Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27 października 2021 roku

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.559.2021 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 1390/8 km.21 na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiot.pdf

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.560.2021 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 305/2 km.3 o pow. 0,1035 ha położonej w obrębie Olbrachcice.pdf
 

Wersja XML