Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specyfikacja Warunków Zamówienia

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia PLAC ZAMKOWY.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.doc
PDFZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ - Informacja dotycząca wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 2 do SWZ - Informacja dotycząca wykonawcy.pdf
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.doc
PDFZałącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówien.docx
PDFZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówien.pdf
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
PDFZałącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Przedmiar.pdf
 

Dokumentacja projektowa:

PDFopis_architektura.pdf
PDFopis_instalacje_elektryczne.pdf
PDFopis_instalacje_sanitarne.pdf
PDFopis_konstrukcja.pdf
PDFopis_zagospodarownie.pdf
PDFrys_architektura_A01.pdf
PDFrys_architektura_A02.pdf
PDFrys_architektura_A03.pdf
PDFrys_architektura_A04.pdf
PDFrys_inwentaryzacja_I01.pdf
PDFrys_inwentaryzacja_I02.pdf
PDFrys_inwentaryzacja_I03.pdf
PDFrys_inwentaryzacja_I04.pdf
PDFrys_konstrulcja_K01.pdf
PDFrys_schemat instalacji elektrycznych_IE01.pdf
PDFrys_schemat instalacji sanitarnych_IS01.pdf
PDFrys_schemat instalacji sanitarnych_IS02.pdf
PDFrys_zagospodarowanie_ZT01.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne.pdf
ATHMieszkanie Plac Zamkowy.ath
 

PDFZałącznik nr 7 do SWZ Instrukcja uzytkownika miniportal.pdf
 

Wersja XML