Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013

<< rok 2012 <<  >> rok 2014>>

566

PDFZarządzenie Nr OR.0050.566.2013 z dnia 30.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

565

PDFZarządzenie Nr OR.0050.565.2013 z dnia 27.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

564

PDFZarządzenie Nr OR.0050.564.2013 z dnia 27.12.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

563

PDFZarządzenie Nr OR.0050.563.2013 z dnia 27.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

562

PDFZarządzenie Nr OR.0050.562.2013 z dnia 24.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

561

PDFZarządzenie Nr OR.0050.561.2013 z dnia 24.12.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

560

PDFZarządzenie Nr OR.0050.560.2013 z dnia 24.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

559

PDFZarządzenie Nr OR.0050.559.2013 z dnia 23.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

558

PDFZarządzenie Nr OR.0050.558.2013 z dnia 23.12.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

557

PDFZarządzenie Nr OR.0050.557.2013 z dnia 23.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

556

PDFZarządzenie Nr OR.0050.556.2013 z dnia 17.12.2013r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 569/23k. m. 1 o pow. 0,0284 ha zabudowanej obiektem sakralnym położoną w Browińcu Polskim wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę.

555

PDFZarządzenie Nr OR.0050.555.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

554

PDFZarządzenie Nr OR.0050.554.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

553

PDFZarządzenie Nr OR.0050.553.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

552

PDFZarządzenie Nr OR.0050.552.2013 z dnia 10.12.2013r.pdf
w sprawie przyjęcia do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny od Powiatu Prudnickiego 24/100 części w nieruchomości położonej w Białej przy ul. Tysiąclecia 16

551

PDFZarządzenie Nr OR.0050.551.2013 z dnia 03.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

550

PDFZarządzenie Nr OR.0050.550.2013 z dnia 03.12.2013.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

549

PDFZarządzenie Nr OR.0050.549.2013 z dnia 03.12.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

548

PDFZarządzenie Nr OR.0050.548.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

547

PDFZarządzenie Nr OR.0050.547.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.0050.543.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

546

PDFZarządzenie Nr OR.0050.546.2013 z dnia 22.11.2013r.pdf
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

545

PDFZarządzenie Nr OR.0050.545.2013 z dnia 19.11.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

544

PDFZarządzenie Nr OR.0050.544.2013 z dnia 19.11.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

543

PDFZarządzenie Nr OR.0050.543.2013 z dnia 19.11.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

542

PDFZarządzenie Nr OR.0050.542.2013 z dnia 15.11.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

541

PDFZarządzenie Nr OR.0050.541.2013 z dnia 13.11.2013r.pdf
w sprawie projektu uchwały budetowej na rok kalendarzowy 2014

540

PDFZarządzenie Nr OR.0050.540.2013 z dnia 13.11.2013r.pdf
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

539

PDFZarządzenie Nr OR.0050.539.2013 z dnia 04.11.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

538

PDFZarządzenie Nr OR.0050.538.2013 z dnia 29.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

537

PDFZarządzenie Nr OR.0050.537.2013 z dnia 29.10.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

536

PDFZarządzenie Nr OR.0050.536.2013 z dnia 29.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

535

PDFZarządzenie Nr OR.0050.535.2013 z dnia 29.10.2013r.pdf
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

534

PDFZarządzenie Nr OR.0050.534.2013 z dnia 25.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

533

PDFZarządzenie Nr OR.0050.533.2013 z dnia 25.10.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

532

PDFZarządzenie Nr OR.0050.532.2013 z dnia 25.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

531

PDFZarządzenie Nr OR.0050.531.2013 z dnia 21.10.2013r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Prężynie oznaczonej jako działka 212/1 km.3 o powierzchni 0,6390 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

530

PDFZarządzenie Nr OR.0050.530.2013 z dnia 21.10.2013r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Prężynie oznaczonej jako działka 229/3 km.3 o powierzchni 0,7464 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

529

PDFZarządzenie Nr OR.0050.529.2013 z dnia 21.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

528

PDFZarządzenie Nr OR.0050.528.2013 z dnia 21.10.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

527

PDFZarządzenie Nr OR.0050.527.2013 z dnia 21.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

526

PDFZarządzenie Nr OR.0050.526.2013 z dnia 14.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

525

PDFZarządzenie Nr OR.0050.525.2013 z dnia 14.10.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

524

PDFZarządzenie Nr OR.0050.524.2013 z dnia 14.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

523

PDFZarządzenie Nr OR.0050.523.2013 z dnia 11.10.2013r.pdf
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż  działki gruntu 664/185 m.3  położonej w Łączniku

522

PDFZarządzenie Nr OR.0050.522.2013 z dnia 11.10.2013r.pdf
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż  lokalu użytkowego nr 2u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 4

521

PDFZarządzenie nr OR.0050.521.2013 z dnia 07.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

520

PDFZarządzenie nr OR.0050.520.2013 z dnia 07.10.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

519

PDFZarządzenie nr OR.0050.519.2013 z dnia 07.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

518

PDFZarządzenie nr OR.0050.518.2013 z dnia 03.10.2013r.pdf
w sprawie wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania.

517

PDFZarządzenie Nr OR.0050.517.2013 z dnia 01.10.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

516

PDFZarządzenie nr OR.0050.516.2013 z dnia 01.10.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

515

PDFZarządzenie nr OR.0050.515.2013 z dnia 01.10.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

514

PDFZarządzenie Nr OR.0050.514.2013 z dnia 30.09.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

513

PDFZarządzenie Nr OR.0050.513.2013 z dnia 30.09.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

512

PDFZarządzenie Nr OR.0050.512.2013 z dnia 27.09.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

511

PDFZarządzenie Nr OR.0050.511.2013 z dnia 24.09.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

510

PDFZarządzenie Nr OR.0050.510.2013 z dnia 23.09.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

509

PDFZarządzenie Nr OR.0050.509.2013 z dnia 23.09.2013r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok.

508

PDFZarządzenie Nr OR.0050.508.2013 z dnai 20.09.2013r.pdf
przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Biała położonej w Browińcu Polskim, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

507

PDFZarządzenie Nr OR.0050.507.2013 z dnia 18.09.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

506

PDFZarządzenie Nr OR.0050.506.2013 z dnia 18.09.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

505

PDFZarządzenie Nr OR.0050.505.2013 z dnia 18.09.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028

504

PDFZarządzenie Nr OR.0050.504.2013 z dnia 17.09.2013r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, położonych w Białej, Łączniku, Radostyni, Prężynie, Mokrej, Otokach, Śmiczu, Solcu, Chrzelicach, Laskowcu, Nowej Wsi Prudnickiej, Kolnowicach, Olbrachcicach, Browińcu Polskim i Krobuszu ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

503

PDFZarządzenie Nr OR.0050.503.2013 z dnia 10.09.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r

502

PDFZarządzenie Nr OR.0050.502.2013 z dnia 10.09.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

501

PDFZarządzenie Nr OR.0050.501.2013 z dnia 10.09.2013r.pdf
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028

500

PDFZarządzenie Nr OR.0050.500.2013 z dnia 03.09.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013.

499

PDFZarządzenie Nr OR.0050.499.2013 z dnia 03.09.2013r.pdf
zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

498

PDFZarządzenie Nr OR.0050.498.2013 z dnia 02.09.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

497

PDFZarządzenie Nr OR.0050.497.2013 z dnia 02.09.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

496

PDFZarządzenie Nr OR.0050.496.2013 z dnia 02.09.2013r.pdf
powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

495

PDFZarządzenie Nr OR.0050.495.2013 z dnia 28.08.2013r.pdf
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

494

PDFZarządzenie Nr OR.0050.494.2013 z dnai 27.08.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

493

PDFZarządzenie Nr OR.0050.493.2013 z dnia 27.08.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

492

PDFZarządzenie Nr OR.0050.492.2013 z dnia 22.08.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

491

PDFZarządzenie Nr OR.0050.491.2013 z dnia 22.08.2013r.pdf
zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

490

PDFZarządzenie Nr OR.0050.490.2013 z dnia 22.08.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028

489

PDFZarządzenie Nr OR.0050.489.2013 z dnai 21.08.2013r.pdf
w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie.

488

PDFZarządzenie Nr OR.0050.488.2013 z dnia 19.08.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

487

PDFZarządzenie Nr OR.0050.487.2013 z dnia 19.08.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

486

PDFZarządzenie Nr OR.0050.486.2013 z dnia 19.08.2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028

485

PDFZarządzenie Nr OR.0050.485.2013 z dnia 08.08.2013r.pdf
o zmianie Zarządzenia Nr OR.0050.470.2013 Burmistrza Białej z dnia 23 lipca 2013r.

484

PDFZarządzenie Nr OR.0050.484.2013 z dnia 05.08.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

483

PDFZarządzenie Nr OR.0050.483.2013 z dnia 05.08.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

482

PDFZarządzenie Nr OR.0050.482.2013 z dnia 05.08.2013r.pdf
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028

481

PDFZarządzenie Nr OR.0050.481.2013 z dnia 06.08.2013r.pdf
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu 664/185  m.3 o pow. 0,1195 ha położonej w Łączniku

480

PDFZarządzenie Nr OR.0050.480.2013 z dnia 06.08.2013r.pdf
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 4

479

PDFZarządzenie Nr OR.0050.479.2013 z dnia 06.08.2013r.pdf
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej 224  m.3 o pow. 0,2358 ha położonej w Olbrachcicach 80

478

PDFZarządzenie Nr OR.0050.478.2013 z dnia 05.08.2013r.pdf
wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania.

477

PDFZarządzenie Nr OR.0050.477.2013 z dnia 02.08.2013r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

476

PDFZarządzenie Nr OR.0050.476.2013 z dnia 01.08.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

475

PDFZarządzenie Nr OR.0050.475.2013 z dnia 01.08.2013r.pdf
zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

474

PDFZarządzenie Nr OR.0050.474.2013 z dnia 01.08.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

473

PDFZarządzenie Nr OR.0050.473.2013 z dnia 26.07.2013r.pdf
powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach  Gminnych  w miejscowości Łącznik w dniu 25 sierpnia 2013 r.

472

PDFZarządzenie Nr OR.0050.472.2013 z dnia 23.07.2013r.pdf
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty nabywcy działki gruntu 178/1 k.m.2 o pow. 0,0180 ha położonej w Miłowicach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania

471

PDFZarządzenie Nr OR.0050.471.2013 z dnia 23.07.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r

470

PDFZarządzenie Nr OR.0050.470.2013 z dnia 23.07.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

469

PDFZarządzenie Nr OR.0050.469.2013 z dnia 23.07.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

468

PDFZarządzenie Nr OR.0050.468.2013 z dnia 09,07.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r

467

PDFZarządzenie Nr OR.0050.467.2013 z dnia 09.07.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

466

PDFZarządzenie Nr OR.0050.466.2013 z dnia 09.07.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

465

PDFZarządzenie Nr OR.0050.465.2013 z dnai 08.07.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

464

PDFZarządzenie Nr OR.0050.464.2013 z dnia 08.07.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

463

PDFZarządzenie Nr OR.0050.463.2013 z dnia 08.07.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028

462

PDFZarządzenie Nr OR.0050.462.2013 z dnia 02.07.2013r.pdf
nabycia do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała nieruchomości położonej w Białej.

461

PDFZarządzenie Nr OR.0050.461.2013 z dnia 08.07.2013r.pdf
wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy tj. Biura Obsługi SzkółSamorządowych w Białej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

460

PDFZarządzenie Nr OR.0050.460.2013 z dnia 01.07.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

459

PDFZarządzenie Nr OR.0050.459.2013 z dnia 01.07.2013r.pdf
zmian budżetu gminy Biała na 2013r.

458

PDFZarządzenie Nr OR.0050.458.2013 z dnia 01.07.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

457

PDFZarządzenie Nr OR.0050.457.2013 z dnia 28.06.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

456

PDFZarządzenie Nr OR.0050.456.2013 z dnia 24.06.2013r.pdf
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi SzkółSamorządowych w Białej

455

PDFZarządzenie Nr OR.0050.455.2013 z dnia 24.06.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

454

PDFZarządzenie Nr OR.0050.454.2013 z dnia 24.06.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

453

PDFZarządzenie Nr OR.0050.453.2013 z dnia 24.06.2013r.pdf
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

452

PDFZarządzenie Nr OR.0050.452.2013 z dnia 18.06.2013r.pdf
powołania Komisji Egzaminacyjnej

451

PDFZarządzenie Nr OR.0050.451.2013 z dnia 18.06.2013r.pdf
powołania Komisji Egzaminacyjnej

450

PDFZarządzenie Nr OR.0050.450.2013 z dnia 18.06.2013r.pdf
powołania Komisji Egzaminacyjnej

449

PDFZarządzenie Nr OR.0050.449.2013 z dnia 10.06.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

448

PDFZarządzenie Nr OR.0050.448.2013 z dnia 07.06.2013r.pdf
przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

447

PDFZarządzenie Nr OR.0050.447.2013 z dnia 03.06.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

446

PDFZarządzenie Nr OR.0050.446.2013 z dnia 03.06.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

445

PDFZarządzenie Nr OR.0050.445.2013 z dnia 03.06.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

444

PDFZarządzenie Nr OR.0050.444.2013 z dnia 10.05.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

443

PDFZarządzenie Nr OR.0050.443.2013 z dnia 10.05.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

442

PDFZarządzenie Nr OR.0050.442.2013 z dnia 10.05.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

441

PDFZarządzenie Nr OR.0050.441.2013 z dnia 08.05.2013r.pdf
odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż  działki gruntu 2077  m.26  położonej w Białej

440

PDFZarządzenie Nr OR.0050.440.2013 z dnia 08.05.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

439

PDFZarządzenie Nr OR.0050.439.2013 z dnia 09.05.2013r.pdf
zmian budżetu gminy Biała na 2013r.

438

PDFZarządzenie Nr OR.0050.438.2013 z dnia 08.05.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

437

PDFZarządzenie Nr OR.0050.437.2013 z dnia 08.05.2013r.pdf
przyjęcia  do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Białej

436

PDFZarządzenie Nr OR.0050.436.2013 z dnia 08.05.2013r.pdf
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Miłowicach

435

PDFZarządzenie Nr OR.0050.435.2013 z dnia 07.05.2013r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

434

PDFZarządzenie Nr OR.0050.434.2013 z dnia 07.05.2013r.pdf
uchylenia Zarządzenia Nr OR.0050.432.2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

433

PDFZarządzenie Nr OR.0050.433.2013 z dnia 26.04.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

432

PDFZarządzenie Nr OR.0050.432.2013 z dnia 26.04.2013r.pdf
zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

431

PDFZarządzenie Nr OR.0050.431.2013 z dnia 26.04.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

430

PDFZarządzenie Nr OR.0050.430.2013 z dnia 26.04.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

429

PDFZarządzenie Nr OR.0050.429.2013 z dnia 23.04.2013r.pdf
zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok

428

PDFZarządzenie Nr OR.0050.428.2013 z dnia 23.04.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

427

PDFZarządzenie Nr OR.0050.427.2013 z dnia 22.04.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

426

PDFZarządzenie Nr OR.0050.426.2013 z dnia 10.04.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

425

PDFZarządzenie Nr OR.0050.425.2013 z dnia 10.04.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

424

PDFZarządzenie Nr OR.0050.424.2013 z dnia 10.04.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

423

PDFZarządzenie Nr OR.0050.423.2013 z dnia 05.04.2013r.pdf
nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała  nieruchomości położonej w Białej  stanowiącej część ul. Traugutta

422

PDFZarządzenie Nr OR.0050.422.2013 z dnia 05.04.2013r.pdf
nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała  nieruchomości położonej w Białej  stanowiącej część ul. Traugutta.

421

PDFZarządzenie Nr OR.0050.421.2013 z dnia 03.04.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

420

PDFZarządzenie Nr OR.0050.420.2013 z dnia 03.04.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

419

PDFZarządzenie Nr OR.0050.419.2013 z dnia 27.03.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

418

PDFZarządzenie Nr OR.0050.418.2013 z dnia 27.03.2013r.pdf
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

417

PDFZarządzenie Nr OR.0050.417.2013 z dnia 27.03.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

416

PDFZarządzenie Nr OR.0050.416.2013 z dnia 22.03.2013r.pdf
przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, położonych w Białej, Prężynie i Mokrej ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

415

PDFZarządzenie Nr OR.0050.415.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Szkolnej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

414

PDFZarządzenie Nr OR.0050.414.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Szkolnej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

413

PDFZarządzenie Nr OR.0050.413.2013 z dnia 10.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pomieszczenia gospodarczego  w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Rynek 25 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

412

PDFZarządzenie Nr OR.0050.412.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  użytkowego nr 1u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Rynek 17-18-19 w klatce schodowej ul. Rynek 17 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

411

PDFZarządzenie Nr OR.0050.411.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  lokalu  użytkowego nr 2u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 4  ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

410

PDFZarządzenie Nr OR.0050.410.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy  lokalu  użytkowego nr 1u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 4  ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

409

PDFZarządzenie Nr OR.0050.409.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Pogórzu oznaczonej jako działka 900/187 km.3 o powierzchni 0,0874 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

408

PDFZarządzenie Nr OR.0050.408.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 664/185 km.3 o powierzchni 0,1195 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

407

PDFZarządzenie Nr OR.0050.407.2013 z dnia 19.03.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Olbrachcicach 80 oznaczonej jako działka 224  km.3 o powierzchni 0,2358 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

406

PDFZarządzenie Nr OR.0050.406.2013 z dnia 14.03.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

405

PDFZarządzenie Nr OR.0050.405.2013 z dnia 14.03.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

404

PDFZarządzenie Nr OR.0050.404.2013 z dnia 14.03.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

403

PDFZarządzenie Nr OR.0050.403.2013 z dnia 07.03.2013r.pdf
zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.

402

PDFZarządzenie Nr OR.0050.402.2013 z dnia 07.03.2013r.pdf
planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013,ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

401

PDFZarządzenie Nr OR.0050.401.2013 z dnia 04.03.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

400

PDFZarządzenie Nr OR.0050.400.2013 z dnia 04.03.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

399

PDFZarządzenie Nr OR.0050.399.2013 z dnia 01.03.2013r.pdf
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu  2077 m.26 o pow. 0,2771 ha położonej w Białej

398

PDFZarządzenie Nr OR.0050.398.2013 z dnia 01.03.2013r.pdf
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu  2077 m.26 o pow. 0,2771 ha położonej w Białej

397

PDFZarządzenie Nr OR.0050.397.2013 z dnia 01.03.2013r.pdf
zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych

396

PDFZarządzenie Nr OR.0050.396.2013 z dnia 25.02.2013r.pdf
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała

395

PDFZarządzenie Nr OR.0050.395.2013 z dnia 25.02.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

394

PDFZarządzenie Nr OR.0050.394.2013 z dnia 25.02.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 rok

393

PDFZarządzenie Nr OR.0050.393.2013 z dnia 25.02 2013r.pdf
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

392

PDFZarządzenie Nr OR.0050.392.2013 z dnia 22.02.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 r.

291

PDFZarządzenie Nr OR.0050.391.2013 z dnia 08.02.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 1265/6 m. 20 o pow. 0,0033 ha zabudowanej pawilonem handlowym położonym w Białej przy ul. Plac Zamkowy wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę.

390

PDFZarządzenie Nr OR.0050.390.2013 z dnia 08.02.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 1265/4 m. 20 o pow. 0,0083 ha zabudowanej pawilonem handlowym położonym w Białej przy ul. Plac Zamkowy wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę

389

PDFZarządzenie Nr OR.0050.389.2013 z dnia 08.02.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 1265/3 m. 20 o pow. 0,0045 ha zabudowanej pawilonem handlowym położonym w Białej przy ul. Plac Zamkowy wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę.

388

PDFZarządzenie Nr OR.0050.388.2013 z dnia 08.02.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/4 km.18 o powierzchni 0,1649 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

387

PDFZarządzenie Nr OR.0050.387.2013 z dnia 08.02.2013r.pdf
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/5 km.18 o powierzchni 0,1486 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

386

PDFZarządzenie Nr OR.0050.386.2013 z dnia 06.02.2013r.pdf
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013r.

385

PDFZarządzenie Nr OR.0050.385.2013 z dnia 06.02.2013r.pdf
zmian w budżecie Gminy Biała na 2013r.

384

PDFZarządzenie Nr OR.0050.384.2013 z dnia 06.02.2013r.pdf
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

383

PDFZarządzenie Nr OR.0050.383.2013 z dnia 29.01.2013r.pdf
w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.9.2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013

382

PDFZarządzenie Nr OR.0050.382.2013 z dnia 17.01.2013r.pdf
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”

381

PDFZarządzenie Nr OR.0050.381.2013 z dnia 04.01.2013r.pdf
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr położonego w Białej przy ul. Nyskiej 36

380

PDFZarządzenie Nr OR.0050.380.2013 z dnia 03.01.2013r.pdf
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013

 

Wersja XML