Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 18 października 2021 roku

PDF  Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok - skan dokumentu.pdf

Wersja XML