Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020

PDF  Bania Patryk - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.pdf


PDF  Czerniak Lesław - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej.pdf


PDF  Klimowicz Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.pdf


PDF  Libront Mirosław - Prezes Wodociągów i Kanalizacji w Białej.pdf


PDF  Marszałek Agnieszka - Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.pdf


PDF  Sobczak Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.pdf

PDF  Sobczak Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku - korekta.pdf

Wersja XML