Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1. OR  0151-1/2010
27.12.2010r.
zmian w budżecie Gminy Biała na 2010 rok

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0151-1-2010.pdf 

2.  OR  0151-2/2010
27.12.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. PDFZarządzenie Nr OR 0151-2-10.pdf 
3. OR  0151-3/2010
28.12.2010r.
korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2, udziału we współwłasności gruntu oznaczonego jako działka 1119/1 m.18 o pow. 0,0311 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW 47416, w stosunku do właścicieli lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w związku ze zmianą łącznej powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych w tym budynku z 543,03 m2 na prawidłową 537,47 m2

PDFZarządzenie Nr OR 0151-3-10.pdf

PDFProjekt uchwały.pdf

PDFZał.nr 1 (część 1).pdf

PDFZał. nr 1 (część 2).pdf

PDFZał. Nr 2 (część A).pdf

PDFZał. Nr 2 (część B).pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

4. OR  0151-4/2010
28.12.2010r. 
powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała PDFZarządzenie Nr OR 0151-4-10.pdf


 

 

Wersja XML