
 1274. Karta usług numer 09/FN.DG - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1570
 1275. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1567
 1276. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1566
 1277. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1564
 1278. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1563
 1279. Karta usług numer 06/FN.DG - Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1563
 1280. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 1562
 1281. Karta usług numer 02/USC - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 1561
 1282. Karta usług numer 06/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1561
 1283. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1561
 1284. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 1560
 1285. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 1560
 1286. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1559
 1287. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1558
 1288. Karta usług numer 05/FN.DG - Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)
  Wyświetleń: 1556
 1289. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1555
 1290. Karta usług numer 07/FN.DG -  Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1555
 1291. Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 1549
 1292. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1548
 1293. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 1548
 1294. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1546
 1295. Karta usług numer 08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1546
 1296. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1545
 1297. Karta usług numer 06/GN - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1544
 1298. Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1544
 1299. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 1544
 1300. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1542
 1301. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1542
 1302. Karta usług numer 07/USC - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja
  Wyświetleń: 1540
 1303. Karta usług numer 01/FN - Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1539
 1304. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 1539
 1305. Karta usług numer 02/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1537
 1306. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 1536
 1307. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1534
 1308. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1534
 1309. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1533
 1310. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 1530
 1311. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 1529
 1312. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 1526
 1313. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1526
 1314. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 1524
 1315. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1523
 1316. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 1521
 1317. Karta usług numer 07/GN - Przekształcenie udziału w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
  Wyświetleń: 1516
 1318. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1515
 1319. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 1514
 1320. Karta usług numer 13/FN - Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1514
 1321. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 1514
 1322. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 1514
 1323. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1512
 1324. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1511
 1325. Karta usług numer 10/SO - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 1510
 1326. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1510
 1327. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 1508
 1328. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1507
 1329. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 1506
 1330. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1506
 1331. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 1504
 1332. Karta usług numer 09/GN - Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1503
 1333. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 1502
 1334. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1501
 1335. Karta usług numer 04/FN.DG - przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1500
 1336. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1495
 1337. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej przeprowadzona w dniu 10 października 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1494
 1338. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 1492
 1339. Karta usług numer 03/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1491
 1340. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1490
 1341. Karta usług numer 01/SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1490
 1342. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1487
 1343. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1486
 1344. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1484
 1345. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1482
 1346. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1480
 1347. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 1480
 1348. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 1479
 1349. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1479
 1350. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1478
 1351. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 1478
 1352. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017 przeprowadzona w dniach od 3 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2017 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
  Wyświetleń: 1475
 1353. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1474
 1354. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach przeprowadzona w dniach od 3 sierpnia 2016 do 27 września 2016 roku przez Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1473
 1355. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1473
 1356. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 1470
 1357. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1468
 1358. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 1467
 1359. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1466
 1360. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 1466
 1361. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1465
 1362. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 1464
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1464
 1364. Karta usług numer 08/FN - Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu
  Wyświetleń: 1463
 1365. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1463
 1366. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1459
 1367. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 1456
 1368. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 1455
 1369. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 1452
 1370. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1448
 1371. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 1448
 1372. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1447
 1373. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1446
 1374. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 1445
 1375. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 1445
 1376. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1442
 1377. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1441
 1378. Karta usług numer 08/FN.DG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
  Wyświetleń: 1439
 1379. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1436
 1380. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 1435
 1381. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1433
 1382. Karta usług numer 02/FN - Podatek leśny od osób prawnych
  Wyświetleń: 1432
 1383. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1432
 1384. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 1430
 1385. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 1429
 1386. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej przeprowadzona w dniu 28 września 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  Wyświetleń: 1428
 1387. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1425
 1388. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 1423
 1389. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 1422
 1390. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 1420
 1391. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1419
 1392. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 1418
 1393. Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 1417
 1394. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 1417
 1395. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1416
 1396. Karta usług numer 15/GKZP - Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1415
 1397. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1415
 1398. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w dniach 4 i 5 maja 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1414
 1399. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1412
 1400. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 1411
 1401. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 1411
 1402. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 1410
 1403. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 1408
 1404. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1406
 1405. Karta usług numer 10/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wydanie opolskiej karty rodziny i seniora
  Wyświetleń: 1406
 1406. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1405
 1407. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1405
 1408. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 1404
 1409. Wykaz głosowań sesji - II sesja Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1403
 1410. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 1403
 1411. Sesja XI z dnia 10 lutego 2020 - Uchwały
  Wyświetleń: 1402
 1412. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 1401
 1413. Sesja IX z dnia 28 listopada 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 1400
 1414. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1399
 1415. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 1399
 1416. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 1398
 1417. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 1398
 1418. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1398
 1419. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1398
 1420. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 1397
 1421. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 1396
 1422. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1392
 1423. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 1392
 1424. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1391
 1425. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1391
 1426. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1390
 1427. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 1390
 1428. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 1389
 1429. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1388
 1430. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 1386
 1431. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1385
 1432. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 1385
 1433. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1385
 1434. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 1384
 1435. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 1383
 1436. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1382
 1437. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1380
 1438. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1377
 1439. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1377
 1440. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1377
 1441. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 1376
 1442. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1375
 1443. Zawiadomienie o XIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2020
  Wyświetleń: 1375
 1444. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 1372
 1445. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 1368
 1446. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 1366
 1447. Podinspektor ds. gospodarowania odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1364
 1448. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1364
 1449. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1364
 1450. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 1363
 1451. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1361
 1452. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1361
 1453. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 1360
 1454. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1360
 1455. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1357
 1456. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1357
 1457. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1357
 1458. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1356
 1459. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 1355
 1460. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 1353
 1461. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 1352
 1462. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1352
 1463. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 1352
 1464. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1352
 1465. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1352
 1466. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1350
 1467. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1350
 1468. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 1349
 1469. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1349
 1470. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 1348
 1471. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 1348
 1472. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 1347
 1473. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1347
 1474. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1347
 1475. Karta usług numer 14/FN - Odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1346
 1476. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 1346
 1477. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 1346
 1478. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1344
 1479. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 1342
 1480. Sesja X z dnia 19 grudnia 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 1342
 1481. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 1341
 1482. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1340
 1483. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1339
 1484. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1336
 1485. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 14 lipca 2020
  Wyświetleń: 1336
 1486. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1335
 1487. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 1335
 1488. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 1335
 1489. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 1334
 1490. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1334
 1491. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1334
 1492. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 1334
 1493. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1332
 1494. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1331
 1495. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 1331
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1330
 1497. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1329
 1498. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 1328
 1499. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 1328
 1500. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 1328
 1501. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1327
 1502. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 1326
 1503. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 1326
 1504. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1324
 1505. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1323
 1506. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1323
 1507. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 1323
 1508. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1322
 1509. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1322
 1510. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 1322
 1511. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1321
 1512. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1321
 1513. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1321
 1514. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1321
 1515. Karta usług numer 05/GN - Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy biała z przeznaczeniem na cele rolne
  Wyświetleń: 1320
 1516. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1320
 1517. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 1320
 1518. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1318
 1519. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 1317
 1520. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 1316
 1521. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 1316
 1522. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1316
 1523. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 1315
 1524. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1314
 1525. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
  Wyświetleń: 1314
 1526. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1312
 1527. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1310
 1528. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1309
 1529. Karta usług numer 14/GKZP - Zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w rejestrze zabytków
  Wyświetleń: 1309
 1530. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1307
 1531. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1306
 1532. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1304
 1533. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1303
 1534. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1303
 1535. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1303
 1536. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1303
 1537. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1301
 1538. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 1301
 1539. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 1300
 1540. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1296
 1541. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1296
 1542. 20181213 - Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu
  Wyświetleń: 1295
 1543. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1294
 1544. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1293
 1545. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1292
 1546. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2022
  Wyświetleń: 1291
 1547. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017 przeprowadzona w dniu 31 października 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1290
 1548. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 1287
 1549. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1287
 1550. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 1287
 1551. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 1286
 1552. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 1286
 1553. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 1285
 1554. Karta usług numer 06/FN - Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1284
 1555. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 1283
 1556. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1283
 1557. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1282
 1558. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1280
 1559. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1280
 1560. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1279
 1561. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1278
 1562. Wykaz głosowań sesji - I sesja Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1276
 1563. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1274
 1564. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 1274
 1565. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 1273
 1566. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1273
 1567. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 1272
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 1272
 1569. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 1270
 1570. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1270
 1571. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1270
 1572. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1270
 1573. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 1268
 1574. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1267
 1575. Karta usług numer 03/GN - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1267
 1576. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1266
 1577. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1265
 1578. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1264
 1579. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1264
 1580. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1262
 1581. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 1261
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 1261
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1260
 1584. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 1260
 1585. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028
  Wyświetleń: 1259
 1586. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1257
 1587. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1252
 1588. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1251
 1589. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 1250
 1590. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 1250
 1591. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biała oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1249
 1592. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1248
 1593. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 1247
 1594. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1246
 1595. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1246
 1596. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 1245
 1597. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 1245
 1598. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 1245
 1599. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1243
 1600. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 1242
 1601. Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1242
 1602. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 1240
 1603. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1239
 1604. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1237
 1605. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1236
 1606. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 1235
 1607. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 1235
 1608. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej przeprowadzona w dniu 9 marca 2018 przez Urzęd Wojewódzki w Opolu
  Wyświetleń: 1235
 1609. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 1235
 1610. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 1233
 1611. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1233
 1612. Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1231
 1613. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 1229
 1614. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1229
 1615. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1228
 1616. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1228
 1617. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1228
 1618. Sesja XII z dnia 4 maja 2020 - Uchwały
  Wyświetleń: 1226
 1619. Przebudowa drogi w Śmiczu
  Wyświetleń: 1225
 1620. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 1225
 1621. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1225
 1622. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1225
 1623. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 1224
 1624. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1224
 1625. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 1224
 1626. Karta usług numer 19/FN - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Wyświetleń: 1221
 1627. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1221
 1628. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 1221
 1629. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 1221
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1220
 1631. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 1219
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1219
 1633. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1219
 1634. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1217
 1635. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 1216
 1636. Karta usług numer 11/FN - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne
  Wyświetleń: 1215
 1637. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 1214
 1638. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1212
 1639. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 1212
 1640. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1210
 1641. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 1209
 1642. Sesja XIV z dnia 12 sierpnia 2020
  Wyświetleń: 1209
 1643. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 1209
 1644. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1209
 1645. Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1208
 1646. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1208
 1647. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1208
 1648. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1208
 1649. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1207
 1650. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 1207
 1651. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1207
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.690.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 1325 km.7 o pow. 0,0504 ha położonej w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1207
 1653. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 1205
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 1203
 1655. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1199
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1198
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1198
 1658. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 1198
 1659. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 1197
 1660. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 1197
 1661. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1197
 1662. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1195
 1663. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1195
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1194
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1194
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1193
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1193
 1668. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
  Wyświetleń: 1192
 1669. Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-09-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.
  Wyświetleń: 1191
 1670. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1191
 1671. ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
  Wyświetleń: 1191
 1672. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1191
 1673. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1191
 1674. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1190
 1675. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 1190
 1676. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 1189
 1677. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1186
 1678. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 1185
 1679. Zagospodarowanie terenów Otwartych Stref Aktywności (utwardzenie oraz zieleń) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA
  Wyświetleń: 1185
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 1185
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1185
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1182
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 1181
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 1181
 1685. Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1181
 1686. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1180
 1687. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 1179
 1688. Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1179
 1689. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 1178
 1690. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1178
 1691. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1178
 1692. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 1178
 1693. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1178
 1694. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1177
 1695. Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 roku przeprowadzona w dniach 26 i 28 lutego 2018 oraz 12 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Białej przez Komisję Rewizyjną działającą przy Radzie Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1176
 1696. Sesja XVI z dnia 18 grudnia 2020 - Uchwały
  Wyświetleń: 1176
 1697. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2 stycznia 2019 r
  Wyświetleń: 1176
 1698. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1176
 1699. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 1174
 1700. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1174
 1701. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1174
 1702. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1173
 1703. Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 1172
 1704. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1171
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1171
 1706. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1171
 1707. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 1170
 1708. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 1170
 1709. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1169
 1710. Budowa chodnika oraz elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej
  Wyświetleń: 1168
 1711. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1168
 1712. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1167
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1167
 1714. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r
  Wyświetleń: 1166
 1715. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1166
 1716. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1166
 1717. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1165
 1718. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1165
 1719. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1164
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1164
 1721. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1163
 1722. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1163
 1723. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1163
 1724. Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1163
 1725. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 1162
 1726. Dostawa i montaż 30 urządzeń siłowni zewnętrznych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)
  Wyświetleń: 1160
 1727. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 1160
 1728. Wyniki przetargów
  Wyświetleń: 1160
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1160
 1730. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 80 km.2 o pow. 0,5675 ha położona obrębie Solec
  Wyświetleń: 1159
 1731. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1158