Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

PDFSpecyfikacja warunków zamówienia - Modernizacja energetyczna.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.docx
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Informacja dotycząca wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 .pdf
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 5 .pdf
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf
PDFZałącznik nr 6a do SWZ - Audyt Efektywności Energetycznej_Łącznik.pdf
PDFZałącznik nr 6b do SWZ - Audyt Energetyczny_Biała.pdf
PDFZałącznik nr 6c do SWZ - Audyt Energetyczny_Pogórze.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Instrukcja użytkowania miniportal.pdf
PDFZałącznik nr 8.pdf
DOCZACZNI~1.DOC
PDFZałącznik nr 9 .pdf
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Wersja XML