Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.20.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217) oraz § 13 Zarządzenia Nr OR.120.29.2019 Burmistrza Białej z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Białej zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w poszczególnych miejscowościach gminy i jednostkach organizacyjnych:
1) Zespół Nr 1 w składzie:
a) Monika Miczka,

b) Patrycja Kozaczewska,

c) Mariusz Michalec
dla pola spisowego: budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia i wyposażenie na terenie miasta Białej.2) Zespól Nr 2 w składzie:
a) Gabriela Prokopowicz,

b) Karina Grelich-Deszczka,

c) Dorota Pilarz-Prochera
dla pola spisowego:

1 budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie obiektów w następujących miejscowościach: Józefów, Prężyna, Olbrachcice, Rostkowice, Wilków, Twardawa

2 środki trwałe w: OSP Olbrachcice, OSP Józefów, OSP Wilków, OSP Prężyna i pozostałych budynkach komunalnych w w/w miejscowościach.3) Zespól Nr 3 w składzie:
a) Sebastian Siorak,

b) Anna Trinczek,

c) Magdalena Kusber
dla pola spisowego:

1 budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie obiektów w następujących miejscowościach: Chrzelice, Solec, Łącznik, Ogiernicze, Browiniec Polski, Pogórze w tym Frącki,

2 środki trwałe w: OSP Chrzelice, OSP Łącznik, OSP Ogiernicze i pozostałych budynkach komunalnych w w/w miejscowościach.4) Zespół Nr 4 w składzie:
a) Edyta Marzotko,

b) Żaneta Gwóźdż,

c) Jadwiga Małota
dla pola spisowego:

1 budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie obiektów w następujących miejscowościach: Mokra, Gostomia, Nowa Wieś, Krobusz, w tym Żabnik, Czartowice,

2 środki trwałe w: OSP Nowa Wieś, OSP Pogórze, OSP Rostkowice, OSP Gostomia i pozostałych budynkach komunalnych w w/w miejscowościach.5) Zespół Nr 5 w składzie:
a) Czerwińska Sylwia,

b) Anna Steliga,

c) Katarzyna Sajonz

d) Patrycja Kleinert
dla pola spisowego:

1 budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie obiektów w następujących miejscowościach: Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Śmicz, Grabina, Brzeźnica, Otoki, Dębina,

2 środki trwałe w: OSP Grabina, OSP Śmicz i pozostałych budynkach komunalnych w w/w miejscowościach.6) Zespół Nr 6 w składzie:
a) Norbert Ofiera,

b) Magdalena Witkowska-Gumulaka,

c) Maria Dryszcz
dla pola spisowego:

1 budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie obiektów w następujących miejscowościach: Wasiłowice, Ligota Bialska, Radostynia, Górka Prudnicka,

2 środki trwałe w: OSP Ligota Bialska, OSP Górka Prudnicka-Brzeźnica i pozostałych budynkach komunalnych w w/w miejscowościach.7) Zespół Nr 7 w składzie:
a) Leokadia Schneider,

b) Monika Zając,

c) Regina Przyklenk.
dla pola spisowego: środki trwałe w Urzędzie Miejskim w Białej.8) Zespół Nr 8 w składzie:
a) Dawid Scholz,

b) Iwona Frątczak – Urbaniec,

c) Sylwia Hoppe – Nosol
dla pola spisowego: środki trwałe w budynku przy ul. Prudnicka 29 w Białej, obiekty sportowe na terenie miasta Białej i OSP Biała.§ 2. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1) Przeprowadzenie spisu z natury w terminie do 20 listopada 2021 r.;
2) Pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych za mienie powierzone danej osobie;
3) Organizowanie swej pracy tak aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej nie doznała zakłóceń;
4) Właściwe zabezpieczenie magazynów i składowiska na czas spisu przed niekontrolowaną zmianą miejsca położenia spisywanych składników majątku;
5) Terminowe przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.20.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego.pdf

Wersja XML