Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej została powołana przez Burmistrza Białej. W skład komisji wchodzą:

 1. Grażyna Biały - przewodnicząca komisji, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej;

 2. Magdalena Kusber - sekretarz komisji, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej;

 3. Szymon Dorożyński - przedstawiciel policji;

 4. Maria Klimowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej;

 5. Kazimierz Tokarczyk -przedstawiciel grupy AA.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom podejrzanym o nadużywanie alkoholu, pijącym w sposób ryzykowny i szkodliwy nadużywającym oraz osobom uzależnionym od alkoholu. Procedura działania komisji w tym zakresie przedstawia się następująco:

Instytucje pomocowe działające na terenie Gminy Biała

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
 1. Punkt Konsultacyjny w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,
 1. Psycholog, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,

 1. Posterunek Policji w Białej, ul. Prudnicka 29a, 48-210 Biała,

Wzór wniosku do pobrania:

DOCWniosek o wszczęcie postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
PDFWniosek o wszczęcie postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Wersja XML