Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014

<< rok 2013 << 

777


w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

776

PDFZarządzenie Nr OR.0050.776.2014 z dnia 5 grudnia 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

775

PDFZarządzenie Nr OR.0050.775.2014 z dnia 5 grudnia 2014r.pdf
w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z gminy Biała

774


w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

773

PDFZarządzenie Nr OR.0050.773.2014 z dnia 2 grudnia 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

772

PDFZarządzenie Nr OR.0050.772.2014 z dnia 2 grudnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

768

PDFZarządzenie Nr OR.0050.768.2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

767

PDFZarządzenie Nr OR.0050.767.2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

766

PDFZarządzenie Nr OR.0050.766.2014 z dnia 25 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

765

PDFZarządzenie Nr OR.0050.765.2014 z dnia 18 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

764

PDFZarządzenie Nr OR.0050.764.2014 z dnia 18 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

763

PDFZarządzenie Nr OR.0050.763.2014 z dnia 18 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

762

PDFZarządzenie Nr OR.0050.762.2014 z dnia 14 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

757

PDFZarządzenie Nr OR.0050.757.2014 z dnia 4 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

756

PDFZarządzenie Nr OR.0050.756.2014 z dnia 4 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

755

PDFZarządzenie Nr OR.0050.755.2014 z dnia 4 listopada 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

754

PDFZarządzenie Nr OR.0050.754.2014 z dnia 31 października 2014r.pdf
w sprawie powołania komisji stałej do spraw przetargów organizowanych przez Gminę Biała

750

PDFZarządzenie Nr OR.0050.750.2014 z dnia 27 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

749

PDFZarządzenie Nr OR.0050.749.2014 z dnia 27 października 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

748

PDFZarządzenie Nr OR.0050.748.2014 z dnia 27 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

747

PDFZarządzenie Nr OR.0050.747.2014 z dnia 24 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

746

PDFZarządzenie Nr OR.0050.746.2014 z dnia 20 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

745

PDFZarządzenie Nr OR.0050.745.2014 z dnia 20 października 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

744

PDFZarządzenie Nr OR.0050.744.2014 z dnia 20 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

740

PDFZarządzenie Nr OR.0050.740.2014 z dnia 10 października 2014r.pdf
regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

739

PDFZarządzenie Nr OR.0050.739.2014 z dnia 9 października 2014.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego , w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

738

PDFZarządzenie Nr OR.0050.738.2014 z dnia 9 października 2014r.pdf
w sprawie wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie
wspierania zadania.

737

PDFZarządzenie Nr OR.0050.737.2014 z dnia 7 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

736

PDFZarządzenie Nr OR.0050.736.2014 z dnia 7 października 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

735

PDFZarządzenie Nr OR.0050.735.2014 z dnia 7 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

734

PDFZarządzenie Nr OR.0050.734.2014 z dnia 3 października 2014r.pdf
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

733

PDFZarządzenie Nr OR.0050.733.2014 z dnia 2 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

732

PDFZarządzenie Nr OR.0050.732.2014 z dnia 2 października 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

731

PDFZarządzenie Nr OR.0050.731.2014 z dnia 2 października 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

730

PDFZarządzenie Nr OR.0050.730.2014 z dnia 30 września 2014r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

729

PDFZarządzenie Nr OR.0050.729.2014 z dnia 26 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

728

PDFZarządzenie Nr OR.0050.728.2014 z dnia 26 września 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

727

PDFZarządzenie Nr OR.0050.727.2014 z dnia 26 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

726

PDFZarządzenie Nr OR.0050.726.2014 z dnia 24 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

725

PDFZarządzenie Nr OR.0050.725.2014 z dnia 24 września 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

724

PDFZarządzenie Nr OR.0050.724.2014 z dnia 24 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

723

PDFZarządzenie Nr OR.0050.723.2014 z dnia 16 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

722

PDFZarządzenie Nr OR.0050.722.2014 z dnia 16 września 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

721

PDFZarządzenie Nr OR.0050.721.2014 z dnia 16 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

720

PDFZarządzenie Nr OR.0050.720.2014 z dnia 16 września 2014r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Kolnowicach, Łączniku, Chrzelicach Grabinie, Ogierniczu, Czartowicach, Górce Prudnickiej, Mokrej, Solcu, Otokach, Gostomii, Wasiłowicach, Miłowicach i Śmiczu. ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

719

PDFZarządzenie Nr OR.0050.719.2014 z dnia 15 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

718

PDFZarządzenie Nr OR.0050.718.2014 z dnia 5 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

717

PDFZarządzenie Nr OR.0050.717.2014 z dnia 5 września 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

716

PDFZarządzenie Nr OR.0050.716.2014 z dnia 5 września 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

715

PDFZarządzenie Nr OR.0050.715.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

714

PDFZarządzenie Nr OR.0050.714.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

713

PDFZarządzenie Nr OR.0050.713.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

712

PDFZarządzenie Nr OR.0050.712.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

711

PDFZarządzenie Nr OR.0050.711.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul Parkowej 1- 5 , w klatce schodowej ul. Parkowa 1, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego  przedmiotową nieruchomość

710

PDFZarządzenie Nr OR.0050.710.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Nyska 24, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

709

PDFZarządzenie Nr OR.0050.709.2014 z dnia 23 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

708

PDFZarządzenie Nr OR.0050.708.2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

707

PDFZarządzenie Nr OR.0050.707.2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

706

PDFZarządzenie Nr OR.0050.706.2014 z dnia 5 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2015 roku środków z funduszu sołeckiego przez dane sołectwo Gminy Biała

705

PDFZarządzenie Nr OR.0050.705.2014 z dnia 5 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach Gminnych w miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w dniu 31 sierpnia 2014r .

704

PDFZarządzenie Nr OR.0050.704.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

703

PDFZarządzenie Nr OR.0050.703.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

702

PDFZarządzenie Nr OR.0050.702.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

701

PDFZarządzenie Nr OR.0050.701.2014 z dnia 30 lipca 2014r.pdf
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

700

PDFZarządzenie Nr OR.0050.700.2014 z dnia 30 lipca 2014r.pdf
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

699

PDFZarządzenie Nr OR.0050.699.2014 z dnia 25 lipca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Szkolna 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

698

PDFZarządzenie Nr OR.0050.698.2014 z dnia 25 lipca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

697

PDFZarządzenie Nr OR.0050.697.2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13

696

PDFZarządzenie Nr OR.0050.696.2014 z dnia 16 lipca 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

695

PDFZarządzenie Nr OR.0050.695.2014 z dnia 16 lipca 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

694

PDFZarządzenie Nr OR.0050.694.2014 z dnia 16 lipca 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2048

693

PDFZarządzenie Nr OR.0050.693.2014 z dnia 16 lipca 2014r.pdf
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała działki 1428/75 m. 2 o pow. 0,0395 ha położonej w Łączniku

692

PDFZarządzenie Nr OR.0050.692.2014 z dnia 11 lipca 2014 r.pdf
w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

691

PDFZarządzenie Nr OR.0050.691.2014 z dnia 4 lipca 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

690

PDFZarządzenie Nr OR.0050.690.2014 z dnia 4 lipca 2014 r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

689

PDFZarządzenie Nr OR.0050.689.2014 z dnia 4 lipca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

688

PDFZarządzenie Nr OR.0050.688.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

687

PDFZarządzenie Nr OR.0050.687.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

686

PDFZarządzenie Nr OR.0050.686.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

685

PDFZarządzenie Nr OR.0050.685.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

684

PDFZarządzenie Nr OR.0050.684.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 4u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Rynek 14 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

683

PDFZarządzenie Nr OR.0050.683.2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

682

PDFZarządzenie Nr OR.0050.682.2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

681

PDFZarządzenie Nr OR.0050.681.2014 z dnia 25 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

680

PDFZarządzenie Nr OR.0050.680.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych

679

PDFZarządzenie Nr OR.0050.679.2014 z dnia 24 czerwca 2014r.pdf (załącznik)
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025

678

PDFZarządzenie Nr OR.0050.678.2014 z dnia 24 czerwca 2014r.pdf
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej

677

PDFZarządzenie Nr OR.0050.677.2014 z dnia 17 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

676

PDFZarządzenie Nr OR.0050.676.2014 z dnia 17 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

675

PDFZarządzenie Nr OR.0050.675.2014 z dnia 17 czerwca 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

674

PDFZarządzenie Nr OR.0050.674.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

673

PDFZarządzenie Nr OR.0050.673.2014 z dnia 3 czerwca 2014r.pdf
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX.344.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

672

PDFZarządzenie Nr OR.0050.672.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

671

PDFZarządzenie Nr OR.0050.671.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

670

PDFZarządzenie Nr OR.0050.670.2014 z dnia 3 czerwca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 413/28 k.m. 3 o pow. 0,5775 ha, położonej w Mokrej, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

669

PDFZarządzenie Nr OR.0050.669.2014 z dnia 3 czerwca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m. 2 , położonych w Solcu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotowe nieruchomości.

668

PDFZarządzenie Nr OR.0050.668.2014 z dnia 3 czerwca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania działki gruntu położonej w Prężynie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

667

PDFZarządzenie Nr OR.0050.697.2014 z dnia 22 lipca 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

666

PDFZarządzenie Nr OR.0050.666.2014 z dnia 22 maja 2014r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

665

PDFZarządzenie Nr OR.0050.665.2014 z dnia 22 maja 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

664

PDFZarządzenie Nr OR.0050.664.2014 z dnia 22 maja 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

663

PDFZarządzenie Nr OR.0050.663.2014 z dnia 22 maja 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

662

PDFZarządzenie Nr OR.0050.662.2014 z dnia 20 maja 2014r.pdf
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektu statutu nowotworzonego sołectwa „Przedmieście „w Białej

661

PDFZarządzenie Nr OR.0050.661.2014 z dnia 16 maja 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 31 o pow. 0,5110 ha, położonej w Solcu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

660

PDFZarządzenie Nr OR.0050.660.2014 z dnia 16 maja 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Dębinie ul. Główna 22, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

659

PDFZarządzenie Nr OR.0050.659.2014 z dnia 16 maja 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży udziału wynoszącego 375/1000 części w nieruchomości położonej w Białej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

658

PDFZarządzenie Nr OR.0050.658.2014 z dnia 16 maja 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 1311 o pow. 0,2886 ha, położonej w Chrzelicach, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

657

PDFZarządzenie Nr OR.0050.657.2014 z dnia 16 maja 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 229/47 o pow. 0,1865 ha, położonej w Radostyni, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

656

PDFZarządzenie Nr OR.0050.656.2014 z dnia 8 maja 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

655

PDFZarządzenie Nr OR.0050.655.2014 z dnia 8 maja 2014r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r

654

PDFZarządzenie Nr OR.0050.654.2014 z dnia 6 maja 2014r.pdf
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała działki 521/49 m. 2 o pow. 0,0736 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej

653

PDFZarządzenie Nr OR.0050.653.2014 z dnia 6 maja 2014r.pdf
w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.

652

PDFZarządzenie Nr OR.0050.652.2014 z dnia 5 maja 2014r.pdf
w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

651

PDFZarządzenie Nr OR.0050.651.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r

650

PDFZarządzenie Nr OR.0050.650.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

649

PDFZarządzenie Nr OR.0050.649.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

648

PDFZarządzenie Nr OR.0050.648.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Góra Wolności 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

647

PDFZarządzenie Nr OR.0050.647.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

646

PDFZarządzenie Nr OR.0050.646.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

645

PDFZarządzenie Nr OR.0050.645.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Rynek 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

644

PDFZarządzenie Nr OR.0050.644.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

643

PDFZarządzenie Nr OR.0050.643.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 7, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

642

PDFZarządzenie Nr OR.0050.642.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 7, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

641

PDFZarządzenie Nr OR.0050.641.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 7, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

640

PDFZarządzenie Nr OR.0050.640.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Nyska 24, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

639

PDFZarządzenie Nr OR.0050.639.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Rynek 13 i 1 Maja 5, w klatce schodowej ul. Rynek 13, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

638

PDFZarządzenie Nr OR.0050.638.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnicka 4 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

637

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.637.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

636

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.636.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

635

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.635.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

634

PDFZarządzenie Nr OR.0050.634.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty nabywcy działki gruntu 436/9 k.m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania

633

PDFZarządzenie Nr OR.0050.633.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

632

PDFZarządzenie Nr OR.0050.632.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

631

PDFZarządzenie Nr OR.0050.631.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

630

PDFZarządzenie Nr OR.0050.630.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

629

PDFZarządzenie Nr OR.0050.629.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów uzupełniających Sołtysa i
Rady Sołeckiej Sołectwa Ogiernicze

628

PDFZarządzenie Nr OR.0050.628.2014 z dnia 31 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

627

PDFZarządzenie Nr OR.0050.627.2014 z dnia 31 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

626

PDFZarządzenie Nr OR.0050.626.2014 z dnia 31 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

624

PDFZarządzenie Nr OR.0050.624.2014 z dnia 26 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

623

PDFZarządzenie Nr OR.0050.623.2014 z dnia 26 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

622

PDFZarządzenie Nr OR.0050.622.2014 z dnia 26 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

621

PDFZarządzenie Nr OR.0050.621.2014 z dnia 20 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

620

PDFZarządzenie Nr OR.0050.620.2014 z dnia 20 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

619a

PDFZarządzenie NR OR.0050.619.2014 z dnia 20 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

619

PDFZarządzenie Nr OR.0050.619.2014 z dnia 18 marca 2014 r.pdf
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienie jednostki
pomocniczej Osiedle Nr 2 w Białej i utworzenie na tym obszarze sołectwa

618

PDFZarządzenie Nr OR.0050.618.2014 z dnia 18 marca 2014 r.pdf
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Krobuszu pomiędzy Gminą Biała a Rolniczą Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu.

617

PDFZarządzenie Nr OR.0050.617.2014 z dnia 18 marca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania działki gruntu położonej w Ligocie Bialskiej ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

616

PDFZarządzenie Nr OR.0050.616.2014 z dnia 18 marca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

615

PDFZarządzenie Nr OR.0050.615.2014 z dnia 18 marca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha, 154 o pow. 1,6810 ha km 5 położonych w Pogórzu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

614

PDFZarządzenie Nr OR.0050.614.2014 z dnia 17 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

613

PDFZarządzenie Nr OR.0050.613.2014 z dnia 17 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

612

PDFZarządzenie Nr OR.0050.612.2014 z dnia 17 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

611

PDFZarządzenie Nr OR.0050.611.2014 z dnia 12 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

610

PDFZarządzenie Nr OR.0050.610.2014 z dnia 10 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

609

PDFZarządzenie Nr OR.0050.609.2014 z dnia 10 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

608

PDFZarządzenie Nr OR.0050.608.2014 z dnia 10 marca 2014 r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

607

PDFZarządzenie Nr OR.0050.607.2014 z dnia 7 marca 2014 r.pdf
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli

606

PDFZarządzenie Nr OR.0050.606.2014 z dnia 07 marca 2014 r.pdf
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

605

PDFZarządzenie Nr OR.0050.605.2014 z dnia 4 marca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

604

PDFZarządzenie Nr OR.0050.604.2014 z dnia 03 marca 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

603

PDFZarządzenie Nr OR.0050.603.2014 z dnia 03 marca 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

602

PDFZarządzenie Nr OR.0050.602.2014 z dnia 03 marca 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

601

PDFZarządzenie Nr OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014r.pdf
w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016

600

PDFZarządzenie Nr OR.0050.600.2014 z dnia 28 lutego 2014r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

599

PDFZarządzenie Nr OR.0050.599.2014 z dnia 28 lutego 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 1u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Rynek 13 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

598

PDFZarządzenie Nr OR.0050.598.2014 z dnia 26 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

597

PDFZarządzenie Nr OR.0050.597.2014 z dnia 26 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

596

PDFZarządzenie Nr OR.0050.596.2014 z dnia 26 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

595

PDFZarządzenie Nr OR.0050.595.2014 z dnia 24 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

594

PDFZarządzenie Nr OR.0050.594.2014 z dnia 24 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

593

PDFZarządzenie Nr OR.0050.593.2014 z dnia 24 lutego 2014r.pdf
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

592

PDFZarządzenie Nr OR.0050.592.2014 z dnia 03 lutego 2014r.pdf
w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Białej

591

PDFZarządzenie Nr OR.0050.591.2014 z dnia 03 lutego 2014r.pdf
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025 oraz określenia trybu i harmonogramu prac nad Strategią

590

PDFZarządzenie Nr OR.0050.590.2014 z dnia 03 lutego 2014 r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

589

PDFZarządzenie Nr OR.0050.589.2014 z dnia 03 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

588

PDFZarządzenie Nr OR.0050.588.2014 z dnia 03 lutego 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

587

PDFZarządzenie Nr OR.0050.587.2014 z dnia 31 stycznia 2014r.pdf
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej o wartości poniżej 14 000 euro w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

586

PDFZarządzenie Nr OR.0050.586.2014 z dnia 28 stycznia 2014r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, położonej Chrzelicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

585

PDFZarządzenie Nr OR.0050.585.2014 z dnia 24 stycznia 2014r.pdf
zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych

584

PDFZarządzenie Nr OR.0050.584.2014 z dnia 23 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

583

PDFZarządzenie Nr OR.0050.583.2014 z dnia 23 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

582

PDFZarządzenie Nr OR.0050.582.2014 z dnia 23 stycznia 2014r.pdf
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”

581

PDFZarządzenie Nr OR.0050.581.2014 z dnia 20 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

580

PDFZarządzenie Nr OR.0050.580.2014 z dnia 20 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

579

PDFZarządzenie Nr OR.0050.579.2014 z dnia 17 stycznia 2014r.pdf
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, położonych w Białej, Kolnowicach, Łączniku, Chrzelicach i Śmiczu. ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

578

PDFZarządzenie Nr OR.0050.578.2014 z dnia 17 stycznia 2014r.pdf
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

577

PDFZarządzenie Nr OR.0050.577.2014 z dnia 17 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

576

PDFZarządzenie Nr OR.0050.576.2014 z dnia 17 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 rok

575

PDFZarządzenie Nr OR.0050.575.2014 z dnia 17 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

574

PDFZarządzenie Nr OR.0050.574.2014 z dnia 10 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

573

PDFZarządzenie Nr OR.0050.573.2014 z dnia 10 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok

572

PDFZarządzenie Nr OR.0050.572.2014 z dnia 10 stycznia 2014r.pdf
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

571

PDFZarządzenie Nr OR.0050.571.2014 z dnia 09 stycznia 2014r.pdf
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i RadySołeckiej Sołectwa Ogiernicze

570

PDFZarządzenie Nr OR.0050.570.2014 z dnia 09 stycznia 2014r.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie

569

PDFZarządzenie Nr OR.0050.569.2014 z dnia 02 stycznia 2014r.pdf
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014

568

PDFZarządzenie Nr OR.0050.568.2014 z dnia 02 stycznia 2014r.pdf
w sprawie powołania komisji stałej do spraw przetargów organizowanych przez Gminę Biała

567

PDFZarządzenie Nr OR.0050.567.2014 z dnia 02 stycznia 2014r.pdf
w sprawie ustalenia Regulaminu Działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Białej

Wersja XML