Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
167. OR  0050.167.2012 03.01.2012r. opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 PDFZarządzenie Nr OR.0050.167.2012.pdf
168. OR  0050.168.2012 03.01.2012r. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji PDFZarządzenie Nr OR.0050.168.2012.pdf
169. OR  0050.169.2012 16.01.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2012.pdf 
170. OR  0050.170.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/5 km.18 o powierzchni 0,1486ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.170.2012.pdf 
171. OR  0050.171.2012 16.01..2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/4 km.18 o powierzchni 0,1649ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.171.2012.pdf 
172. OR  0050.172.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  użytkowego nr 1u w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.172.2012.pdf 
173. OR  0050.173.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.173.2012.pdf 
174. OR  0050.174.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.174.2012.pdf 
175. OR  0050.175.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.175.2012.pdf 
176. OR  0050.176.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.176.2012.pdf 
177. OR  0050.177.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.177.2012.pdf 
178. OR  0050.178.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1A w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.178.2012.pdf 
179. OR  0050.179.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 497/12 km.4
 o powierzchni 1,5915ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość
PDFZarządzenie Nr OR.0050.179.2012.pdf 
180. OR  0050.180.2012 16.01.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.180.2011.pdf
181. OR  0050.181.2012 16.01.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.181.2011.pdf
182. OR  0050.182.2012 16.01.2012r. planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.182.2011.pdf
183. OR  0050.183.2012 20.01.2012r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. PDFZarządzenie Nr OR.0050.183.2011.pdf
184. OR  0050.184.2012 24.01.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 17 PDFZarządzenie Nr OR.0050.184.2012.pdf 
185. OR  0050.185.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 PDFZarządzenie Nr OR.0050.185.2012.pdf 
186. OR  0050.186.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.186.2012.pdf 
187.  OR  0050.187.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2011.pdf 
188. OR  0050.188.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej   PDFZarządzenie Nr OR.0050.188.2012.pdf 
189. OR  0050.189.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.189.2012.pdf 
190. OR  0050.190.2012 24.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  budowlanej położonej w Józefowie  oznaczonej jako działka 26/3  km.1 o powierzchni 0,1140 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.190.2012.pdf
191. OR  0050.191.2012 30.01.2012r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.191.2011.pdf 
192. OR  0050.192.2012 31.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1287/11 m.20 o pow. 0,0031 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. PDFZarządzenie Nr OR.0050.192.2011.pdf
193. OR  0050.193.2012 31.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1287/12 m.20 o pow. 0,0022 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. PDFZarządzenie Nr OR.0050.193.2011.pdf
194, OR  0050.194.2012 03.02.2012r. powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych PDFZarządzenie Nr OR.0050.194.2012.pdf
195.  OR  0050.195.2012 06.02.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.195.2012.pdf

PDFZał. 1 (część 1).pdf

PDFZał. 1 (część 2).pdf 

196. OR  0050.196.2012 06.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.196.2012.pdf
197. OR  0050.197.2012 06.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.197.2012.pdf
198. OR  0050.198.2012 10.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.198.2012.pdf
199. OR  0050.199.2012 13.02.2012r.  wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania.   PDFZarządzenie Nr OR.0050.199.2012.pdf 
200. OR  0050.200.2012 14.02.2012r.  instrukcji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej rejestru dokumentów związanych z ujawnionymi okolicznościami, wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z dokumentacją PDFZarządzenie Nr OR.0050.200.2012.pdf 
201. OR  0050.201.2012 16.02.2012r. wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego ( aportu) na rzecz ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.201.2012.pdf
202. OR  0050.202.2012 17.02.2012r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.202.2012.pdf 
203. OR  0050.203.2012 23.02.2012r. uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.203.2012.pdf

PDFZałącznik (część 1).pdf

PDFZałącznik (część 2).pdf

204. OR  0050.204.2012 23.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.204.2012.pdf
205. OR  0050.205.2012 23.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.205.2012.pdf
206. OR  0050.206.2012 28.02.2012r. przyjęcia  do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.206.2012.pdf 
207. OR  0050.207.2012 28.02.2012r. uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.207.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

208. OR  0050.208.2012 28.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.208.2012.pdf
209. OR  0050.209.2012 28.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.209.2012.pdf
210. OR  0050.210.2012 02.03.2012r. zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych PDFZarządzenie Nr OR.0050.210.2012.pdf
211. OR  0050.211.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1A  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 PDFZarządzenie Nr OR.0050.211.2012.pdf
212. OR  0050.212.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 PDFZarządzenie Nr OR.0050.212.2012.pdf
213. OR  0050.213.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr 1u  położonego w Białej przy ul. 1 Maja 32 PDFZarządzenie Nr OR.0050.213.2012.pdf
214. OR 0050.214.2012 06.03.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.214.2012.pdf
215. OR 0050.215.2012 06.03.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.215.2012.pdf
216. OR  0050.216.2012 06.03.2012r. upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny PDFZarządzenie Nr OR.0050.216.2012.pdf 
217. OR  0050.217.2012 21.03.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.217.2012.pdf 

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

218. OR  0050.218.2012 21.03.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok [file,id_cms='4259type='attachment']
219. OR  0050.219.2012 21.03.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Budżet Gminy
220. OR  0050.220.2012 23.03.2012r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 6  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 PDFZarządzenie Nr OR.0050.220.2012.pdf 
221.  OR  0050.221.2012 30.03.2012r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.221.2012.pdf

PDFZał.Nr-1.pdf

PDFZał.Nr-2.pdf

PDFZał. Nr-3.pdf

PDFZał. nr4.pdf

PDFZał. nr 5.pdf

PDFZał. nr 6.pdf

PDFZał.7 -.pdf

PDFWYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOK.pdf

PDFSprawozdanie.pdf

PDFTabela-nr-1.pdf

PDFTabela-nr-2.pdf

PDFInformacja o stanie mienia za 2011 rok.pdf

222. OR  0050.222.2012 30.03.2012r. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PDFZarządzenie Nr OR.0050.222.2012.pdf
223. OR  0050.223.2012 02.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.223.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

224. OR  0050.224.2012 02.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.224.2012.pdf
225. OR  0050.225.2012 02.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.225.2012.pdf
226. OR  0050.226.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.226.2012.pdf 
227. OR  0050.227.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr 6u - garażu  położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej przy ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.227.2012.pdf 
228. OR  0050.228.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.228.2012.pdf 
229. OR  0050.229.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.229.2012.pdf  
230. OR  0050.230.2012 12.04.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.230.2012.pdf

PDFZał. 1 (Część 1).pdf

PDFZał. 2 (część2).pdf 

231. OR  0050.231.2012 12.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.231.2012.pdf
232. OR  0050.232.2012 12.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.232.2012.pdf
233. OR  0050.233.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.233.2012.pdf
234. OR  0050.234.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.234.2012.pdf
235. OR  0050.235.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku PDFZarządzenie Nr OR.0050.235.2012.pdf
236. OR  0050.236.2012 18.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.236.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

237. OR  0050.237.2012 18.04.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.237.2012.pdf
238. OR  0050.238.2012 18.04.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.238.2012.pdf
239. OR  0050.239.2012 24.04.2012r. przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu  w związku z zamiarem  zbycia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej  położonej w Białej oznaczonej jako 1339/2, stanowiącej własność Gminy Biała PDFZarządzenie Nr OR.0050.239.2012.pdf
240. OR  0050.240.2012 24.04.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia PDFZarządzenie Nr OR.0050.240.2012.pdf
241. OR  0050.241.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1208/2 m.19 o powierzchni 0,0934 ha położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.241.2012.pdf
242. OR  0050.242.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1208/3 m.19 o powierzchni 0,0961 ha położonej w Białej  PDFZarządzenie Nr OR.0050.242.2012.pdf
243. OR  0050.243.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1287/15  m.20 o powierzchni 0,0397 ha położonej w Białej  PDFZarządzenie Nr OR.0050.243.2012.pdf
244. OR  0050.244.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10  PDFZarządzenie Nr OR.0050.244.2012.pdf
245. OR  0050.245.2012 25.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.245.2012.pdf

PDFZał.1(część I).pdf

PDFZał.1(część II).pdf

246. OR  0050.246.2012 25.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.246.2012.pdf
247. OR  0050.247.2012 25.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.247.2012.pdf
248. OR  0050.248.2012 26.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.248.2012.pdf
249. OR  0050.249.2012 27.04.2012r. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii PDFZarządzenie Nr OR.0050.249.2012.pdf
250. OR  0050.250.2012 04.05.2012r.  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała. PDFZarządzenie Nr OR.0050.250.2012.pdf 
251. OR  0050.251.2012 04.05.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.251.2012.pdf

PDFZałącznik )część 1).pdf

PDFZałącznik (część 2).pdf

252. OR  0050.252.2012 04.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.252.2012.pdf
253. OR  0050.253.2012 04.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.253.2012.pdf
254. OR  0050.254.2012 08.05.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Olbrachcicach. PDFZarządzenie Nr OR.0050.254.2012.pdf
255. OR  0050.255.2012 08.05.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Olbrachcicach. PDFZarządzenie Nr OR.0050.255.2012.pdf
256. OR  0050.256.2012 08.05.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  budowlanej położonej w Miłowicach  oznaczonej jako działka 187/3  km.2
 o powierzchni 0,0491 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.256.2012.pdf
257. OR  0050.257.2012 08.05.2012r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej PDFZarządzenie Nr OR.0050.257.2012.pdf
259. OR  0050.259.2012 14.05.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.259.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

260. OR  0050.260.2012 14.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.260.2012.pdf
261. OR  0050.261.2012 14.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.261.2012.pdf
262. OR  0050.262.2012 16.05.2012r. zwolnienia z prawa służebności drogi ustanowionego na rzecz każdoczesnego właściciela działki 447/6 m.8 o pow. 0,1285 ha położonej w Białej PDFZarządzenie Nr OR.0050.262.2012.pdf
263. OR  0050.263.2012 25.05.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki budowlanej stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia PDFZarządzenie Nr OR.0050.263.2012.pdf
264. OR  0050.264.2012 25.05.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki budowlanej stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. PDFZarządzenie Nr OR.0050.264.2012.pdf
265. OR 0050.265.2012 28.05.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.265.2012.pdf PDF265_WPF czI.pdf PDF265_WPF czII.pdf
266. OR  0050.266.2012 28.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.266.2012.pdf
267. OR  0050.267.2012 28.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.267.2012.pdf
268. OR  0050.268.2012 06.06.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.268.2012.pdf

PDFWPF czI-1.pdf

PDFWPF czII.pdf

269. OR  0050.269.2012 06.06.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.269.2012.pdf
270. OR  0050.270.2012 06.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.270.2012.pdf
271. OR 0050.271.2012 06.06.2012r. powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFZarządzenie Nr OR.0050.271.2012.pdf
272. OR 0050.272.2012 06.06.2012r. powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFZarządzenie Nr OR.0050.272.2012.pdf
273. OR  0050.273.2012 15.06.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Józefowie PDFZarządzenie Nr OR.0050.273.2012.pdf 
274. OR 0050.274.2012 15.06.2012r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego PDFZarządzenie Nr OR.0050.274.2012.pdf
275. OR  0050.275.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.275.2012.pdf
276. OR  0050.276.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.276.2012.pdf
277. OR  0050.277.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.277.2012.pdf
278. OR  0050.278.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.278.2012.pdf
279. OR  0050.279.2012 20.06.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.279.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf 

280. OR  0050.280.2012 20.06.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.280.2012.pdf
281. OR  0050.281.2012 20.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.281.2012.pdf
282. OR  0050.282.2012 28.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.282.2012.pdf
283. OR 0050.282.2012 02.07.2012r. powołania Komisji Egzaminacyjnej PDFZarządzenie Nr OR.0050.283.2012.pdf
284. OR  0050.284.2012 02.07.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.284.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

285. OR 0050.285.2012 02.07.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.285.2012.pdf
286. OR 0050.286.2012 02.07.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.286.2012.pdf
287. OR  0050.287.2012 05.07.2012r. powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach  Powiatowo – Gminnych  w Gostomi w dniu 02 września 2012r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.287.2012.pdf
288. OR 0050.288.2012 06.07.2012r.   PDFREGULAMIN ORGANIZACYJNY BOSS.pdf 
289. OR  0050.289.2012 16.07.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.289.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf 

290. OR  0050.290.2012 16.07.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.290.2012.pdf
291. OR  0050.291.2012 16.07.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.291.2012.pdf
292. OR  0050.292.2012 24.07.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Białej przy ul. Rynek 14 PDFZarządzenie Nr OR.0050.292.2012.pdf
293. OR  0050.293.2012 24.07.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr 6 położonego w Białej przy ul. Rynek 14 PDFZarządzenie Nr OR.0050.293.2012.pdf
294. OR  0050.294.2012 24.07.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 658/184 km.3 o powierzchni 0,2320 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.294.2012.pdf
295. OR  0050.295.2012 24.07.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej przy ul. Plac Zamkowy, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia PDFZarządzenie Nr OR.0050.295.2012.pdf
296. OR  0050.296.2012 25.07.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.296.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

297. OR  0050.297.2012 25.07.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.297.2012.pdf
298. OR  0050.298.2012 25.07.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.298.2012.pdf
299. OR 0050.298.2012 01.08.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.299.2012.pdf PDF299_WPF czI.pdfPDF299_WPF czII.pdf
300. OR 0050.300.2012 01.08.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.300.2012.pdf
301. OR 0050.301.2012 01.08.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.301.2012.pdf
302. OR  0050.302.2012 01.08.2012r. sprawie przysługującemu organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki 924 k.m.2 o pow. 0,714 ha położonej w obrębie Łącznik PDFZarządzenie Nr OR.0050.302.2012.pdf
303. OR  0050.303.2012 01.08.2012r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Kolnowicach. PDFZarządzenie Nr OR.0050.303.2012.pdf
304. OR  0050.304.2012 01.08.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Kolnowicach  PDFZarządzenie Nr OR.0050.304.2012.pdf 
305. OR  0050.305.2012 10.08.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.305.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

306. OR  0050.306.2012 10.08.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.306.2012.pdf
307. OR 0050.307.2012 10.08.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.307.2012.pdf
308. OR  0050.308.2012 14.08.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 12 PDFZarządzenie Nr OR.0050.308.2012.pdf 
309. OR  0050.309.2012 14.08.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 12 PDFZarządzenie Nr OR.0050.309.2012.pdf 
310. OR 0050.309.2012 23.08.2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.310.2012.pdf
PDFInformacja za I pólrocze 2012.pdf
PDFTabela-nr-1-informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-za-II-kwartały-2012.pdf
PDFZał. nr 1 przychody rozchody.pdf
PDFZał. nr 2 - dochody.pdf
PDFZał. nr 3 nadplaty i zaleglosci.pdf
PDFZał. nr 4 wydatki.pdf
PDFZał. nr 5 inwestycje.pdf
PDFZał. nr 6 - fundusz solecki.pdf

311. OR 0050.311.2012 27.08.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.311.2012.pdf PDF311_WPF czI.pdf PDF311_WPF czII.pdf
312. OR 0050.312.2012 27.08.2012r zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.312.2012.pdf
313. OR 0050.313.2012 27.08.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.313.2012.pdf
314. OR 0050.314.2012 27.08.2012r. określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie PDFZarządzenie Nr OR.0050.314.2012.pdf
315. OR 0050.315.2012 03.09.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.315.2012.pdf PDF315_WPF czI.pdf PDF315_WPF czII.pdf
316. OR 0050.316.2012 03.09.2012r zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.316.2012.pdf
317. OR 0050.317.2012 03.09.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.317.2012.pdf
318. OR 0050.318.2012 04.09.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w  Miłowicach PDFZarządzenie Nr OR.0050.318.2012.pdf
319. OR 0050.319.2012 04.09.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36
 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.319.2012.pdf
320. OR 0050.320.2012 10.09.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.320.2012.pdf PDF320_WPF czI.pdf PDF320_WPF czII.pdf
321. OR 0050.321.2012 10.09.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.321.2012.pdf
322. OR 0050.322.2012 10.09.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.322.2012.pdf
323. OR 0050.323.2012 14.09.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1294/9  m.20 o pow. 0,0051 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. PDFZarządzenie Nr OR.0050.323.2012.pdf
324. OR 0050.324.2012 14.09.2012r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej PDFZarządzenie Nr OR.0050.324.2012.pdf
325. OR 0050.325.2012 14.09.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. PDFZarządzenie Nr OR.0050.325.2012.pdf
326. OR 0050.326.2012 19.09.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.326.2012.pdf
327. OR 0050.327.2012 28.09.2012r. wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania PDFZarządzenie Nr OR.0050.327.2012.pdf
328. OR 0050.328.2012 28.09.2012r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie PDFZarządzenie Nr OR.0050.328.2012.pdf
329. OR 0050.329.2012 01.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.329.2012.pdf

PDFZał. cz.I.pdf

PDFZał. cz.II.pdf

330. OR 0050.330.2012 01.10.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.330.2012.pdf
331. OR 0050.331.2012 01.10.2012r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.331.2012.pdf
332. OR 0050.332.2012 05.10.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, położonych w Białej, Łączniku, Radostyni, Prężynie, Górce Prudnickiej, Pogórzu i Miłowicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. PDFZarządzenie Nr OR.0050.332.2012.pdf
333. OR 0050.333.2012 05.10.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 2077 km. 26 o powierzchni 0,2771 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość PDFZarządzenie Nr OR.0050.333.2012.pdf 
334. OR 0050.334.2012 05.10.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Wilkowie oznaczonej jako działka 24 km.1 o powierzchni 0,8528 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  PDFZarządzenie Nr OR.0050.334.2012.pdf 
335. OR 0050.335.2012 09.10.2012r.  wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 7 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  PDFZarządzenie Nr OR.0050.335.2012.pdf 
336. OR 0050.336.2012 11.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.336.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

337. OR 0050.337.2012 11.10.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.337.2012.pdf
338. OR 0050.338.2012 11.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.338.2012.pdf
339. OR 0050.339.2012 12.10.2012r. wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania. PDFZarządzenie Nr OR.0050.339.2012.pdf
340. OR 0050.340.2012 15.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.340.2012.pdf PDFWPF czI.pdf PDFWPF czII.pdf
341. OR 0050.341.2012 15.10.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.341.2012.pdf
342. OR 0050.342.2012 15.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.342.2012.pdf
343. OR 0050.343.2012 15.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.343.2012.pdf PDFWPF czI.pdf PDFWPF czII.pdf

 

344. OR 0050.344.2012 24.10.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.344.2012.pdf
345. OR 0050.345.2012 24.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.345.2012.pdf
346. OR 0050.346.2012 29.10.2012r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” PDFZarządzenie Nr OR.0050.346.2012.pdf
347. OR 0050.347.2012 02.11.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.347.2012.pdf PDF347_WPF czI.pdf PDF347_WPF czII.pdf
348. OR 0050.348.2012 02.11.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.348.2012.pdf
349. OR 0050.349.2012 02.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.349.2012.pdf
350. OR 0050.350.2012 09.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.350.2012.pdf
351. OR 0050.351.2012 12.11.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

PDFZarządzenie Nr OR.0050.351.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

352. OR 0050.352.2012 12.11.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.352.2012.pdf
353. OR 0050.353.2012 12.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.353.2012.pdf
354. OR 0050.354.2012 12.11.2012r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.354.2012.pdf PDF354_Objaśnienia do WPF.pdf
355. OR 0050.355.2012 13.11.2012r. projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2013 PDFZarządzenie Nr OR.0050.355.2012.pdf
356. OR 0050.356.2012 19.11.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFZarządzenie Nr OR.0050.356.2012.pdf PDF356_WPF czI.pdf PDF356_WPF czII.pdf
357. OR 0050.357.2012 19.11.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.357.2012.pdf
358. OR 0050.358.2012 19.11.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.358.2012.pdf
359. OR 0050.359.2012 21.11.2012r wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jednorodzinnego budynku mieszkalnego  położonego w  Pogórzu 163 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. PDFZarządzenie Nr OR.0050.359.2012.pdf
360. OR 0050.360.2012 21.11.2012r odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż  działki budowlanej   położonej w Miłowicach PDFZarządzenie Nr OR.0050.360.2012.pdf
361. OR 0050.361.2012 21.11.2012r udzielenia 50% bonifikaty nabywcy działki budowlanej 164/3 k.m.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania PDFZarządzenie Nr OR.0050.361.2012.pdf
362 OR 0050.362.2012 21.11.2012r udzielenia 50% bonifikaty nabywcy działki budowlanej 164/2 k.m.1 o pow. 0,0674 ha położonej w Kolnowicach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania PDFZarządzenie Nr OR.0050.362.2012.pdf
363. OR 0050.363.2012 26.11.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.363.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

364. OR 0050.364.2012 26.11.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.364.2012.pdf
365. OR 0050.365.2012 26.11.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.365.2012.pdf
367. OR 0050.367.2012 03.12.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.367.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

368. OR 0050.368.2012 03.12.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.368.2012.pdf
369. OR 0050.369.2012 03.12.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.369.2012.pdf
370. OR 0050.370.2012 04.12.2012r nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała udziału w nieruchomości położonej w Białej przy ulicy Parkowej PDFZarządzenie Nr OR.0050.370.2012.pdf
371. OR 0050.371.2012 04.12.2012r przyjęcia  do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Ligocie Bialskiej PDFZarządzenie Nr OR.0050.371.2012.pdf
372. OR 0050.372.2012 04.12.2012r nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała udziału w nieruchomości położonej w Białej przy ulicy Parkowej PDFZarządzenie Nr OR.0050.372.2012.pdf
373. OR 0050.373.2012 18.12.2012r ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku PDFZarządzenie Nr OR.0050.373.2012.pdf
374. OR 0050.374.2012 18.12.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

PDFZarządzenie Nr OR.0050.374.2012.pdf

PDFWPF czI.pdf

PDFWPF czII.pdf

376. OR 0050.376.2012 18.12.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.376.2012.pdf
375. OR 0050.375.2012 18.12.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.375.2012.pdf
377. OR 0050.377.2012 27.12.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.377.2012.pdf
378. OR 0050.378.2012 27.12.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.378.2012.pdf
379. OR 0050.379.2012 28.12.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.379.2012.pdf

 

Wersja XML