Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy ,

 że w dniu 28 czerwca   2013 r. o godz.  10 00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Białej

 odbędzie się  XXIV   SESJA RADY MIEJSKIEJ

XXIV sesja została zwołana  na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 poz.594/

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Dyskusja i głosowanie nad  projektami  uchwał:
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028
 2. zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
 3. w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego osobie niezbędnej dla gminy Biała

                                          

                                                                                                                                                                                                         

                                                               Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej

Wersja XML