Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011

Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1.

OR 0050.1.2011 11.01.2011r. 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

PDFZarządzenie Nr OR 0050.1.2011.pdf 

       
2. OR  0050.2.2011 11.01.2011r.. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 928 km.17 o powierzchni 0,1417ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR 0050.2.2011.pdf 
3. OR  0050.3.2011 14.01.2011r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2 PDFZarządzenie Nr OR 0050.3.2011.pdf
4. OR  0050.4.2011 14.01.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej 2
 
PDFZarządzenie Nr OR 0050.4.2011.pdf
5 OR  0050.5.2011 14.01.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr U3  położonego w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej 2
 
PDFZarządzenie Nr OR 0050.5.2011.pdf 
6. OR  0050.6.2011 14.01.2011r.  ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne PDFZarządzenie Nr OR 0050.6.2011.pdf
7. OR  0050.7.2011 14.01.2011r.   wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania. PDFZarządzenie Nr OR 0050.7.2011.pdf 
8. OR  0050.8.2011 31.01.2011r.  nabycia nieruchomości  do zasobu nieruchomości Gminy Biała  PDFZarządzenie Nr OR 0050.8.2011.pdf 
9. OR  0050.9.2011 31.01.2011r. sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.9.2011.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

10. OR  0050.10.2011 31.01.2011r.   powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych PDFZarządzenie Nr OR 0050.10.2011.pdf 
11. OR  0050.11.2011 09.02.2011r. realizacji zadania "Promocja Terenów Inwestycyjnych Gminy Biała"

PDFZarządzenie Nr OR 0050.11.2011.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR 0050.11.2011.pdf 

12. OR  0050.12.2011 09.02.2011r. ustalenia Regulaminu Działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 0050.12.2011.pdf 
13. OR  0050.13.2011 09.02.201r. ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 PDFZarządzenie Nr OR 0050.13.2011.pdf 
14. OR  0050.14.2011 10.02.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Browińcu Polskim PDFZarządzenie Nr OR 0050.14.2011.pdf 
15. OR  0050.15.2011 10.02.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 PDFZarządzenie Nr OR 0050.15.2011.pdf 
16. OR  0050.16.2011 09.02.2011r.  opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 PDFZarządzenie Nr OR 0050.16.2011.pdf 
17.  OR  0050.17.2011 14.02.2011r. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Biała. 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.17.2011.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR 0050.17.2011.pdf 

18.  OR  0050.18.2011 21.02.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR 0050.18.2011.pdf 
19.  OR  0050.19.2011 21.02.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR 0050.19.2011.pdf 
20.  OR  0050.20.2011 01.03.2011r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała

PDFZarządzenie Nr OR 0050.20.2011.pdf 

PDFRegulamin do zarządzenia nr 20.pdf

21.  OR  0050.21.2011 01.03.2011r.

przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Białej oznaczonej jako działka 717 km.13 o powierzchni 0,6231ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.19.2011.pdf 
22. OR  0050.22.2011 01.03.2011r.  przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Białej oznaczonej jako działka 1207/11  km.19 o powierzchni 0,1617ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR 0050.22.2011.pdf 
23. OR  0050.23.2011 01.03.2011r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025

PDFZarządzenie Nr OR 0050.23.2011.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf 

24. OR  0050.24.2011 01.03.2011r.  zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok DOCZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2011.doc 
25. OR  0050.25.2011 01.03.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR 0050.25.2011.pdf
26. OR  0050.26.2011 01.03.2011r.  unieważnienia przetargu na prawo do najmu lokalu użytkowego
 
PDFZarządzenie Nr OR 0050.26.2011.pdf 
27. OR  0050.27.2011 04.03.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Brzeźnicy 10 PDFZarządzenie Nr OR 0050.27.2011.pdf 
28. OR  0050.28.2011 04.03.2011r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Brzeźnicy 10  PDFZarządzenie Nr OR 0050.28.2011.pdf 
29. OR  0050.29.2011 04.03.2011r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.29.2011.pdf

PDFRegulamin do zarządzenia nr 29.pdf 

30. OR  0050.30.2011 15.03.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   PDFZarządzenie Nr OR 0050.30.2011.pdf 
31. OR  0050.31.2011 15.03.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR 0050.31.2011.pdf 
32. OR  0050.32.2011 18.03.2011r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

PDFZarządzenie Nr OR 0050.32.2011.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budzetu.pdf

PDFInformacja o stanie mienia mienia komunalnego.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania planu instytucji kultury.pdf

PDFTabela-nr-1-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFTabela-nr-2-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFZał.Nr-1-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFZał.Nr-2-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFZał.Nr-3-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFZał.Nr-4 -do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

PDFZał.Nr-5-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

PDFZał.Nr-6-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

PDFZał.Nr-7-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

33. OR  0050.33.2011 28.03.2011r. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli PDFZarządzenie Nr OR 0050.33.2011.pdf 
34. OR  0050.34.2011 30.03.2011r.  przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 375/109 km.1  o powierzchni 0,0690 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR 0050.34.2011.pdf
35. OR  0050.35.2011 01.04.2011r.   zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   PDFZarządzenie Nr OR 0050.35.2011.pdf 
36. OR  0050.36.2011 01.04.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR 0050.36.2011.pdf
37. OR  0050.37.2011 13.04.2011r.  powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych do konkursu pn. „Opolskie Kwitnące 2011” PDFZarządzenie Nr OR 0050.37.2011.pdf 
38. OR  0050.38.2011 08.04.2011r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej. PDFZarządzenie Nr OR 0050.38.2011.pdf 
39. OR  0050.39.2011 15.04.2011r. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej  PDFZarządzenie Nr OR 0050.39.2011.pdf
40. OR  0050.40.2011 20.04.2011r. określenia zakresu, sposobu i terminu publikowania informacji z wykonania budżetu gminy Biała PDFZarządzenie Nr OR 0050.40.2011.pdf 
41. OR  0050.41.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 PDFZarządzenie Nr OR 0050.41.2011.pdf
42. OR  0050.42.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu położonej w Browińcu Polskim  PDFZarządzenie Nr OR 0050.42.2011.pdf 
43. OR  0050.43.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 PDFZarządzenie Nr OR 0050.43.2011.pdf 
44. OR  0050.44.2011 29.04.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kościuszki 20, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR 0050.44.2011.pdf 
45. OR  0050.45.2011 29.04.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1287/10 km.20 o powierzchni 0,0531ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR 0050.45.2011.pdf 
46. OR  0050.46.2011 02.05.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   PDFZarządzenie Nr OR 0050.46.2011.pdf
47. OR  0050.47.2011 02.05..2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR 0050.47.2011.pdf
48. OR  0050.48.2011 06.05.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR 0050.48.2011.pdf
49. OR  0050.49.2011 11.05.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2011.pdf 
50.  OR  0050.50.2011 20.05.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2011.pdf 
51.  OR  0050.51.2011 20.05.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2011.pdf 
52. OR  0050.52.2011 24.05.2011r. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej PDFZarządzenie Nr OR 0050.52.2011.pdf
53. OR  0050.53.2011 30.05.2011r. zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  Gminy Biała  PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2011.pdf 
54. OR  0050.54.2011 31.05.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 658/184 km.3 o powierzchni 0,2320 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2011.pdf 
55. OR  0050.55.2011 31.05..2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2011.pdf 
56. OR  0050.56.2011 03.06.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2011.pdf 
57. OR  0050.57.2011 07.06.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2011.pdf
58. OR  0050.58.2011 07.06.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2011.pdf
59. OR  0050.59.2011 14.06.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2011.pdf 
60. OR  0050.60.2011 30.06.2011r. zarządzenia przeprowadzenia wyborów  uzupełniających  członka Rady Sołeckiej  sołectwa Gostomia  PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2011.pdf
61. OR  0050.61.2011 04.07.2011r.

zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2011.pdf 

62. OR  0050.62.2011 08.07.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2011.pdf
63. OR  0050.63.2011 08.07.2011r.

zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2011.pdf 
64. OR  0050.64.2011 12.07.2011r. wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2011.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR.0050.64.2011.pdf 

65. OR  0050.65.2011 12.07.2011r.  wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych lub zarządzanychprzez Gminę Biała

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2011.pdf

PDFZałącznik Nr1, Nr2 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf 

66. OR  0050.66.2011 14.07.2011r. określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2011.pdf 
67. OR  0050.67.2011 14.07..2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Ligocie Bialskiej 41c, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2011.pdf
68. OR  0050.68.2011 15.07.2011r. przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2011.pdf 
69. OR  0050.69.2011 15.07.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2011.pdf 
70. OR  0050.70.2011 15.07.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 17, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2011.pdf 
71. OR  0050.71.2011 15.07.2011r. zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 położonych w budynku mieszkalnym w Białej przy ulicy Kościuszki 20 oraz w prawie użytkowania wieczystego działki 1294/1 m.20 o pow. 0,0203 ha objętej KW 28640 PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2011.pdf 
72. OR  0050.72.2011 15.07.2011r. zatwierdzenia regulaminu korzystania  ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Biała

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2011.pdf 

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

73. OR  0050.73.2011 25.07.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2011.pdf 
74. OR  0050.74.2011 25.07.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2011.pdf 
75. OR  0050.75.2011 29.07.2011r. powołania Pełnomocnika  Burmistrza Białej do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2011.pdf 
76. OR  0050.76.2011 02.08.2011r. powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w Śmiczu w dniu 28 sierpnia 2011r  PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2011.pdf 
77. OR  0050.77.2011 02.08.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2011.pdf 
78. OR  0050.78.2011 02.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.    PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2011.pdf 
79. OR  0050.79.2011 04.08.2011r. wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2011.pdf
80. OR  0050.80.2011 04.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.     PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2011.pdf 
81. OR  0050.81.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 167 m.1 o pow. 0,2550 ha położonej w Ogierniczu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2011.pdf 
82. OR  0050.82.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 277/3 m.4 o pow. 0,2530 ha położonej w Radostyni, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2011.pdf 
83. OR  0050.83.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 370 m.4 o pow. 0,4811 ha położonej w Chrzelicach, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2011.pdf 
84. OR  0050.84.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2011.pdf 
85. OR  0050.85.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2011.pdf 
86. OR  0050.86.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.86.2011.pdf 
87. OR  0050.87.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Szkolnej 5, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2011.pdf 
88. OR  0050.88.2011 04.08.2011r. zamiany nieruchomości położonych w Prężynie pomiędzy Gminą Biała, a osobami fizycznymi PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2011.pdf  
89. OR  0050.89.2011 08.08.2011r. wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na  dzień 9 października 2011r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.89.2011.pdf
90. OR  0050.90.2011 12.08.2011r. wykonania prawa pierwokupu PDFZarządzenie Nr OR.0050.90.2011.pdf
91. OR  0050.91.2011 12.08.2011r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu  finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2011.pdf

PDFInformacja za I pólrocze.pdf

PDFTabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy.pdf

PDFWykonanie planu do MGOK.pdf

PDFZałącznik nr 1 przychody rozchody.pdf

PDFZałącznik nr 2 - dochody.pdf

PDFZałącznik nr 3 nadpłaty i zaległości.pdf

PDFZałącznik nr 4 wydatki.pdf

PDFZałącznik nr 5 inwestycje.pdf

PDFZałącznik nr 6 - fundusz sołecki.pdf

PDFZałącznik nr 7 - przedsięwzięcia.pdf

92. OR  0050.92.2011 17.08.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2011.pdf 
93. OR  0050.93.2011 17.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2011.pdf 
94. OR  0050.94.2011 12.08.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2011.pdf 
95. OR  0050.95.2011 24.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2011.pdf
96. OR  0050.96.2011 24.08.2011r. wyznaczenia  obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  9 października 2011r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2011.pdf 
97. OR  0050.97.2011 30.08.2011r.  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej  PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2011.pdf 
98. OR  0050.98.2011 30.08.2011r.  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku   PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2011.pdf 
99. OR  0050.99.2011 01.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.99.2011.pdf
100. OR  0050.100.2011 05.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2011.pdf
101. OR  0050.101.2011 06.09.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2011.pdf
102. OR  0050.102.2011 06.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.102.2011.pdf
103. OR  0050.103.2011 06.09.2011r.  wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2011.pdf 
104. OR  0050.104.2011 12.09.2011r.  przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2011.pdf 
105 OR  0050.105.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2011.pdf 
106. OR  0050.106.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Śmiczu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2011.pdf 
107. OR  0050.107.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2011.pdf 
108. OR  0050.108.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2011.pdf
109. OR  0050.109.2011 12.09.2011r  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2011.pdf 
110. OR  0050.110.2011 12.09.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2011.pdf 
111. OR  0050.111.2011 16.09.2011r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2011.pdf
112. OR  0050.112.2011 16.09.2011r. przweprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie, określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2011.pdf
113. OR  0050.113.2011 19.09.2011r. powołania w Gminie   Biała  obwodowych komisji   wyborczych  w   wyborach do  Sejmu   Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2011.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenie Nr OR.0050.113.2011.pdf

114. OR  0050.114.2011 27.09.2011r.  wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1208/2 km.19 o powierzchni 0,0934ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2011.pdf 
115. OR  0050.115.2011 27.09.2011r  wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1208/3 km.19 o powierzchni 0,0961ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2011.pdf 
116. OR  0050.116.2011 27.09.2011r   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1287/15 km.20 o powierzchni 0,0397ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2011.pdf 
117. OR  0050.117.2011 27.09.2011r    przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej  PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2011.pdf 
118. OR  0050.118.2011 28.09.2011r  o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie PDFZarządzenie Nr OR.0050.118.2011.pdf 
119. OR  0050.119.2011 03.10.2011r. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Obrachcicach PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2011.pdf 
120. OR  0050.120.2011 03.10.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.120.2011.pdf
121. OR  0050.121.2011 05.10.2011r.  przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny udziału w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2011.pdf 
122. OR  0050.122.2011 06.10.2011r. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w  Kolnowicach PDFZarządzenie Nr OR.0050.122.2011.pdf 
123. OR  0050.123.2011 06.10.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.123.2011.pdf 
124. OR  0050.124.2011 06.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.124.2011.pdf 
125. OR  0050.125.2011 07.10.2011r. nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała udziału w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 PDFZarządzenie Nr OR.0050.125.2011.pdf
126. OR  0050.126.2011 07.10.2011r. odwołania  członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Prężynie PDFZarządzenie Nr OR.0050.126.2011.pdf
127. OR  0050.127.2011 10.10.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.127.2011.pdf 
128. OR  0050.128.2011 10.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.128.2011.pdf 
129. OR  0050.129.2011 13.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok   PDFZarządzenie Nr OR.0050.129.2011.pdf
130. OR  0050.130.2011 13.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.130.2011.pdf 
131. OR  0050.131.2011 19.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.131.2011.pdf 
132. OR  0050.132.2011 19.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.132.2011.pdf 
133. OR  0050.133.2011 26.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.133.2011.pdf
134. OR  0050.134.2011 28.10.2011r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2011.pdf 
135.      
136 OR  0050.136.2011 26.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2011.pdf
137. OR  0050.137.2011 26.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.137.2011.pdf 
138.  OR  0050.138.2011 07.11.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.138.2011.pdf 
139.  OR  0050.139.2011 07.11.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2011.pdf 
140.  OR  0050.140.2011 08.11.2011r.  o zmianie zarządzenia Nr OR.0050.127.2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.140.2011.pdf 
141.  OR  0050.141.2011 08.11.2011r.   zmiany zarządzenia Nr OR.0050.128.2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.141.2011.pdf 
142. OR  0050.142.2011 14.11.2011r.   projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

PDFZarządzenie Nr OR.0050.142.2011.pdf

PDFProjekt uchwały.pdf

PDFZał.nr 1 (część 1).pdf

PDFZał. nr 1 (część 2).pdf

PDFZał. Nr 2 (część A).pdf

PDFZał. Nr 2 (część B).pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

 

143. OR  0050.143.2011 14.11.2011r.   projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2012

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2011.pdf 

PDFprojekt uchwaly budzetowej.pdf

PDFuzasadnienie.pdf

PDFdochody-zal 1.pdf

PDFdochody-zal 2.pdf

PDFwydatki, zal 3.pdf

PDFwydatki, zal 4.pdf

PDFprzychody, rozchody-zal.5.pdf

PDFalkohol, zal.6.pdf

PDFzadania zlecone, zal 7.pdf

PDFdotacje, zal 8.pdf

PDFfundusz solecki, zal 9.pdf

PDFobjasnienia.pdf

144. OR  0050.144.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 17
 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.144.2011.pdf
145. OR  0050.145.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w  Ogierniczu PDFZarządzenie Nr OR.0050.145.2011.pdf
146. OR  0050.146.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Chrzelicach    PDFZarządzenie Nr OR.0050.146.2011.pdf
147. OR  0050.147.2011 16.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.147.2011.pdf
148. OR  0050.148.2011 16.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.148.2011.pdf
149. OR 0050.149.2011 18.11.2011r. Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.149.2011.pdf
150. OR  0050.150.2011 21.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.150.2011.pdf
151. OR  0050.151.2011 21.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.151.2011.pdf
152. OR  0050.152.2011 23.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2011.pdf
153. OR  0050.153.2011 23.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.153.2011.pdf
154. OR  0050.154.2011 29.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.154.2011.pdf 
155. OR  0050.155.2011 29.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.155.2011.pdf
156. OR  0050.156.2011 30.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.156.2011.pdf 
157. OR  0050.157.2011 07.12..2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.157.2011.pdf 
158. OR  0050.158.2011 07.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.158.2011.pdf 
159. OR  0050.159.2011 16.12.2011r. umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała

PDFZarządzenie Nr OR.0050.159.2011.pdf

PDFzałącznik nr 1 wniosek o odpracowanie zadłużenia.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf 

160. OR  0050.160.2011 16.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.160.2011.pdf 
161. OR  0050.161.2011 16.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.161.2011.pdf 
162. OR  0050.162.2011 22.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2011.pdf 
163. OR  0050.163.2011 22.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.163.2011.pdf 
164. OR  0050.164.2011 28.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  PDFZarządzenie Nr OR.0050.164.2011.pdf 
165. OR  0050.165.2011 28.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.165.2011.pdf 
166. OR  0050.166.2011 28.12.2011r. zmiany planu finansowego gminy na 2011 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.166.2011.pdf 

 

Wersja XML