Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o unieważnieniu konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w latach 2021-2022

Informuję, że otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w latach 2021-2022 w zakresie „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego” został unieważniony.

Powód unieważnienia: niewystarczająca kwota dotacji na realizację zadania po dokonanym rozeznaniu cenowym.

Burmistrz Białej
Edward Plicko

Wersja XML