Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

Joanna Cebula

Urząd Miejski w Białej

Maria Dryszcz

Gmina Biała Podinspektor ds. organizacji pozarządowych i rolnictwa

Iwona Frątczak-Urbaniec

Karina Grelich-Deszczka

Urząd Miejski w Białej
77 438 85 59

Klaudia Kopczyk

Urząd Miejski w Białej

Magdalena Kusber

Urząd Miejski w Białej
774388533 774387679

Monika Miczka

Urząd Miejski w Białej

Norbert Ofiera

Urząd Miejski w Białej Ochrona środowiska
77 438 85 57

Gabriela Prokopowicz

Urząd Miejski w Białej Biuro rady
77 438 85 37

Anna Rogosz

Katarzyna Sajonz

Dawid Scholz

Sebastian Siorak

Urzad Miejski w Białej Starszy Informatyk

Marek Sobkowicz

Urząd Miejski w Białej

Aleksandra Sokołowska

Monika Zając

Urząd Miejski w Białej Zamówienia publiczne
77 438 85 59 77 438 7679

Wersja XML