Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu 12.06.2013r..pdf
SIWZ DOCSIWZ ZSP Łącznik przebudowa 12.06.2013r.doc
Załączniki do SIWZ

DOCZał.nr 1 -formularz ofertowy- orginał.doc

DOCZał.nr 2 -ośw. art 22 o spełnieniu warunków-orginał.doc

DOCZał.nr 3- ośw.art. 24 o braku podstaw do wykluczenia-orginał.doc

DOCXZał.nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx

DOCZał.nr 5- wykaz robót budowlanych- orginał.doc

DOCZał.nr 6- wykaz osób uczestniczących w zamówieniu.doc

DOCZał.nr 7- projekt umowy -orginał.doc

DOCZał.nr 8- informacja o wykonawcach wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.doc

PDFZał.nr 9 - przedmiar robót.pdf

PDFZał.nr 10- dokumentacja projektowa.pdf

PDFZał.nr 11 - specyfikacja techniczna.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery PDFZawiadomienie ( ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej ofery PDFZmiana zawiadomienia o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Wersja XML