Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.22.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r., poz. 217) oraz § 12 i 13 Załącznika do Zarządzenia Nr OR.120.29.2019 Burmistrza Białej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Białej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej:
1) Zespół Nr 1 w składzie:
a) Monika Miczka,

b) Patrycja Kozaczewska,

c) Mariusz Michalec
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się na terenie miasta Biała.2) Zespól Nr 2 w składzie:
a) Gabriela Prokopowicz,

b) Karina Grelich-Deszczka,

c) Dorota Pilarz-Prochera
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w miejscowościach: Józefów, Prężyna, Olbrachcice, Rostkowice, Wilków, Twardawa3) Zespól Nr 3 w składzie:
a) Sebastian Siorak,

b) Anna Trinczek,

c) Magdalena Kusber
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w miejscowościach: Chrzelice, Solec, Łącznik, Ogiernicze, Browiniec Polski, Pogórze w tym Frącki,4) Zespół Nr 4 w składzie:
a) Edyta Marzotko,

b) Żaneta Gwóźdż,

c) Jadwiga Małota
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w miejscowościach: Mokra, Gostomia, Nowa Wieś, Pogórze, Rostkowice, Krobusz, w tym Żabnik, Czartowice,5) Zespół Nr 5 w składzie:
a) Czerwińska Sylwia,

b) Anna Steliga,

c) Katarzyna Sajonz

d) Patrycja Kleinert
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w miejscowościach: Kolnowice, Laskowiec, Miłowice, Śmicz, Grabina, Brzeźnica, Otoki, Dębina,6) Zespół Nr 6 w składzie:
a) Norbert Ofiera,

b) Magdalena Witkowska-Gumulaka,

c) Maria Dryszcz
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w miejscowościach: Wasiłowice, Ligota Bialska, Radostynia, Górka Prudnicka, Brzeźnica7) Zespół Nr 7 w składzie:
a) Leokadia Schneider,

b) Monika Zając,

c) Regina Przyklenk.
dla pola spisowego: pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Białej.8) Zespół Nr 8 w składzie:
a) Dawid Scholz,

b) Iwona Frątczak – Urbaniec,

c) Sylwia Hoppe – Nosol
dla pola spisowego: pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się w: budynku przy ul. Prudnicka 29 w Białej, obiektach sportowych na terenie miasta Białej i OSP Biała.§ 2. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1. Przeprowadzenie spisu z natury w terminie do 13 grudnia 2021 r.
2. Pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych za mienie powierzone danej osobie.
3. Organizowanie swej pracy tak aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej nie doznała zakłóceń.
4. Właściwe zabezpieczenie magazynów i składowiska na czas spisu przed niekontrolowaną zmianą miejsca położenia spisywanych składników majątku.
5. Terminowe przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.22.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej będą.pdf

Wersja XML