Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawne związane z gospodarką odpadami


PDF   Uchwała Nr XXIII.283.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-12-2021 w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf (196,46KB)


PDF   Uchwała Nr XXII.267.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-11-2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf (227,97KB)


PDF   Uchwała Nr XXII.266.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (217,24KB)


PDF   Uchwała Nr XXI.260.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp.pdf (146,00KB)


PDF   Uchwała Nr XVI.209.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-12-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf (278,70KB)


PDF   Uchwała Nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiąc.pdf (110,21KB)


PDF   Uchwała Nr XIII.174.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16-07-2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (113,53KB)


PDF   Uchwała Nr XIII.173.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16-07-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz warunków.pdf (334,61KB)


PDF   Uchwała Nr XI.144.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komun.pdf (317,95KB)


PDF   Uchwała Nr XXII.156.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf (132,27KB)


PDF   Uchwała Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf (231,50KB)


PDF   Uchwała Nr XII.157.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp.pdf (126,97KB)


PDF   Uchwała Nr XI.137.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (222,27KB)