Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2022 rok

Podatek od nieruchomości:

PDF   Uchwała Nr XXI.257.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2022 r..pdf

Formularze stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104)


Podatek rolny:

Formularze stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105)

Stawka podatku rolnego w 2022 roku wynosi:


Podatek leśny:

Formularze stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126)

Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi – 46,6972 zł/ha fizyczny.


Podatek od środków transportowych:

PDFUchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf

PDFDeklaracja DT-1.pdf

PDFZałącznik do deklaracji DT-1A.pdf


Opłata targowa:

PDFUchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.pdf

Wersja XML