Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2014

Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2014 PDFProjekt uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z załacznikami.pdf

PDFobjasnienia.pdf

PDFuzasadnienie.pdf

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2014-2028 PDFProjekt Uchwały w sprawie WPF.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2014 r. PDFUchwała RIO.pdf
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 PDFUchwała RIO.pdf
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2014 r. PDFUchwała RIO.pdf
6. Uchwała budżetowa na rok kalendarzowy 2014. PDFUchwała nr XXVIII.314.2013.pdf
7. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2028

PDFUCHWAŁA NR XXVIII.313.2013.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biała. PDFUchwała RIO.pdf
9. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Biała na 2014 r. PDFUchwała RIO.pdf
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2014 r. PDFINFORMACJA.pdf
11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2014 r. PDFINFORMACJA.pdf
12. Informacja z wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2014 r. PDFZarządzenie Nr OR.0050.701.2014.pdf
13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartały 2014 r. PDFINFORMACJA.pdf
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 r. PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 r..pdf
15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 r. PDFInformacja za 2014 r..pdf

 

Wersja XML