Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21 lipca 2021 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej:

 1. Działka ew. nr 469/126 km.4 o pow. 0,0350 ha położona w obrębie Łącznik w celu polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.515.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 469/126 km.4 o pow. 0,0350 ha położonej w obrębie Łącznik.pdf

 1. Działka ew. nr 477/126 km.4 o pow. 0,3630 ha położona w obrębie Łącznik w celu polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.514.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 477/126 km.4 o pow. 0,3630 ha położonej w obrębie Łącznik.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 1. Działka ew. nr 43 km.1 o pow. 0,8270 ha położona w obrębie Miłowice.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.516.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 43 km.1 o pow. 0,8270 ha położonej w obrębie Miłowice.pdf

 1. Działka ew. nr 287/3 km.4 o pow. 0,2990 ha położona w obrębie Radostynia.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.518.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 287/3 km.4 o pow. 0,2990 ha położonej w obrębie Radostynia.pdf


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 1. Działka ew. nr 305/2 km.3 o pow. 0,1035 ha położona w obrębie Olbrachcice.

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.517.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 305/2 km.3 o pow. 0,1035 ha położonej w obrębie Olbrachcice.pdf

Wersja XML